Raad van Toezicht

Frank van Beers, voorzitter

Frank van Beers is sinds 2012 voorzitter van de raad van bestuur van Cello, organisatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Cello gaat voor een goed leven voor de cliënt, ondersteund door trotse medewerkers en een evenwichtige bedrijfsvoering. Het bestuur bestaat uit twee personen, namelijk Frank van Beers en Toine van der Pol. Voordat Frank bij Cello begon was hij burgemeester van Boxtel. Frank is op persoonlijk vlak al meer dan 30 jaar bekend met de gehandicaptenzorg en kan daardoor in zijn huidige functie ook veel uit eigen ervaring putten.

Zijn nevenfuncties zijn:

  • Voorzitter Brabants Kennisnetwerk Zoönosen
  • Voorzitter Zorgzaam ’s-Hertogenbosch
  • D.B. VNO-NCW regio ’s-Hertogenbosch incl. voorzitter Platform Zorg
  • Lid van landelijke bestuurlijke adviescommissie (BAC) VGN Jeugd
  • Voorzitter EVB+ platform
  • Voorzitter Godshuizen

Chris van Weel

Prof. dr. Chris van Weel, emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde vestigde zich als huisarts in een van de eerste wijkgezondheidscentra van Nederland: Gezondheidscentrum Ommoord. In die hoedanigheid werd hij opleider van coassistenten en assistenten in opleiding tot huisarts en gastdocent in onderwijs voor maatschappelijke gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam). In 1981 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op onderzoek naar preventie tijdens reguliere spreekuurcontacten: effectiviteit in termen van populatiebereik en medicalisering.

In 1985 werd Van Weel benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan het Radboudumc in Nijmegen. Hier werd hij eind 1987 tot aan zijn emeritaat in 2012 hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde – later Eerstelijnsgeneeskunde. Van Weel heeft ruim 800 publicaties op zijn naam staan en begeleidde meer dan 79 promovendi. Van 2007 – 2010 was hij president van de World Organization of Family Doctors, WONCA. Na zijn emeritaat is hij als hoogleraar (sinds 2015 ‘honorary professor’) Primary Health Care Research verbonden aan de Australian National University, Department of Health Services Research and Policy, en houdt hij zich bezig met internationale samenwerking voor evidence-based health policy.

Janneke Harting

Dr. Janneke Harting is werkzaam als Universitair Docent bij Amsterdam UMC. Als gezondheidswetenschapper onderzoekt zij programma’s die de publieke gezondheid kunnen verbeteren. Daarbij heeft de rol van patiënten in het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van die programma’s haar speciale belangstelling. In dat kader heeft Janneke Harting ook onderzoek gedaan naar de participatieve werkwijze binnen Q-support. Als lid van de Raad van Toezicht van Q-support zal zij daarom specifiek aandacht hebben voor participatie van patiënten.

Marnix Bakermans

Marnix Bakermans is werkzaam als burgemeester van gemeente Landerd. Naast een aantal bestuursfuncties vanuit zijn functie als burgemeester is hij lid van de Raad van Toezicht van welzijnsorganisatie Wel.kom en bestuurslid van de vrienden van het MRK.