Motie gemeenteraad Tilburg

Motie
De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 10 september 2018. Raadsbesluit: Steun voor Q-koorts patiënten

Lees hier de gehele motie