Revalidatie

BeLife is een in Q-koorts geschoolde en getrainde organisatie voor revalidatiezorg, waar huisartsen en specialisten Q-koortspatiënten naar door kunnen verwijzen. Er is geen speciaal programma voor Q-koortspatiënten. Maar de patiënt krijgt goede revalidatiezorg dicht bij huis van professionals met kennis van de ziekte.

BeLife heeft behandelcentra verspreid in Nederland. Vandaar uit biedt BeLife medisch specialistische revalidatiezorg aan mensen die langdurig fysieke en/of mentale klachten ervaren. BeLife is er voor mensen die zo vitaal mogelijk willen leven met een chronische ziekte. De organisatie werkt met een multidisciplinaire aanpak en een behandelplan op maat.

Om gebruik te maken van de dienstverlening van BeLife wordt een patiënt, mits die dat wil, doorverwezen door de eigen huisarts of specialist. Voor een eerste intake fungeren vier centra in het land. Na een screening van de patiënt, vindt er multidisciplinair overleg plaats om te komen tot een plan op maat. De uitvoering van het plan vindt plaats in samenspraak met de patiënt, op een locatie zo dicht mogelijk bij het woonadres van de patiënt.