Ervaringsdeskundigen

Q-support hecht groot belang aan de inbreng van patiënten in de organisatie om daarmee enerzijds de dienstverlening zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte en anderzijds de (ervarings)deskundigheid van patiënten te benutten. Ervaringsdeskundigen bieden andere patiënten begrip, erkenning en herkenning. Zij spelen verder een onder meer een rol bij de intake, in de trainingen, in projecten en bij het beoordelen van onderzoeken.