Vacatures

Vacature voor 2 parttime medisch adviseurs (arts) – 2 x 18 uur

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij twee medisch adviseurs die ieder
tweeëneenhalve dag per week actief willen zijn binnen de academische trias van zorg, onderzoek en
onderwijs. Je adviseert onze patiënten die kampen met postinfectieuze klachten en informeert je
vakcollega’s in het land over alle facetten van Q-koorts. Je bent nauw betrokken bij het opzetten van de
onderzoeksagenda.

Q-support gaat najaar 2021 starten met een onderzoek naar de lange termijn gevolgen, de gebruikte
zorg en de ervaren kwaliteit van de geleverde zorg van QVS-patiënten. Wij gaan aansluitend 4 jaar lang
een jaarlijks medisch adviesgesprek met QVS-patiënten afnemen. Hiermee sluiten we aan bij de wens én
het voorstel van QVS patiënten zelf om een landelijke database op te stellen over én voor QVS
patiënten. Met deze onderzoeken willen we het volgende in kaart brengen:

 • Overzicht geven van de lange termijn gevolgen van QVS op verschillende domeinen.
 • Inzicht krijgen in de verkregen zorg en de ervaren kwaliteit van zorg.
 • Welke verwachtingen QVS-patiënten hebben van hun klachtenpatroon en wat de zorgbehoeftes
  zijn.

Werkzaamheden

Patiëntenzorg
Je bent in het kader van dit onderzoek verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jaarlijkse medische
adviesgesprek met QVS-patiënten. Deze check-ups zullen met name in het zuiden maar ook verder door
het land plaatsvinden. Omdat je samen verantwoordelijk bent voor deze onderzoeken zul je veelvuldig
met elkaar overleggen. De medische adviseurs van Q-support, die reeds veel kennis over Q-koorts en de
Q-koorts patiënten hebben opgedaan, begeleiden jullie in deze trajecten.

Daarnaast verricht je activiteiten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten.
Wanneer de reguliere mogelijkheden (lijken te) ontbreken, levert Q-support aanvullende deskundigheid
of zoekt de samenwerking met deskundigen.

Je bezoekt op aanvraag de patiënten thuis of ontvangt deze bij Q-support. Soms gaat het daarbij om
(eerste) informatieverstrekking en soms om leefstijladvies. Ook beoordeel je de fysieke gesteldheid van
de patiënten waarbij de rapportage door de patiënt meegenomen wordt richting UWV, gemeente, enz.
Wanneer aan de orde overleg je op diplomatieke wijze met de eigen huisarts of specialist van patiënten.
Je neemt een adviserende rol in en rapporteert altijd naar de eigen huisarts van de patiënt.
Soms wordt een multidisciplinair overleg georganiseerd waarin de problematiek van één patiënt
centraal staat en diverse deskundigen (bijvoorbeeld de specialist, huisarts, revalidatiearts en medisch
adviseur) samen hun aanpak op elkaar afstemmen. Je vervult een belangrijk rol in het bijeen brengen
van de deelnemers.

Vanuit het bio-psychosociaal model kijken we waar de behoeften van de patiënt liggen. Hierbij werk je
samen met onze Q-koorts nazorgadviseurs (medisch maatschappelijk werkers).

Advisering bij projecten en onderzoek
Je wordt breed ingeschakeld om je expertise in te zetten voor projecten van Q-support of waar Q-support bij betrokken wordt. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een online course, het ontwikkelen van
een leefstijlproject of supervisie. Affiniteit met onderzoek is belangrijk. Je bent nauw betrokken bij het
opzetten van een onderzoeksagenda en het adviseren bij onderzoek.

Profiel

We zoeken artsen die ambitie hebben om zich voor langere tijd te verbinden aan Q-support. Artsen die
de ambitie hebben om expertise te ontwikkelen op het gebied van Q-koorts c.q. postinfectieuze
aandoeningen. Artsen die ook voor professionals en onderzoekers een vraagbaak willen zijn.

Ben jij een BIG-geregistreerd basis-/huisarts, ANIOS of arts Maatschappij en Gezondheid?
Heb jij een warme persoonlijkheid en goede sociale vaardigheden? Vind jij het leuk om te
communiceren en te presenteren op alle niveaus? Kun je goed samenwerken en zelfstandig werken?
Ben je bereid om je voor langere tijd aan Q-support te verbinden?
Dan bieden wij jou de kans om naast je werk als arts je blikveld te verruimen!

Bij Q-support krijg je de tijd om dieper in te gaan op de vragen van onze veelal oudere patiënten.
Anderzijds bevorderen wij het gebruik van de reguliere voorzieningen en treden wij niet in de plaats van
de eigen huisarts of specialist. Je wordt ingewerkt door de huidige medisch adviseur.

Praktisch

 • Inzet van 18 uur per week verdeeld over tweeëneenhalve dag (beide artsen dezelfde dagen);
 • Werkgebied is vooral Noord-Brabant, maar ook heel Nederland daarom graag in bezit van auto;
 • Start per 1 september of zo snel mogelijk voor de duur van een jaar via detachering, inhuur (zzp) of
  jaarcontract (met de intentie om dat te verlengen);
 • Een Verklaring omtrent Gedrag wordt gevraagd om te kunnen starten.

Informatie en reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met medisch adviseur Marloes Beljaars, te
bereiken via 06 13 99 06 92 of via m.beljaars@Q-support.nu
Stuur je CV met motivatie naar HR@q-support.nu o.v.v. vacature medisch adviseur

Download de vacature