Raad van Toezicht

Frank van Beers, voorzitter

Frank van Beers is sinds 2012 voorzitter van de raad van bestuur van Cello, organisatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Cello gaat voor een goed leven voor de cliënt, ondersteund door trotse medewerkers en een evenwichtige bedrijfsvoering. Het bestuur bestaat uit twee personen, namelijk Frank van Beers en Toine van der Pol. Voordat Frank bij Cello begon was hij burgemeester van Boxtel. Frank is op persoonlijk vlak al meer dan 30 jaar bekend met de gehandicaptenzorg en kan daardoor in zijn huidige functie ook veel uit eigen ervaring putten.

Zijn nevenfuncties zijn:

  • Voorzitter Brabants Kennisnetwerk Zoönosen
  • Voorzitter Zorgzaam ’s-Hertogenbosch
  • D.B. VNO-NCW regio ’s-Hertogenbosch incl. voorzitter Platform Zorg
  • Lid van landelijke bestuurlijke adviescommissie (BAC) VGN Jeugd
  • Voorzitter EVB+ platform
  • Voorzitter Godshuizen

Chris van Weel

Prof. dr. Chris van Weel, emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde vestigde zich als huisarts in een van de eerste wijkgezondheidscentra van Nederland: Gezondheidscentrum Ommoord. In die hoedanigheid werd hij opleider van coassistenten en assistenten in opleiding tot huisarts en gastdocent in onderwijs voor maatschappelijke gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam). In 1981 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op onderzoek naar preventie tijdens reguliere spreekuurcontacten: effectiviteit in termen van populatiebereik en medicalisering.

In 1985 werd Van Weel benoemd tot hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan het Radboudumc in Nijmegen. Hier werd hij eind 1987 tot aan zijn emeritaat in 2012 hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde – later Eerstelijnsgeneeskunde. Van Weel heeft ruim 800 publicaties op zijn naam staan en begeleidde meer dan 79 promovendi. Van 2007 – 2010 was hij president van de World Organization of Family Doctors, WONCA. Na zijn emeritaat is hij als hoogleraar (sinds 2015 ‘honorary professor’) Primary Health Care Research verbonden aan de Australian National University, Department of Health Services Research and Policy, en houdt hij zich bezig met internationale samenwerking voor evidence-based health policy.

Marnix Bakermans

Marnix Bakermans is werkzaam als burgemeester van gemeente Landerd. Naast een aantal bestuursfuncties vanuit zijn functie als burgemeester is hij lid van de Raad van Toezicht van welzijnsorganisatie Wel.kom en bestuurslid van de vrienden van het MRK.

Vanaf juni 2021 is de raad van bestuur uitgebreid met:

Pauline van Schie

Pauline van Schie is momenteel werkzaam als directeur opvang en begeleiding van het COA. Pauline kan bogen op een brede professionele ervaring. Variërend van de GGD Haaglanden,
waar ze al kennis maakte met Q-koorts, en zelfstandig ondernemer in de zorg, tot lid van
de taskforce van de gemeente Den Haag voor de opvang van de vluchtelingenstroom en
operationeel directeur van een kinderopvangorganisatie. Rode draad in haar carrière is
haar belangstelling voor de organisatorische, bedrijfsmatige kant. ‘Als die goed staat ben
je als organisatie altijd in staat de kwaliteit te bieden waar nodig.’ Die belangstelling
voor een stabiele bedrijfsvoering heeft ze vertaald in een master Bedrijfskunde, MBA,
aan Nijenrode. Ook in de RvT zal die bedrijfsmatige kant haar speciale belangstelling
hebben.

Hester Rippen

Hester Rippen is bijna 10 jaar directeur van de Stichting Kind en Ziekenhuis. Een
patiëntenorganisatie die al 45 jaar kindgerichte medische zorg bevordert. Het is een kenniscentrum gecombineerd met belangenbehartiging specifiek gericht op de jonge patiënt. Hester is zelf chronisch ziek en is als gevolg van een afwijking aan het bindweefsel aangewezen op een rolstoel. Vanuit die ervaringsdeskundigheid in combinatie met haar ervaring als bestuurder van een patiëntenorganisatie en haar andere bestuurlijke rollen in de kindzorg en geboortezorg, zal Hester met name het patiëntperspectief inbrengen in de RvT.

“Hoe zet je een stabiele organisatie neer in een fluctuerend veld,
hoe werk je daarbij samen met partners, wat is effectief en hoe weet ik dat? Aan die
uitdaging wil ik graag een bijdrage leveren.”