Blog

Annemieke de Groot geeft u een persoonlijk inkijkje in de werkzaamheden van Q-support

3 oktober 2018

Deze week bereik ik een gedenkwaardige mijlpaal: mijn 100eblog ziet het levenslicht. En aan onderwerpen en stof nog steeds geen gebrek. Er  gebeurt zoals altijd heel veel rondom de Q-koorts problematiek en dat gaat ook nu onverminderd door. 

De toekenning van de financiële regeling heeft voor veel discussie gezorgd en inmiddels is het loket van DUS-i  opengesteld. Q-uestion en Q-support hebben een gezamenlijk bericht op de diverse websites geplaats met de regeling, een brief van DUS-i en de verwijzing naar dit loket. Desondanks staat de telefoon niet stil bij zowel Q-support als bij Q-uestion. Ik begrijp de vragen en onzekerheden maar wij kunnen niet meer doen dan iedereen toch met zijn of haar vragen verwijzen naar DUS-i. Ik doe bij deze een oproep om alle vragen daar te stellen. 

Inmiddels hebben we in Almelo ook al de tweede avond gehad van de Q-tour. Een hele waardevolle avond waaruit blijkt dat er veel behoefte is aan informatie en ontmoeten. En juist in gebieden als Almelo word ik getroffen door het isolement waarin mensen zitten. Artsen weten weinig over Q-koorts en mensen hebben vaak een jarenlange zoektocht achter de rug. Er waren verschillende mensen die nog maar recent de diagnose hadden terwijl ze al jaren ziek waren. Wij gaan daarna naar huis met veel indrukken en veel heftige verhalen. Geen verhaal is hetzelfde, geen patiënt is hetzelfde.  Voor ons is het een bevestiging dat we nog veel werk te doen hebben. 

De bijeenkomst in Ridderkerk op 15 oktober is gecanceld door gebrek aan belangstelling. Dat is dan ook de realiteit. De mensen die zich aangemeld hebben zijn uitgenodigd op één van de andere bijeenkomsten. 

Dat brengt me dan op de Q-tour op 5 november a.s. in Nuland. Niet onverwacht is het aantal aanmeldingen groot en zien we  ons genoodzaakt hier een stop in te voeren vanwege de grote toeloop. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we kijken of een extra bijeenkomst mogelijk en nodig is. We hebben inmiddels, na de goede ervaringen van Q-uestion hiermee, ook gezorgd voor een livestream, zodat u ook thuis de bijeenkomst kunt volgen. 

De afgelopen week heeft er ook een bijeenkomst voor de ‘Werkwijzer’ plaatsgevonden en ik wil hier graag extra uw aandacht voor vragen. De Werkwijzer is een prachtig product voor Q- koortspatiënten die  vaak heel veel vragen hebben over hun werk en inkomen en met name over de ingewikkelde procedures die dat met zich meebrengt. De Werkwijzer is ontwikkeld  door  de Hogeschool Arnhem – Nijmegen (HAN) o.l.v. Yvonne Heerkens en Nathan Hutting en heel veel professionals en patiënten hebben hun medewerking verleend om tot dit eindresultaat te komen. 

U vindt de Werkwijzer op https://www.q-koorts.nl/verwijsgids/werk-inkomen/werkwijzer/. Het is een interactieve website waarbij de gebruiker toegesneden op zijn of haar situatie heel veel informatie kan vinden. Informatie over allerlei zaken die u tegenkomt vanaf het moment dat u ziek wordt. Ik nodig u uit om de Werkwijzer te bestuderen en veelvuldig te raadplegen wanneer u vragen heeft over uw werk of tegen problemen aanloopt. Uiteraard zijn onze arbeidsdeskundigen en Q-koortsadviseurs op de achtergrond aanwezig om u met raad en daad bij te staan maar daarnaast is het gebruik van deze Werkwijzer van harte aan te bevelen. 

Patiënten en professionals hebben de inhoud getoetst en de website getest en goed bevonden. Maar: dat wil niet zeggen dat er toch nog opmerkingen kunnen zijn ten aanzien van gebruik en inhoud. U mag dit melden aaninfo@Q-support.nu

We hebben gezamenlijk gekeken naar hoe de Werkwijzer verder te verspreiden onder artsen en met name verzekeringsartsen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en werkgevers. Bovendien zijn de eerste afspraken gemaakt over het jaarlijks actualiseren van de Werkwijzer onder de vlag van Q-support. 

Ik nodig u uit om vooral gebruik te maken van de informatie en vele tips in de Werkwijzer. 

 

 

<<< vorige blog home