Commissies

Voor stichting Q-support zijn twee commissies werkzaam die zich specifiek inzetten voor advies en begeleiding van patiënten of onderzoek naar de gevolgen van Q-koorts en de behandeling daarvan.

Commissie Patiënten

De commissie Patiënten bestaat uit personen met uiteenlopende expertise, zodat een ruime deskundigheid aanwezig is bij het verwerken van de hulpvragen van patiënten. De commissie ondersteunt Q-support bij het opzetten van de begeleidingsprogramma's voor patiënten. Zo nodig adviseert de commissie bij meer complexe vraagstukken.

Commissieleden

Mw. Nell van Breugel

- Mr. Drs. Bert Brunninkhuis

Drs. Alfons Olde Loohuis

Drs. Peter Lestrade

Dhr. Henk van Roosmalen

Drs. Bart Dollekens

- Dhr. Mr. Jean Lenglet
 

Commissie Onderzoek

De commissie Onderzoek adviseert over onderzoek naar de ziekte Q-koorts, chronische Q-koorts en het QVS en de behandeling daarvan. De focus van onderzoek kan zowel medisch als maatschappelijk zijn. De commissie adviseert over onderzoeksvragen, maakt een globaal voorstel voor noodzakelijk onderzoek en de mogelijkheden daartoe binnen bestaande onderzoeksprogramma's. De commissie Onderzoek bestaat uit personen die vanuit verschillende invalshoeken kijken naar de onderzoeksvraag. 

Commissieleden

Drs. Clementine Wijkmans

Dhr. Michel van den Berg

Dr. Jacqueline Buijs

Dr. Wim van der Hoek

- Dr. Ir. Marcel van Deuren

Dr. Peter Wever

Dr. Marja van Bon-Martens

- Dr. Jan Jelrik Oosterheert