Blog

Annemieke de Groot geeft u een persoonlijk inkijkje in de werkzaamheden van Q-support

13 februari 2019

We kijken opnieuw terug op een bijzondere week en met name op een bijzondere middag. Afgelopen maandag waren we als Q-support te gast bij het provinciehuis voor een bestuurlijke conferentie.

De provincie Noord-Brabant zet zich in de voor de Q-koortspatiënt en zorgt ervoor dat het thema niet van de agenda verdwijnt. Dat hebben ze afgelopen jaren al meermalen tot uitdrukking gebracht. Ik denk daarbij aan de diverse momenten dat de grote zaal beschikbaar werd gesteld voor grotere bijeenkomsten. Ik denk aan de momenten van grote betrokkenheid van commissaris Wim van de Donk en gedeputeerde Henri Swinkels. De aanwezigheid op bijeenkomsten om dit te onderstrepen, brieven die geschreven zijn aan de landelijke overheid om het belang onder de aandacht te brengen van bepaalde zaken en heel concreet de laatste kerstboodschap van de CdK waarin hij een oproep deed aan de gemeente om mee te werken aan de warme overdracht van patiënten vanuit Q-support. En ik wil zeker niet de €100.000,-- vergeten die de Provinciale Staten recent vrijgemaakt heeft voor onderzoek naar kinderen met Q-koorts. 

Het is bijzonder fijn dat een provincie zoveel steun en ondersteuning biedt. Om het maar in de juiste verhouding te plaatsen: in feite hebben zij geen formele rol ten aanzien van de zorg voor Q-koortspatiënten. En geen andere provincie in Nederland springt zo in de bres voor de Q-koortspatiënten.  

Die betrokkenheid hebben ze nu opnieuw laten zien. Onder leiding van gedeputeerde Swinkels en in samenwerking met Q-support zijn we afgelopen maandag het gesprek aangegaan met wethouders, beleidsambtenaren, patiënten, mensen van Q-support en Q-uestion en betrokkenen uit diverse geledingen. Centraal stond de vraag over hoe de warme overdracht ervaren wordt en hoe de verdere zorg voor de Q-koortspatiënten verloopt. Wat de gemeenten nu nodig hebben van Q-support en over 2 jaar, na afronding van onze opdracht. De uitkomst van de bijeenkomst zal opgetekend worden en toegevoegd aan een eerste evaluatie medio maart/ april aan VWS.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de opkomst vrij mager was. Van de 57 Brabantse gemeenten waren er 13 vertegenwoordigd. Dat zou een vertekend beeld kunnen geven maar wij denken dat dit niet het geval is. De discussies waren goed en een algemeen gevoel was dat de uitkomsten niet anders zouden zijn geweest met 57 gemeenten.

De eerste ervaringen met de warme overdracht zijn wisselend. Er zijn een aantal gemeenten die ruimhartig kijken naar de Q-koortsproblematiek en de deuren bij wijze van spreken wagenwijd open zetten. We kunnen ook een tiental gemeenten noemen die strak vasthouden aan het beleid: geen doelgroepenbeleid, de hulpvraag is leidend en niet de ziekte. 

Dat tekent de diversiteit. Dat werd opgemerkt afgelopen maandag. Er is meestal geen goed of fout, het is een gegeven waarmee we het moeten doen. Maar de worsteling van gemeenten werd ook duidelijk. Voorziet onze gemeentelijke werkwijze in een adequaat antwoord op de vraag van de Q-koortspatiënt? Kunnen wij voldoen aan de verwachtingen? Hoe borgen we bestuurlijk en/of ambtelijk draagvlak? We krijgen een groep met complexe vragen op ons af en krijgen niet de bijbehorende middelen. Zijn we als kleine gemeente in staat om die individuele patiënt terzijde te staan of moeten we de krachten bundelen? En wat als Q-support stopt? Waar kunnen we terecht voor de expertise? 

Ik denk dat ik de middag goed samenvat als ik concludeer dat de rode draad helder was. Gemeenten zijn meestal van goede wil, maar niet altijd in staat om de kolommen van werk en inkomen, het sociale domein en de medische zorg te verbinden zoals Q-support dat gedaan heeft. Datgene wat ze kunnen bieden matcht veelal niet met hetgeen de patiënten vragen of nodig hebben. Gemeenten en patiënten hebben in de toekomst een dringende behoefte aan een expertisecentrum. Een expertisecentrum dat niet alleen is toegespitst op Q-koorts maar ook op zoönose en/of infectieziekten. Een expertisecentrum dat op kan schalen bij nieuwe uitbraken waarbij mensen besmet worden. 

Een heldere boodschap en we maken graag gebruik van het aanbod van de gedeputeerde om binnen afzienbare tijd een vervolg te geven aan deze bijeenkomst. 

 

<<< vorige blog home