Voor professionals

Q-koorts is een relatief onbekende ziekte die tot langdurige en complexe klachten kan leiden. De Q staat voor Query (vraagteken) en illustreert dat er nog weinig bekend is van de aard van de ziekte en de langetermijngevolgen. Wel is inmiddels duidelijk dat er ruim 10 jaar na de uitbraak nog steeds een flinke groep patiënten is, die dagelijks de indringende gevolgen van de ziekte ervaart. Wanneer uw werk als (medisch) professional tot vragen leidt over de zorg voor of ondersteuning van Q-koortspatiënten, kunt u een beroep doen op Q-support voor:

Kennisvermeerdering

Om de kennis over zoönosen waaronder Q-koorts te vermeerderen, verzorgen de medisch adviseurs (na)scholingen, lezingen en cursussen. Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een (na)scholing, neem dan contact op met Q-support: t. (073) 610 00 10.  

Consultatie

Heeft u als zorgprofessional vragen op medisch gebied, dan kunt u voor consultatie contact opnemen met Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur: t. (073) 610 00 10.

 

Organisatie Multidisciplinair overleg

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat Q-koortspatiënten gemiddeld met zes verschillende (zorg)professionals te maken krijgen. Waar overleg en afstemming nodig is organiseert Q-support een MDO met de patiënt en de betrokken professionals.

Inzet bijzondere expertise

Q-koorts heeft gevolgen voor veel leefgebieden. Niet alleen grijpt het in op de gezondheid, maar ook op het sociaal domein en het domeinen werk en inkomen. Gemeenten zijn doorgaans niet in de gelegenheid patiënten op al deze leefgebieden te ondersteunen. Vandaar dat u een beroep op Q-support kunt doen voor bijzondere expertise met kennis van Q-koorts:

  • Medisch advies
  • Arbeidsdeskundig advies (UWV)
  • Juridisch advies
  • Advies op maat