Overig

Q-support bouwt aan een breed netwerk van deskundige professionals met kennis van de ziekte en van de langetermijngevolgen. Dat is afhankelijk van de vraag en bestaat momenteel uit:

  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Revalidatieartsen
  • Arbeidsdeskundigen
  • Juristen
  • Financieel adviseurs

Fysiotherapeuten

Q-support heeft een beweegprogramma voor Q-koortspatiënten ontwikkeld in samenspraak met deskundige fysiotherapeuten. De essentie is dat er wordt gewerkt aan verbetering van de conditie maar dat ook kritisch wordt gekeken naar de belasting en de belastbaarheid van de patiënt. De juiste balans vinden tussen voldoende bewegen maar niet overvragen, is bij Q-koorts essentieel. Q-support heeft inmiddels een breed netwerk van in Q-koorts geschoolde fysiotherapeuten die het beweegprogramma aanbieden.

Voor meer informatie over het beweegprogramma, lees hier het informatiedossier voor fysiotherapeuten.

Ergotherapeuten

Q-koortspatiënten ondervinden beperkingen in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. Ergotherapie kan patiënten ondersteunen in het gebruik van strategieën om energie te sparen in combinatie met coaching op de keuzes waar de beperkte energie aan besteed wordt. Op basis van onderzoek door Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen verschijnt er binnenkort een Ergotherapierichtlijn bij QVS.

Revalidatieartsen

Voor revalidatietrajecten werkt Q-support samen met BeLife.

BeLife is een in Q-koorts geschoolde en getrainde organisatie voor revalidatiezorg, waar huisartsen en specialisten Q-koortspatiënten naar door kunnen verwijzen. Er is geen speciaal programma voor Q-koortspatiënten. Maar de patiënt krijgt goede revalidatiezorg dicht bij huis van professionals met kennis van de ziekte.

Om gebruik te maken van de dienstverlening van BeLife wordt een patiënt, mits die dat wil, doorverwezen door de eigen huisarts of specialist. Voor een eerste intake fungeren vier centra in het land. Na een screening van de patiënt, vindt er multidisciplinair overleg plaats om te komen tot een plan op maat. De uitvoering van het plan vindt plaats in samenspraak met de patiënt, op een locatie zo dicht mogelijk bij het woonadres van de patiënt.

Arbeidsdeskundigen

Q-koorts is een relatief onbekende ziekte. Voor veel patiënten heeft dit tot een jarenlange zoektocht geleid naar erkenning en herkenning van hun klachten. Die zijn tot op de dag van vandaag nog steeds niet vanzelfsprekend. Ook op het gebied van werk & inkomen heeft dat tot schrijnende situaties geleid. Om patiënten te ondersteunen in hun contacten met bedrijfs- en verzekeringsartsen, werkt Q-support samen met externe arbeidsdeskundigen die door Q-support vertrouwd zijn gemaakt met de langetermijngevolgen van Q-koorts.

Juristen

Een deel van de patiënten raakt verwikkeld in een juridische strijd en (bezwaar)procedures. Onder bepaalde voorwaarden biedt Q-support hen juridisch advies door juristen die kennis hebben van de langetermijngevolgen van Q-koorts.

Financieel adviseurs

Veel patiënten zien zich geconfronteerd met een armoedeval als gevolg van hun ziekte. Dat geldt voor mensen in loondienst maar zeker ook voor (kleinere) zelfstandig ondernemers en ZZP’ers. In het streven om erger te voorkomen ondersteunt Q-support deze patiënten met financieel advies.