Nascholing voor professionals

U kunt hier alles lezen over de nascholing over zoönose voor professionals

Deskundigheidsbevordering zoönosen
Q-support en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen werken samen om de kennis van diagnose en behandeling van zoönosen te bevorderen onder medische beroepsgroepen. Daartoe is lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van e-learning en wordt nascholing gegeven. (Voor huisartsen geaccrediteerd)

PIN
(Programma voor Individuele Nascholing voor huisartsen)

De PIN Zoönose is vanaf mei 2016 beschikbaar en is te volgen via NHG.
PIN’s zijn voor twee uur geaccrediteerd met een geldigheidsduur van vijf jaar.

Nascholing
Het nascholingsprogramma wordt verzorgd door drs. Alfons Olde Loohuis, coördinator huisartsenopleiding Radboudumc en medisch adviseur Q-support, in samenwerking met dierenartsen, microbiologen en infectiologen.

Alfons Olde Loohuis: “Zoönosen behoren tot de meest bedreigende infectieziekten van dit moment. Een aanzienlijk deel van de nieuwe infecties heeft een zoönotische achtergrond. Niet alleen Ebola, maar ook Rabiës, ESBL, Zika, Leptospirose en het Hantavirus zijn actueel.”

“Wij artsen zijn nog onvoldoende alert op zoönotische infecties. Ik word in deze opvatting gesterkt door de
patiënten die ik als medisch adviseur van de stichting Q-support spreek. Dat zijn chronische Q-koortspatiënten
bij wie de diagnose heel laat is gesteld. Chronische destructieve en fatale vaatwandontstekingen kunnen het
gevolg zijn.”

Drs. Alfons Olde Loohuis

Opbouw nascholing

  • Kennistoets
  • Casuïstiek aan de hand van recente uitbraken op basis van de gegevens van het maandelijks Signaleringsoverleg Zoönosen van het RIVM.
  • Leerpunten
De nascholing wordt kosteloos aangeboden.

Heeft u interesse in het volgen van de nascholing of andere vragen? neem contact op via nascholing@q-support.nuof telefonisch via
(073) 61 00 010

Download hier de brochure Algemene nascholing Zoönose

Download hier de brochure Geaccrediteerde nascholing Zoönose voor huisartsen