Blog

 


12 juli 2019

Het Q-koortsdossier is altijd in beweging en iedere week gebeurt er wel iets waaruit blijkt dat er grote en kleine stapjes worden gemaakt. Vorige week heb ik u geïnformeerd over de gedeeltelijke koerswijziging van Q-support. Patiënten en gemeenten hebben verheugd gereageerd en dat begrijp ik ook. Hun onmacht was ook de onze. Ik blijf benadrukken dat het niet helemaal ‘terug naar af is’. Gemeenten zullen steeds weer uitgenodigd worden om hun rol ten aanzien van de Q-koortspatiënten goed te nemen. En gelukkig zien we daar goede voorbeelden van.

Lees meer


5 juli 2019

Enige tijd geleden vond er een eerste gesprek plaats met het onderzoeksteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis over het Q-koorts onderzoek bij kinderen

Lees meer


4 juli 2019 

Deze week staat in het teken van een koerswijziging. Q-support heeft een eerste evaluatie opgesteld en onze conclusie was om een koerswijziging in gang te zetten. De kern van die koerswijziging is één loket in plaats van 160 gemeentelijke loketten. En we laten de term ‘overdracht’ los en zetten die om naar ‘informeren en samenwerken’.

Lees meer


13 juni 2019 

Na een aantal weken, waarin onze Q-koortsadviseurs het woord kregen, neem ik het stokje weer over. Mijn blog van deze week sluit aan op waar zij afgelopen weken over schreven. Op de schrijnende zaken die we tegenkomen in ons dagelijks werk. Ik wil met name ingaan op de organisatorische kant om hulp voor de individuele patiënt zo goed mogelijk te regelen. Een enigszins technisch verhaal maar niet onbelangrijk.

Lees meer


6 juni 2019

Ter illustratie van de werkzaamheden van Q-support, delen de Q-koortsadviseurs de komende tijd de problematiek van patiënten met u en de rol die zij daar zelf in hebben. Uiteraard anoniem. Deze week Audrey Claes.

Lees meer


29 mei 2019

Ter illustratie van de werkzaamheden van Q-support, delen de Q-koortsadviseurs de komende tijd de problematiek van patiënten met u en de rol die zij daar zelf in hebben. Uiteraard anoniem. Deze week Rianne Hermanns.

Lees meer

23 mei 2019

Ter illustratie van de werkzaamheden van Q-support, delen de Q-koortsadviseurs de komende tijd de problematiek van patiënten met u en de rol die zij daar zelf in hebben. Uiteraard anoniem. Deze week Hetty van den Berg.

Lees meer


9 mei 2019

Afgelopen week zijn er voor mij om verschillende redenen drie gesprekken uitgesprongen. Allereerst een heel waardevol en prettig  gesprek met een afvaardiging van de patiëntenraad van Q-uestion. Een aantal zaken uit het hier en nu kwamen aan de orde maar ook de vraag van ‘wat wordt waar belegd wanneer Q-support ophoudt te bestaan?’ is verkend. Oriënterend en zoekend, want er is niet zomaar een antwoord te geven op de vragen die voorliggen. Nu werken we samen, weten wie zich met wat bezighoudt maar op welke manier gaat dat in de toekomst vormgegeven worden? We hebben besloten om in het najaar opnieuw het gesprek aan te gaan om het wat concreter te maken. 

Lees meer


1 mei 2019

Ik ben blij met de inbreng van Rianne van afgelopen week. Een ander geluid en uit het hart gegrepen. Want wat de patiënten tegenkomen in het dagelijks leven; daar gaat het uiteindelijk om. 

Lees meer


25 april 2019

Mijn naam is Rianne Kouwenberg en deze week is de blog van mijn hand. Een deel van u herkent mijn naam waarschijnlijk niet. Dat is op zich niet vreemd, aangezien ik als projectmedewerker bij Q-support met name achter de schermen werk. 

Lees meer


17 april 2019

Door allerlei omstandigheden is mijn blog een paar weken niet verschenen. Ik merk dat ik dat zelf niet prettig vind, maar ook dat lezers behoefte hebben aan een wekelijkse update. Een terecht signaal. De huidige opdracht ten spijt verandert er niets aan de situatie waarin mensen zitten en de informatiebehoefte blijft groot.

Lees meer


28 maart 2019

Ik wil deze week terugkijken op een plezierig en goed gesprek met Bert Brunninkhuis, de voorzitter van Q-uestion en ik wil ook kort vooruitkijken. Iedere maand nemen Bert en ondergetekende de lopende zaken door. Dat is vaak een lange agenda met grote en kleine onderwerpen. Lopende zaken, afstemmingszaken of zaken die de langere termijn treffen.

Lees meer


22 maart 2019

Het blijven roerige tijden in Q-koorts land. Het zal u niet ontgaan zijn dat er inmiddels een stemming in de Kamer heeft plaatsgevonden waarbij een aantal moties is aangenomen. Moties die met name ingaan op verruiming van de regeling en op het instellen van een steun- en adviespunt na de uitbraak van een zoönose.

Lees meer


14 maart 2019

Q-koorts stond weer volop in de belangstelling deze week. Vanwege het Kamerdebat van afgelopen dinsdag is er weer veel geschreven over Q-koorts.

Lees meer


30 januari 2019

Ik realiseer me dat er achter de schermen soms meer gebeurt dan ik vertel in mijn wekelijks blog. Dat heeft er mee te maken dat er zoveel gebeurt dat ik keuzen moet maken. Aan de andere kant duren zaken soms wat langer dan dat je bedacht had en moet je ‘intern’ veel organiseren voordat je ermee naar buiten kunt treden. Deze week wil ik twee thema’s benoemen waarbij dat een rol heeft gespeeld en nog speelt. 

Lees meer


23 januari 2019

Deze week deelt Q-koortsadviseur Hetty van den Berg haar ervaringen.

Lees meer


16 januari 2019

Soms komen er zomaar pareltjes voorbij die niet onvermeld mogen blijven. Ik wil er deze week een paar met u delen. 

Lees meer


3 januari 2019

In mijn kerstboodschap had ik u allen al alle goeds toegewenst voor het nieuwe jaar maar een extra dosis gezondheid, liefde en geluk is altijd welkom. Daarom wens ik u opnieuw aan het begin van dit jaar een heel goed 2019 toe. Dat het jaar u mag brengen waar u op hoopt. Stabiliteit in het leven, een redelijke gezondheid, mogelijk werk of een dagbesteding die bij u past. Kortom: alles wat wenselijk is. 

Lees meer


21 december 2018

Kerstboodschap 2018
De komende kerstdagen en het uitzicht op een nieuw jaar zijn inmiddels een goede traditie als moment voor bezinning. Hoe is het afgelopen jaar verlopen? Kunnen we vast een blik vooruit werpen?

Lees meer


13 december 2018

Het jaar loopt weer ten einde. Het is altijd een bijzondere periode in het jaar. Op alle fronten werken we, ieder op zijn eigen manier, langzaam naar het kerstreces toe. Heel veel moet op de valreep nog opgepakt en in gang gezet worden. Alsof de wereld rond kerst ophoudt met draaien. 

Lees meer


6 december 2018

Afgelopen week schreef ik u al over de lancering van het Q-koortsNet. Ik wil deze week nog even terugkomen op een bijzonder verhaal van Jan Smit tijdens die bijeenkomst. Jan Smit is hoogleraar interne geneeskunde en afdelingshoofd van de gelijknamige poli. De Q-koortspoli valt onder zijn verantwoordelijkheid. 

Lees meer


28 november 2018

Afgelopen week schreef ik over de aanstaande lancering van het Q-koortsNet. Tijd vliegt; inmiddels kan ik alweer terugkijken op een geslaagde avond. 

Lees meer


 21 november 2018

Afgelopen week zijn er twee zaken die in het bijzonder mijn aandacht hebben gevraagd hebben. Te beginnen met de lancering van het zogenoemde ‘Q-koortsNet’.

Lees meer


 15 november 2018

Afgelopen week schreef ik al over hoe onverwacht en grilling het werk bij Q-support kan zijn, die lijn zette zich deze week door. Ik kan deze week terugkijken op twee bijzondere momenten. De enorme  support die we mochten ontvangen van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant en het feit dat we daarmee de toezegging kregen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) om te starten met het zien en behandelen van de kinderen in combinatie met het opzetten van een langdurig onderzoek. 

Lees meer


8 november 2018

Het werk bij Q-support is volledig vergelijkbaar met de ziekte zelf: grillig. Er is niets gelijkmatigs aan onze dagen en de afgelopen week spande hierin de kroon. 

Lees meer


31 oktober 2018

Het wordt een wat korter blog dan u gewend bent. Volgende week hoop ik vanaf onze nieuwe locatie, de Goudsbloemvallei 1, weer wat uitgebreider in te gaan op de lopende zaken.

Lees meer


26 september 2018

De  bekendmaking van de  regeling rondom de  financiële tegemoetkoming staat centraal deze week. Op maandag is deze bekendgemaakt en per 1 oktober start de uitvoering. 

Lees meer


20 september 2018

Opnieuw is het een levendige week geweest bij Q-support. Veel zaken zijn voorbij gekomen. Zoals altijd levert dat soms directe resultaten op, in andere gevallen worden er zaadjes geplant die later resultaat geven.

Lees meer


12 september 2018

Soms zijn er weken waarin er, meer dan anders, een grote diversiteit aan thema’s en gebeurtenissen voorbij komen. Deze week was er zo één. Zaken die stuk voor stuk belangrijk zijn. Zaken die voor u als patiënt en professional belangrijk zijn om te weten.

Lees meer


31 augustus 2018

Er spelen veel zaken bij Q-support. Zaken die voor de individuele patiënt mogelijk niet altijd direct merkbaar zijn, maar die allemaal bijdragen aan het erkennen en herkennen van Q-koorts. Zaken die, naast het begeleiden en overdragen conform de nieuwe opdracht belangrijk zijn. Want wat we ook doen: goede zorg door ons of door derden staat voorop.

Lees meer


22 augustus 2018

Allereerst wil ik deze week starten waar ik vorige week mee eindigde: de aankomende Q-tour. Inmiddels heeft u de uitnodiging ontvangen om u aan te melden voor één van de vijf bijeenkomsten door het land. Q-support en Q-uestion trekken hier samen in op en de medische achtergrondinformatie zal als altijd door Alfons Olde Loohuis gegeven worden. We hebben inmiddels al een groot aantal aanmeldingen binnen maar voor degenen die dit nog niet gedaan hebben: meldt u zich alsnog aan? Dan kunnen wij daar rekening mee houden voor de verdere organisatie.

Lees meer


15 augustus 2018

Afgelopen week heb ik enkele interviews gegeven voor lokale omroepen. Uiteraard staat de vraag  over de aangepaste rol van Q-support hierbij centraal. Hoe de gemeenten hun nieuwe rol oppakken en last but not least hoe ik zelf hier tegenaan kijk. Over de nieuwe opdracht kan ik helder zijn. Inmiddels is het Meerjarenbeleidsplan vastgesteld en de opdracht is duidelijk. Je kunt de grenzen verkennen ten aanzien van de mogelijkheden maar de contouren zijn helder wat betreft mogelijkheden en budget.  

Lees meer


8 augustus 2018

Na een korte pauze in dit blog vanwege een voor velen welverdiende vakantie of rustpauze, pak ik mijn wekelijkse update weer op. Zoals altijd is er weer veel te melden. Afgelopen week is het door de Raad van Toezicht goedgekeurde Meerjarenbeleidsplan onder de titel “ …En nu verder!” aangeboden aan de Minister om hem te informeren over de wijze waarop Q-support 2.0 de gegeven opdracht de komende jaren in wil gaan vullen.

Lees meer


10 juli 2018

De afgelopen week heeft vooral in het teken gestaan van het meerjarenplan dat de basis gaat vormen voor de werkzaamheden van Q-support 2.0. Al eerder schreef ik daarover in mijn blog. Dat opstellen van zo’n plan is niet een klusje dat zomaar wordt geklaard. Het vloeit niet voort uit één hoofd en één pen, het is een plan dat in samenwerking en door samenspraak het levenslicht ziet. Het is een plan dat een logisch vervolg op het verleden moet zijn en met een nieuwe opdracht andere accenten moet krijgen. Het is vooral het proces dat telt om tot een product te komen. En heb je eenmaal het plan dan volgt de doorrekening om de begroting te laten matchen met de opdracht en de bijbehorende activiteiten. Niet onbelangrijk, want we zijn uiteraard gebonden aan een budget. 

Lees meer


 2 juli 2018

In mijn vorig blog heeft u kunnen lezen over de Dag van de Q-koortspatiënt op 20 juni. Terugkijkend ben ik blij met de extra aandacht die het thema afgelopen week weer heeft gekregen. Zo’n speciale dag levert op. Het thema en de patiënt blijven er mee op de agenda staan.

Less meer


20 juni 2018

Vandaag hoorde ik op de radio dat 20 juni wereldwijd de dag van de vluchteling was. Dat óók, dacht ik, maar het is tegelijkertijd ook de Dag van de Q-koortspatiënt. Die mag ook aandacht krijgen. Dus die wil ik deze week toch maar weer eens voor het voetlicht brengen.

Lees meer


 30 mei 2018

Deze week krijgt u een iets andere blog dan gebruikelijk. Omdat ik het signaal kreeg dat er toch nog veel onduidelijkheden zijn over een aantal zaken en ontwikkelingen, heb ik ze nogmaals op een rij gezet.

Lees meer


23 mei 2018

Goed werk heeft tijd nodig. Ik schrijf daar deze week een blog over omdat ik besef dat het voor sommigen onder u en vooral voor mezelf soms niet snel genoeg kan gaan. Een nieuwe opdracht en een bestaande organisatie waarin we kunnen voortborduren op een beetje ‘oud’ maar waar vooral allerlei nieuwe zaken op ons af komen. En dat vraagt tijd en menskracht terwijl het gewone werk door moet gaan. Want dat laatste staat voorop. De begeleiding en nu dus de overdracht blijft onze core business.

Lees meer


16 mei 2018

Deze week wil ik mijn blog wijden aan de bijzondere giften die af en toe gedaan worden aan Q-support en wat meer uitleg geven hoe we daar als organisatie mee omgaan. Het krijgen van giften is zeker geen doel op zich. Q-support krijgt een budget van de overheid en dat moet leidend zijn. Het is echter ook niet zo dat we helemaal geen giften mogen ontvangen, er is zelfs een korte zin aan gewijd in de stichtingsakte dat een gift deel uit mag maken van de inkomsten.

Lees meer


9 mei 2018

Het mooie van mijn werk is dat de resultaten en producten die ontstaan, altijd coproducties zijn. Of nog mooier: co-creaties. Iemand maakt een eerste concept en anderen denken mee en vullen aan. Afgelopen week zag ik daar weer een paar pareltjes van voorbij komen.

Lees meer


2 mei 2018

Zoals we de eerste fase van Q-support doorlopen hebben, door iedere keer stapjes te nemen, zo doen we dat nu ook. In het weerbarstige veld dat Q-koorts heet, heb je niet zomaar pasklare oplossingen. We hebben dan wel een globale opdracht voor de vervolgfase, die moet vervolgens wel gedetailleerd worden ingevuld. Want ‘de begeleiding van de patiënt overdragen naar de reguliere zorg’ is een simpele zin, maar er gaat een wereld achter schuil. Dus gaan we zowel op detailniveau als op hoofdlijnen en per gemeente kijken hoe dat zo goed mogelijk kan. En ‘het borgen van hetgeen we reeds ontwikkeld hebben’ vraagt ook weer veel acties. Er is veel ontwikkeld en nu is het de kunst ervoor te zorgen dat dit blijvend of voor langere tijd opgepakt en onderhouden wordt.

Lees meer


25 april 2018

De afgelopen week stonden weer veel zaken op de agenda, maar ik wil er een tweetal uitlichten voor u. Allereerst heb ik een heel plezierig gesprek gehad met mensen van ZonMw, het onderzoeksinstituut dat met middelen van de overheid de vele onderzoeken die er lopen op het gebied van gezondheid coördineert. De afgelopen jaren hebben we als Q-support zelf de budgetten voor Q-koortsonderzoeken beheerd en nu hebben we gekeken hoe het stokje op het gebied van onderzoek overgedragen kan worden.

Lees meer


18 april 2018

Afgelopen week hadden we een ‘heidag’ zoals we dat in de wandelgangen noemen. In dit geval was het een middag om precies te zijn. Een middag waarin we ons even uit de dagelijkse beslommeringen hebben teruggetrokken en nagedacht hebben over de toekomst.

Lees meer


11 april 2018

U heeft mijn wekelijks inkijkje in het werk van Q-support de afgelopen weken even moeten missen. Na een intensieve periode waarin we toewerkten naar een slotconferentie en bouwden aan het vervolg van Q-support, heb ik even genoten van een fijne vakantie. Om nu weer met nieuwe energie de schouders te zetten onder het werk voor de Q-koortspatiënten.

Lees meer


15 maart 2018

Op 15 maart markeerde Q-support met de conferentie Tot hier ..en nu verder, het einde van het huidige Q-support en het begin van Q-support 2.0. Annemieke de Groot sloot de bijeenkomst af met een toespraak. De tekst vindt u hier.

Lees meer


7 maart 2018

De minister heeft bij de start van Q-support gesteld dat ze aannam dat alles in dit land goed geregeld is ten aanzien van de Q-koorts en dat ze het graag van ons zou horen wanneer dat niet het geval is. In de uitgave die volgende week zal verschijnen bij de slotconferentie gaan we uitvoerig in op die vraag. We hebben heel veel feiten op een rij gezet, zaken waar we als Q-support mee bezig zijn geweest. Zaken waar we daadwerkelijk een rol in konden spelen.

Lees meer


28 februari 2018

Iedere week, wanneer ik even stil sta bij de afgelopen week op het moment dat ik begin aan mijn blog, verwonder ik me altijd over wat er weer voorbij gekomen is. De diversiteit aan vraagstukken is groot en ik en mijn team zijn op veel fronten aan het schaken.

Lees meer


22 februari 2018

Na Mariet Paes als voorzitter van de Raad van Toezicht, vorige week in dit blog aan het woord, neem ik hierbij het stokje weer over. Met de nodige ontwikkelingen die vermeld mogen worden. Never a dull moment.

Lees meer


15 februari 2018

De Raad van Toezicht draagt het stokje over                 
Door Mariet Paes

Onlangs vroeg Annemieke of ik een keer haar wekelijkse blog wilde overnemen. Ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht van Q-support en de huidige Raad van Toezicht draagt op 15 maart het stokje over aan haar opvolgers. Graag leg ik in deze blog uit waarom de Raad van Toezicht dit besluit genomen heeft.

Lees meer


8 februari 2018

In mijn wekelijks blog wil ik dit keer nadrukkelijk ingaan op onze core business: patiënten adviseren en begeleiden. Om de huidige stand van zaken toe te lichten en onduidelijkheden hopelijk weg te nemen. Het blijft een terugkerend thema en na weer een aantal terugkomende vragen besloot ik om dit platform te gebruiken om zaken op een rij te zetten.

Lees meer


1 februari 2018

Nu de uitnodiging vandaag voor de conferentie verstuurd is, wil ik daar graag wat uitgebreider bij stil staan. Om wat meer achtergrondinformatie te geven maar ook om via mijn blog de vragen aan bod te laten komen die op zo’n moment voorbij komen. De slotconferentie. Alleen de naam roept al vele vragen op. Want er is toch een verlenging gegeven voor de duur van 3 jaar? Dus hoezo is het woord ‘slot’ gebruikt? 

Lees meer


25 januari 2018

Wanneer ik de afgelopen week bezie, dan ben ik vooral dankbaar dat Q-support in de gelegenheid wordt gesteld om nog een periode door te gaan. Want wat ligt er veel werk! Wat is er nog veel te doen op het gebied van Q-koorts!

Lees meer


18 januari 2018

Op het gevaar af dat deze blog opnieuw veel reacties gaat oproepen kan ik niet om de mediadrukte heen, die deze week ontstond naar aanleiding van een artikel in de krant van afgelopen zaterdag, dat ging over de behandeling van dr. Kunst. Het gevolg van zo’n artikel laat zich raden. Het werd direct door een groot aantal nieuwszenders opgepakt en ook ik werd bevraagd op wat daar stond.

Lees meer


11 januari 2018

Aan het begin van een nieuw jaar wil ik u allereerst alle goeds voor 2018 toewensen. Vaak wordt daar goed bedoeld maar achteloos ‘in goede gezondheid’ aan toegevoegd, maar dat is voor u als Q-koortspatiënt geen vanzelfsprekendheid. Ik wens u speciaal toe dat uw gezondheid mogelijk verbetert, dat u de lichtpuntjes vast kunt houden en, wanneer dat aan de orde is, u gewoon patiënt mag zijn. 

Lees meer


15 december 2017

Het was weer een bijzondere week bij Q-support. Als altijd, zou ik willen zeggen. Het thema Q-koorts kent vele subthema’s en aanvliegroutes. Het ene moment staan wij naast de patiënt om individuele problemen op te pakken, het volgende moment sparren we over zaken die belangrijk zijn voor de groep Q-koortspatiënten. En op weer een ander moment zijn we, onder invloed van het KNMI met ‘code rood’, een belangrijke bijeenkomst aan het afzeggen om te voorkomen dat mensen in gevaarlijke verkeerssituaties terecht komen. 

 Lees meer


7 december 2017

We beginnen in toenemende mate erkenning voor de gevolgen van Q-koorts te zien. Eén uitspraak in een procedure, wil ik u niet onthouden. Gewoon omdat we voor de specifieke patiënt het verschil hebben kunnen maken, maar vooral omdat er een nieuwe baanbrekende stap is gezet in erkenning van QVS. 

lees meer


 30 november 2017

Iedere week zijn er bijzondere momenten die de moeite waard zijn om met u te delen. Dat zijn soms ingewikkelde vraagstukken en vaak ook pareltjes. “De winst van de dag” noem ik die dan en degenen die me kennen weten wat ik daaronder versta. Dat zijn zeker niet altijd grote zaken maar veelal mooie en menselijke contacten, grote en kleine stapjes richting een bepaald doel of goed nieuws. Momenten waarop we als organisatie het verschil hebben kunnen maken voor die ene man of vrouw. Momenten waarop ik me ineens realiseer dat er ondanks veel individuele pijn die er nog dagelijks is bij mensen, wel degelijk stappen gemaakt zijn en worden ten aanzien van de Q-koorts. 

Lees meer


23 november 2017

De weken vliegen voorbij bij Q-support. Er zijn heel veel grote en kleine zaken die geregeld moeten worden. In mijn blog deze week een aantal van die werkzaamheden en met name zaken die voor u belangrijk zijn om te weten.

Lees meer


16 november 2017

Ik merkte dat er veel onduidelijkheid is over het beweegprogramma en ik wil daar via deze weg deze week nogmaals tekst en uitleg over geven. Ik wil u meenemen in de complexe wereld van het vergoeden van behandelingen bij een nog onbekende ziekte. 

Lees meer


9 november 2017

Vorige week heb ik u toegezegd wat nader in te gaan op werkzaamheden die Q-support recent in gang heeft gezet. Het zijn voor u als Q-koortspatiënt juist die details die het verschil maken. Ik zet voor u de verschillen en overeenkomsten van de eerdere en nieuwe werkwijze op een rij.

Lees meer


2 november 2017

Deze week stond in het teken van het overdragen van onze taken aan de gemeenten. Op 30 oktober hebben we een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor gemeenten. Zo’n bijeenkomst geeft iedereen die erbij betrokken is gemengde gevoelens. Als team van Q-support waren we heel tevreden over een aantal zaken. Allereerst over het feit dat de gemeente Oss als gastheer optrad. Vanaf hier wil ik hen daar alsnog voor bedanken. Het getuigt van betrokkenheid met een weerbarstig thema als de Q-koorts. Als team waren we ook tevreden over de wijze waarop het programma verliep en over de bereidwillige vertegenwoordigers van gemeenten die aanwezig waren. 

Lees meer


 19 oktober 2017

Eigenlijk is het de goden verzoeken, maar we merken momenteel dat de grote stroom van aanmeldingen afneemt. Dat is natuurlijk allereerst een goed teken. Mijn invulling hiervan is dat we in ieder geval een groot deel van de doelgroep bereikt hebben. Nadrukkelijk zeg ik dan ‘een groot deel’. Want de praktijk laat zien dat een groep mensen die ook getroffen is door de Q-koorts nu niet en nooit niet ontdekt zal worden, omdat zij en ook de behandelende artsen niet aan Q-koorts denken.

Lees meer


12 oktober 2017

Deze week staat wat mij betreft in het teken van de plannen in de nabije toekomst. Ze werden extra actueel door het verschijnen van een nieuw regeerakkoord dat voor de nodige verwarring en onrust zorgt bij de Q-koortspatiënten. Die onrust was er overigens al eerder. Als niet-Q-koortspatiënt krijg ik soms mee dat binnen besloten groepen over veel thema’s gediscussieerd wordt, maar ook dat onduidelijkheden een eigen leven gaan leiden.

lees meer


5 oktober 2017

Het werken voor de Q-koortspatiënten maakt dat ik me soms, net als veel patiënten, gefrustreerd voel, maar ook dankbaar dat we het verschil kunnen maken. Ons werk is heel dynamisch. Niet één patiënt is hetzelfde en de problemen zijn divers. U begrijpt dat iedere dag anders is en, om het maar eens in populaire termen te zeggen, dat ieder probleem een uitdaging is. Die diversiteit, daar wil ik toch wat verder op ingaan in mijn blog deze week.

lees meer


28 september 2017

Indrukwekkend, soms ook zwaar en soms zelfs uitzichtloos… Dat zijn de indrukken die wij, Eva Hartman en ik, Alfons Olde Loohuis, als medisch adviseurs van Q-support, vaak meenemen als we na een gesprek met een patiënt en zijn of haar familie of partner huiswaarts keren. Het is werkelijk indrukwekkend welke geschiedenissen en zoektochten er schuil gaan achter de chronische Q-koorts of het Q-koortsvermoeidheidsyndroom. In deze blog wil ik u graag meenemen in de goede ontwikkelingen die gaande lijken te zijn.

Lees meer


21 september2017

De nieuwsbrief maar ook mijn blog zijn uitgaven die goed gelezen worden. Ik merk dat direct aan de reacties die er komen. Dat varieert van ‘heel verhelderend’ tot ‘dat was behoorlijk vaag en niet concreet’. En ik denk dat het precies zo is. Soms kan ik heel concreet zijn, soms moet ik heel vaag zijn omdat we het nog niet exact weten en er nog veel onduidelijk is. En dan wil ik toch wat ongerustheid wegnemen. Wil ik toch vast de eerste vragen beantwoorden die er leven bij patiënten. Dat heeft soms tot gevolg dat patiënten blij zijn met de eerste informatie, maar soms heeft het een averechts effect en roept het juist heel veel nieuwe vragen op. Kortom: ik heb de wijsheid niet in pacht maar probeer u met deze blog zoveel mogelijk mee te nemen in alle ontwikkelingen die er zijn.

 Lees meer


14 september 2017

De brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer in juli betekende een nieuwe werkelijkheid voor de Q-koortspatiënten en Q-support. Die brief bevatte een concrete koers voor een vervolg op Q-support in de vorm van een Steun – en Adviespunt voor gemeenten die verantwoordelijk worden voor de begeleiding van patiënten. Op zich is dit inhoudelijk een heldere boodschap. De werkwijze van Q-support zoals we deze tot nu toe hebben uitgevoerd, ronden we af en een nieuwe werkwijze start. Maar wat betekent dat nu concreet? Wat betekent dat voor ù als patiënt?

Lees meer


7 september 2017

Een bijzondere groep patiënten die zich bij Q-support heeft aangemeld zijn de kinderen, de jongeren en de jongvolwassenen. Afgelopen week stonden ze opnieuw in de schijnwerpers.

Lees meer


31 augustus 2017

Afgelopen week zag ik enkele pareltjes van patiëntenparticipatie en vooral van diepgaande  betrokkenheid van patiënten. Die wil ik graag met u delen. Om te beginnen zijn er twee dagen ingeruimd voor patiënten en arbeidsdeskundigen om de Werkwijzer, die in de maak is, te testen. De Werkwijzer is een prachtig product dat in opdracht  van Q-support door de Hogeschool Arnhem – Nijmegen (HAN) wordt ontwikkeld. 

lees meer


 24 augustus 2017

Deze week stonden de discussies centraal over de mogelijke geneeswijzen die er zijn voor met name QVS. Ik zeg niet meteen ‘alternatief’, want wat is eigenlijk alternatief? Alternatief voor wat? Voor de reguliere geneeskunst, die ook niet zo maar een antwoord heeft op de behandeling van de klachten waarmee met name QVS-patiënten zich geconfronteerd zien?

Lees meer


17 augustus 2017

Zo’n brief van de minister waarin ze aangeeft dat er een steun- en adviespunt voor Q-koortspatiënten moet worden gecreëerd voor de duur van twee jaar, lijkt een simpel gegeven. Maar voor Q-support en de patiënten die nog een beroep op ons doen, brengen deze enkele zinnen heel veel teweeg en roepen ze vooral heel veel vragen op. Ik wil u deze week een inkijkje geven in de stappen die we als Q-support naar aanleiding van deze brief hebben ondernomen. Deels ook om u gerust te stellen. Want het team van Q-support zal alles doen wat in haar macht ligt om de zorg voor u als patiënt zo goed mogelijk te borgen. Maar ook wij zitten met vragen en uitdagingen waar niet direct een antwoord op te geven is.

lees meer


10 augustus 2017

De alledaagse praktijk laat soms hoogtepunten zien maar evengoed dieptepunten. Laat ik maar eens beginnen met een hoogtepunt. Ten aanzien van de vergoeding van het beweegprogramma zagen we her en der al schoorvoetend wat gemeenten positief reageren en afgelopen week nam het college van de gemeente Landerd een ferm besluit. Zij gaan het beweegprogramma voor Q-koortspatiënten vergoeden tot de zorgverzekering dit gaat doen. Chapeau! Een voorbeeld voor veel andere gemeenten, vind ik zo’n besluit. Ik begrijp heel goed dat er voor een gemeente mitsen en maren kunnen zitten aan zo’n beslissing. Maar het getuigt ook van moed om je sterk te maken voor een kwetsbare doelgroep.

Lees meer


2 augustus 2017

Annemieke de Groot geeft deze week het woord aan Marjo de Louw, directeur van Maasland Communicatie, al sinds het prille begin van Q-support verantwoordelijk voor de communicatie.

Eind 2013 schreef Annemieke de Groot voor Q-support een pitch (wedstrijd) uit onder enkele communicatiebureaus. Maasland Communicatie won. Daar waren we natuurlijk heel blij mee. Al hadden we toen geen idee wat deze opdracht met ons zou doen. Nooit eerder in de bijna 25 jaar dat wij actief zijn in dit vak, heeft een opdracht ons zo in het hart geraakt. We konden niet voorzien hoe betrokken wij zouden raken bij de opdracht van Q-support. Toen ons eenmaal duidelijk werd hoe groot en ontwrichtend de gevolgen van Q-koorts waren, en nog steeds zijn, hebben we werkelijk alles uit de kast gehaald om Q-support te ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. 

Lees meer


27 juli 2017

Het is geen komkommertijd voor ons team. Tenminste, voor degenen die niet op vakantie zijn. Want zoals het hoort is een aantal van ons aan het genieten van welverdiende rust en zal een ander deel  dat nog gaan doen. Het is geen komkommertijd omdat het werk gewoon door gaat. We willen hoe dan ook de dienstverlening zo goed mogelijk door laten gaan en het is bijzonder om te ervaren dat zich nog steeds patiënten aanmelden. Patiënten die helaas al heel lang, vaak te lang, gewacht hebben maar die we evengoed, net als al die meer dan 900 mensen die hen voor gingen, een warm bad willen bieden.

Lees meer


20 juli 2017

Een langverwachte brief van de minister werd afgelopen vrijdag aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze brief in combinatie met het eerdere amendement van Van Toorenburg in de week daarvoor creëerde een nieuwe werkelijkheid voor Q-support. Daar wil ik in mijn wekelijkse blog natuurlijk uitvoerig op in gaan.

Lees meer


13 juli 2017

We constateren dat er in deze eindfase veel vragen komen over de bestanden van Q-support. Dat is absoluut een logische vraag van patiënten. Wat gebeurt er met mijn dossier? Kan ik het later nog eens inzien? Hoe lang en waar blijven ze bewaard? Zomaar wat zaken die aan de orde komen bij de afrondende gesprekken met name met de procesregisseurs. Ik heb besloten deze week wat uitvoeriger in te gaan op dit thema. Nog niet alle antwoorden zijn te geven, maar ik kan wel enige duidelijkheid verschaffen.

Lees meer


6 juli 2017

Afgelopen week had ik een gesprek met de trainer van “Chronische Q-koorts en QVS; hoe ga ik ermee om?". De trainingen zijn in een afrondende fase. Het gevoerde gesprek biedt een mooi aanknopingspunt om aan de hand van dit belangrijke product van Q-support terug te kijken, maar ook vooruit te kijken.

lees meer


29 juni 2017

Vorige week startte ik mijn wekelijkse blog met de aandacht die het Brabants Dagblad en vele andere kranten van de Persgroep schonken aan de overleden chronische Q-koortspatiënten. De dag erna kwam er nog een vervolg op dat verhaal dat op zijn minst even indrukwekkend was. In dit geval liet men een patiënt aan het woord die het gelukkig nog na kon vertellen. Maar die dezelfde weg bewandeld had als al die reeds overleden patiënten.

Lees meer


22 juni 2017

Het Brabants Dagblad viel op de mat vanochtend. De Q kwam me tegemoet op de voorpagina en een indringende bijlage met 20 portretten van overleden mensen ten gevolge van de chronische Q-koorts maakte me verdrietig en nederig en opstandig. Want de rode draad door het verhaal is dat het tijdig opsporen en herkennen van de chronische patiënten essentieel is. Dat er anno 2017 nog steeds mensen rondlopen die mogelijk hetzelfde lot wacht als deze 20 personen. 

lees meer


 15 juni 2018

Afbouwen, overdragen, borgen. Dat zijn de hoofdthema’s die als een rode draad door mijn werkzaamheden hebben gelopen de afgelopen periode en die ook natuurlijk de komende tijd prominent de boventoon gaan voeren. Die afbouwfase kent meerdere gezichten. Allereerst de afbouw van de patiënttrajecten. Die wordt steeds indringender. Voor de patiënten in de eerste plaats. 

Lees meer


8 juni 2017

Ons- in dit geval mijn- werk is even veelzijdig als wat de Q-koortspatiënt in het dagelijks leven tegenkomt. Het ene moment is het van het grootste belang om tot in detail zaken te bewaken. Daar schreef ik de afgelopen weken met name over. Het belang om op de juiste wijze te handelen bij procedures op het gebied van werk en inkomen, bijvoorbeeld. Of toch voor patiënt x een barrière te slechten bij de gemeentelijke voorzieningen. Of soms naar mogelijkheden te zoeken om op individueel niveau toch dat beweegprogramma mogelijk te maken omdat Q-koorts landelijk nog niet op de lijst van chronische ziekten staat.

Lees meer


1 juni 2017

Afgelopen week sprak ik een patiënte. Onder het genot van een kop koffie sprak ze haar zorgen uit over de afronding van de werkzaamheden van Q-support. Ze voorzag een zwart gat, wist niet waar ze dan de hulp en ondersteuning zou kunnen krijgen die ze bij ons had gekregen en ook in de toekomst nog nodig had. Het raakte me als altijd. Ook wij zien dat mensen niet beter zijn en dat er nog veel obstakels te overwinnen zijn.

Lees meer


24 mei 2017

"Doe mij maar een diagnose die binnen mijn zorgverzekering past." Is getekend: Loesje
U kent ze wel. Die treffende oneliners met een stevige boodschap van Loesje. Deze wilde ik u niet onthouden omdat de inhoud als geen ander op de Q-koortspatiënt van toepassing is. Wat zou de wereld er voor hen anders uitzien wanneer de diagnose Q-koorts binnen de zorgverzekering past. Helaas is dat nog niet het geval.

Lees meer


18 mei 2017

Met alle zorgen over waar de Q-koortspatiënten terecht kunnen na beëindiging van de werkzaamheden van Q-support, wil ik deze week toch wat lichtpuntjes met u delen. Allereerst weet ik dat achter de schermen bestuurders en provincie de mogelijkheden bekijken om een ‘light’ versie van Q-support of een soortgelijke voorziening te creëren. Ik krijg er steeds meer vertrouwen in dat dit tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

Lees meer


11 mei 2017

Deze week wil ik uitgebreid stilstaan bij het beweegprogramma. Voor velen die gebruik maken van onze diensten is dit een bekend en geliefd programma. Onder leiding van een deskundige fysiotherapeut gaan Q-koortspatiënten, in groepsverband of individueel, aan de slag om het bewegen weer een plekje te geven. Onder deskundige begeleiding, want het blijft maatwerk. Geen patiënt is hetzelfde en het is bij Q-koortspatiënten heel belangrijk om grenzen goed te voelen. Over die grens heen, word je vanzelf afgestraft. 

Lees meer


4 mei 2017

De afgelopen weken stonden in het teken van de Kinderombudsvrouw en jongeren met Q-koorts. Ik ben dankbaar voor de aandacht die deze onzichtbare groep heeft gekregen. Er is veel over gezegd maar ik wil nog specifiek terugkomen op de ouders van de kinderen. Op het moment dat de kinderen op 20 april j.l. in een veilige omgeving in gesprek gingen over wat zij in het dagelijks leven tegenkomen, ben ik in gesprek gegaan met de ouders.

lees meer


26 april 2017

Voor de blog van deze week draagt Annemieke de Groot het stokje over aan Anni Tüski, projectleider Patiëntenvoorzieningen. Anni heeft het bezoek van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer voorbereid en blikt terug op de ontmoeting tussen de Kinderombudsvrouw en een groep minderjarige Q-koortspatiënten (12-18 jaar).

Lees meer


20 april 2017

Deze week staat in het teken van het bezoek van de Kinderombudsvrouw aan Q-support. Zij ging in gesprek met enkele minderjarige (12-18) Q-koortspatiënten. Annemieke de Groot overhandigde haar een brief van een bezorgde vader. Deze kunt u lezen in de blog van deze week. 

Lees meer


13 april 2017

De contouren van de afronding van Q-support worden steeds duidelijker. We hebben daar al uitvoerig over gecommuniceerd met alle patiënten. Maar het is voor eenieder goed om meegenomen te worden in hoe het er komend jaar voor alle betrokkenen uit gaat zien.

Lees meer


6 april 2017

Deze week nemen we afscheid van vier medewerkers. Bij de voorbereiding van een dankwoordje voor hen, bedacht ik dat het ook een goede gelegenheid is om in mijn blog deze mensen een podium te geven. Degenen die morgen in het zonnetje worden gezet, vertegenwoordigen een breed scala van werkzaamheden binnen Q-support. Door wat meer over hen te vertellen kan ik meteen met veel  waardering schrijven over wat zij neergezet hebben.

Lees meer


30 maart 2017

Q-support kan alleen maar goed functioneren dankzij hard werkende mensen die zich met veel bezieling inzetten voor de Q-koortspatiënt. Voor of achter de schermen. Vandaag wil ik het stokje even doorgeven aan Jette van Zijll Langhout, communicatiemedewerker. Jette neemt sinds september 2016 de website en de social media voor haar rekening. Nog aan het begin van haar carrière deelt zij haar ervaringen in deze functie met u.

Lees meer


23 maart 2017

Laat ik mijn blog deze week beginnen met iets waar ik enorm trots op ben. Quotes 2.0 verschijnt volgende week! En voor degenen onder u die niet weten wat hij of zij zich daar nu bij voor moeten stellen: Quotes 2.0 is een Jaarverslag – PLUS . Met niet zomaar die laatste toevoeging. Het is een terugblik op 2016 maar laat tegelijkertijd  in de volle breedte zien wat mensen beweegt, wat mensen overkomen is ten gevolge van de Q-koorts en wat Q-support gedaan heeft en ook nog gaat doen. Ik wil oprecht iedereen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit magazine heel hartelijk bedanken voor hun inzet.

Lees meer


16 maart 2017

Het was opnieuw een roerige Q-week. Het kan niet anders dan dat ik deze week de blog start met de recente uitspraak van premier Rutte tijdens het verkiezingsdebat van Omroep Brabant. Het was de climax van een aantal weken waarin iedere dag wel iets gevonden werd van de gevolgen van de Q-koorts. Ik ben met alle Q-koortspatiënten benieuwd naar het vervolg, dat spreekt voor zich.

Lees meer


9 maart 2017

Het langverwachte rapport van de Ombudsman werd dinsdag gepresenteerd. Een bijzonder moment  natuurlijk. Met veel pers en een Ombudsman die er stevig in stond. Hij dwong veel respect af. Respect voor de inhoud natuurlijk, maar ook voor de wijze waarop hij opstond voor de Q-koortspatiënt. Ondersteund door een bevlogen onderzoeksteam wist hij tot in detail wat de Q-koortspatiënt in het dagelijks leven tegenkomt. Zijn verklaring kwam uit zijn hart. En ik was dankbaar voor de tijd die hij en zijn team voorafgaand aan de bijeenkomst namen om zowel Q-uestion als Q-support bij te praten. 

Lees meer


2 maart 2017

Premier Rutte werd tijdens zijn verkiezingstour ook geconfronteerd met de Q-koortsproblematiek. Zijn reactie werd afgesloten met de toezegging dat hij “wil laten onderzoeken waarom de door de overheid gesteunde stichting Q-support kennelijk te weinig kan betekenen voor mensen als Steenbekkers”. Ik realiseer me heel goed dat een dergelijke opmerking op meerdere manieren opgevat kan worden.

Lees meer


23 februari 2017

In aanloop naar het schrijven van dit blog bedacht ik dat ik deze week alle negatieve gevoelens over het afronden van Q-support voor een moment een halt toe wil roepen. Er gebeuren te veel goede dingen die ook voor het voetlicht gebracht moeten worden. Er is gezaaid, langzaam beginnen er planten te groeien en hopelijk komen ze tot volle bloei.

Lees meer


16 februari 2017

Het hart van Q-support wordt gevormd door Annette en Sandra die het secretariaat bemensen. Zij zijn de  spil in de organisatie en  dagelijkse zien zij de grote en kleine vragen voorbij komen van zowel de mensen die werken bij Q-Support als van patiënten. Deze week geef ik graag het woord aan Annette die u een inkijkje geeft in haar werkweek.

Lees meer


9 februari 2017

Deze week staat in het teken van het Q-koorts Kompas. Het zal u niet zijn ontgaan dat we als Q-support actief naar buiten zijn getreden met onze toekomstvisie en deze hebben aangeboden aan de minister. We vinden dat het moment daar is om, als partij die dagelijks bezig is met patiënten en onderzoek, concreet onze opvatting over de toekomst te delen.

Lees meer


2 februari 2017

Het thema ‘Onderzoek’ stond deze week prominent op de agenda bij Q-support.  Onderzoeken zijn opgestart en gaan afgerond worden. En dan? Ik geef deze week het woord aan iemand binnen Q-support die hier alles van weet en u een doorkijkje kan geven naar de toekomst: Jasper Zeilmaker, bestuurssecretaris. 

Lees meer


26 januari 2017

Hoe kan ik deze week anders starten dan met de uitspraak die de rechtbank deed inzake de Q-koortsclaim? Door veel patiënten werd vol spanning uitgekeken naar deze dag en ook bij Q- support zagen wij, naarmate de tijd verstreek, die spanning toenemen. Even voor de goede orde: Q-support speelt geen enkele rol ten aanzien van deze rechtszaak. Soms is daar verwarring over en dan leg ik dit ook uit. Onder leiding van Q-uestion is in samenwerking met Verweij advocaten deze zaak aangespannen tegen de overheid. Maar wij hebben, ondanks dat wij er geen bemoeienis mee hebben en ondanks de verschillen tussen de beide organisaties, één ding gemeen: de last van de Q-koortspatiënt raakt ons in ons hart.

Lees meer


17 januari 2017

Ik heb besloten om mijn wekelijkse blog de komende tijd een ander gezicht te geven dan gebruikelijk. Om u kennis te laten maken met de diverse werkzaamheden  binnen Q-support geef ik het woord aan medewerkers  die ook met veel passie voor de Q-koorts patiënt werken. Deze week heeft Ria van Son, coördinator ervaringsdeskundigen de pen ter hand genomen  

Lees meer


10 januari 2017

De start van het nieuwe jaar wordt gekenmerkt door het besef dat de tijd dringt. Met mijn team heb ik bijeen gezeten om vooruit te kijken en een ieder heeft gesproken over zijn of haar activiteiten en plannen voor het komende jaar. Dat zijn er teveel om zomaar op te noemen maar ik kan u verzekeren dat iedereen nog het onderste uit de kan wil halen voor de Q-koortspatiënt.

Lees meer


 5 januari 2017

Volgens goed gebruik wil ik het jaar beginnen met u alle goeds te wensen. En dat ‘alle goeds’ zie ik breed. Dat is voor u als patiënt niet persé alleen die goede gezondheid en het ontbreken ervan wil ik zeker niet bagatelliseren. Maar ik hoop wel dat u in het komend jaar de lichtpuntjes tegenkomt en ziet, toch blij kunt zijn met alle pareltjes die zomaar op uw pad kunnen komen.

Lees meer


22 december 2016

Met ons team zijn we bezig met de laatste loodjes voor kerst. Ik schreef vorige week al over hoe ik deze periode ervaar; de bestuurlijke druk of drukte. Maar langzaam komt er dan toch dat kerstgevoel. Ook in de werkzaamheden. Afgelopen vrijdag was daar om te beginnen de laatste vergadering van de Raad van Toezicht dit jaar. Naast een aantal belangrijke agendapunten hebben we ook vooruitgekeken en teruggeblikt op 2016. De onverwachte grote toestroom stond daarbij prominent op de agenda.

Lees meer


18 december 2016

De bestuurlijke druk en drukte wordt zo tegen het einde van het jaar flink opgevoerd. Er moet voor de kerstdagen nog van alles geregeld worden wat niet kan wachten. “Alsof de wereld ophoudt te bestaan”, zucht ik dan wel eens. Maar ik doe er evengoed hard aan mee.

Lees meer 


12 december 2016

De vlag werd deze week figuurlijk een aantal keren uitgehangen bij Q-support. Daar wil ik u deelgenoot van maken. Van VWS kreeg ik de formele toezegging dat zij middelen beschikbaar gaan stellen voor het in stand houden van de Nationale database voor chronische Q-koorts.

Lees meer 


1 december 2016

Ik kan terugkijken op een week met hoogtepunten. Wat is er veel gebeurd sinds mijn laatste blog! Allereerst sloten we de Q-tour vorige week donderdagavond af in het Bernhoven ziekenhuis. Dat was een bijzondere plek. Het was voor mij een thuiswedstrijd. Maar we waren niet zomaar in Uden. 

Lees meer


24 november 2016

Deze week werd ik geconfronteerd met een hardnekkig misverstand over Q-support. Het betrof een opmerking die me ter ore kwam over onze artsen Alfons Olde Loohuis en Eva Hartman. Zij zouden ‘niet altijd een QVS diagnose stellen omdat ze voor Q-support werken en daarmee voor de overheid’.

Lees meer 


17 november 2016

Een veelheid aan activiteiten staat op de agenda. Ieder van ons bij Q-support heeft het druk met het organiseren daarvan. Neem bijvoorbeeld de avond met Machteld Huber van Q-support en Q-uestion op 6 december. Maar ook de laatste Q-tours volgende week in Stramproy en Uden. 

Lees meer


10 november 2016

Deze week wil ik ingaan op de vraag die iedere Q-koorts patiënt bezighoudt: kan ik genezen, of wat kan bijdragen aan genezing? 

Lees meer


 3 november 2016

Ik wil deze week ‘mijn’ team in het zonnetje zetten. Een team van bevlogen mensen die allemaal op hun eigen manier het onderste uit de kan en alles uit zichzelf halen om betekenis te geven aan de Q-koorts en Q-koorts patiënt in het bijzonder. Dat kwam gisteren wel heel speciaal tot uiting in de zogeheten ‘Verbindingsdag’. 

Lees meer


 27 oktober 2016

Laat ik maar eens beginnen met een thema dat vandaag prominent aan de orde kwam: de nog steeds groeiende stroom van patiënten die zich bij Q-support aandient. Dat werd nog eens duidelijk toen Annette vanochtend meldde dat er zich op één dag maar liefst tien mensen hadden gemeld. In totaal nu 765. 

 Lees meer


 20 oktober 2016

Het zal u niet verbazen dat deze week vooral in het teken stond van de rechtszaak die afgelopen maandag diende in Den Haag. 

Lees meer


13 oktober 2016

We willen nog zoveel!

Vandaag kwamen er een paar belangrijke momenten samen. Allereerst de bespreking van de begroting vanaf nu tot het einde van Q-support. Nu denkt u mogelijk: wat is daar nu bijzonder aan, een opsomming van cijfers? 

Lees meer


6 oktober 2016 

Het zal u niet verbazen dat ik dit keer mijn terugblik op de week start met de Verwendag. Wat een dag! 

Lees meer


29 september 2016

Het is wat mij betreft geen toeval dat soms in één week zaken samenkomen die over hetzelfde thema gaan of een bepaald onderdeel van Q-support bestrijken. Zoals vorige week in het teken stond van patiëntenparticipatie, stond deze week Q-koorts prominent op de bestuurlijke en politieke agenda. Dat vraagt van mij weer een heel andere rol. 

 Lees meer

22 september 2016

Q-support werkt vóór patiënten maar vooral ook mèt patiënten. Als een rode draad loopt de kennis en inzet van degenen die als geen ander de gevolgen van Q-koorts kennen, door het werk van Q-support heen. 

Lees meer


15 september

Het werk bij Q-support is als het verloop van de Q-koorts zelf. Soms ‘piek’ je en soms loop je op allerlei manieren tegen een muur aan. 

Lees meer


8 september 

Geen week, zelfs geen dag is hetzelfde bij Q-support. Ik denk dat u daar na het lezen van vorige blogs wel iets van heeft geproefd. Wel regelmatig terugkerende momenten in mijn agenda zijn de voortgangsgesprekken met ‘mijn’ mensen, in de wandelgangen bila’s genoemd. 

Lees meer


1 september 2016 

De problemen waar de Q-koorts patiënten tegenaan lopen in hun dagelijks leven zijn heel divers en impliciet betekent het dat mijn werk ook enorm divers is. 

Lees meer


 25 augustus 2016

In de afgelopen week heb ik op uitnodiging een bezoek gebracht aan de Ombudsman. Dat bracht me op het idee hier eens wat dieper op de rol van Q-support in te gaan en op het onderscheid met de patiëntenorganisatie Q-uestion. 

Lees meer


18 augustus 2016

“Never a dull moment” is een vaak gebruikte zin van Annette, mijn secretaresse en iemand die u ongetwijfeld een keer aan de lijn heeft gehad. Dat kan ik alleen maar beamen. Zelfs deze zomerse ‘komkommertijd’ kent zijn eigen dynamiek.  

 Lees meer