Gemeentelijk

In de ondersteuning van patiënten, werkt Q-support nauw samen met de ruim 160 gemeenten van herkomst.

Voor de bij Q-support bekende patiënten leggen wij contact met de gemeente van herkomst met als doel te informeren en samen te werken in de ondersteuning van de patiënt. Voor nieuwe patiënten organiseren wij bij voorkeur een gezamenlijke intake. De patiënt, de Q-koortsadviseur en een ervaringsdeskundige gaan samen met de Wmo-consulent in overleg om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen.

In samenwerking met de gemeente willen wij nieuwe en bekende patiënten maatwerk bieden en ondersteunen op alle leefgebieden waarop Q-koorts ingrijpt: medisch, (psycho) sociaal en werk en inkomen. Binnen de Wmo is dat niet altijd mogelijk. Zeker als het gaat om problemen op het gebied van werk en inkomen. Vandaar dat het aanbod van Q-support complementair is aan dat van de gemeente.

Gemeenten en patiënten kunnen een beroep op Q-support doen voor medisch, arbeidsdeskundig en juridisch advies.

Beweegprogramma

Q-support heeft een beweegprogramma voor Q-koortspatiënten ontwikkeld in samenspraak met deskundige fysiotherapeuten. De essentie is dat er wordt gewerkt aan verbetering van de conditie maar dat ook kritisch wordt gekeken naar de belasting en de belastbaarheid van de patiënt. De juiste balans vinden tussen voldoende bewegen maar niet overvragen, is bij Q-koorts essentieel. Q-support heeft inmiddels een breed netwerk van in Q-koorts geschoolde fysiotherapeuten die het beweegprogramma aanbieden.
Q-koorts en het beweegprogramma worden (nog) niet erkend als chronische ziekte en daardoor vergoedt de zorgverzekeraar uitsluitend het aantal behandelingen uit de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering. Een aantal gemeenten vergoedt het beweegprogramma voor patiënten uit hun gemeente.

Onderlinge verschillen

De verschillen tussen gemeenten in de benadering van Q-koortspatiënten zijn soms groot.  Er is dus niet één verhaal te vertellen over wat gemeenten patiënten aanbieden wanneer ze een beroep op hun gemeente doen. Om toch een indruk te geven, beschrijven we de werkwijze van de gemeente Meierijstad met bijna 50 Q-koortspatiënten. Een aanpak die inspireert en wellicht ook tot voorbeeld strekt.

Er komt een patiënt bij de gemeente Meierijstad…