Overige publicaties

Online Zorg Plan Q-support

De afgelopen jaren zijn de richtlijnen rondom privacy aangescherpt. Ook Q-Support kreeg daar mee te maken en startte met Online Zorg Plan. Lees verder

Motie CDA

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 9 november 2018, behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 Lees verder

Motie Provinciale Staten

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 9 november 2018, behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 Lees verder

Motie gemeenteraad Tilburg

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 10 september 2018. Raadsbesluit: Steun voor Q-koorts patiënten Lees verder

Uit: Kamerbrief Kenmerk d.d. 17 maart 2018

“Op 15 maart heeft Q-support in Eindhoven in een symposium de overgang in fases gemarkeerd en het stokje overdragen aan Q-support 2.0. Lees verder

Uit: Kamerbrief d.d. 19 december 2017

In de kabinetsreactie op diverse Q-koorts adviezen van 14 juli 2017 werd in het kader van de gewenste overgang van de patiënten naar de reguliere zorg het Steun- en adviespunt (STAP) Q-koorts aangekondigd. Lees verder

Uit: Kamerbrief 14 juli 2017

De Nationale ombudsman beveelt aan om de ketensamenwerking rond de Q-koorts patiënt te bevorderen, zodat problemen en belemmeringen van de Q-koortspatiënt integraal en eenduidig worden benaderd. Lees verder