Scholing

Goede patiëntenzorg is afhankelijk van professionals met kennis van de ziekte. Q-support biedt geaccrediteerde nascholingen over zoönosen op aanvraag en op maat van de doelgroep (huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch specialisten als cardiologen, vaatspecialisten, etc). Bent u geïnteresseerd in een nascholing, neem dan contact op met Q-support: 073- 610 00 10.

Verder kunt u een beroep doen op de medisch adviseurs van Q-support voor een lezing, cursus of workshop. In het kader van de One Health aanpak, verzorgen zij op aanvraag de One health game.

Online nascholing Postinfectieuze klachten: van Q-koorts naar COVID-19

Herkent u postinfectieuze klachten en weet u deze te behandelen?

Al voordat COVID-19 de wereld wakker schudde, beslisten Harry van Goor en Alfons Olde Loohuis en hun respectieve achterban, E-Infuse en Q-support, de krachten te bundelen om het langdurige herstel na infectieziekten meer onder de aandacht te brengen. Ingehaald door de actualiteit kreeg het thema de hoogste prioriteit met als resultaat dat vanaf 9 november a.s. de online cursus De zorg rondom postinfectieuze klachten: van Q-koorts naar COVID-19 beschikbaar is voor huisartsen, bedrijfsartsen en andere geïnteresseerde zorgprofessionals die te maken kunnen krijgen met het complexe ziektebeeld na een infectieziekte.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de fysieke, mentale en sociale gevolgen die een infectieziekte heeft op de patiënt en de impact ervan op het dagelijks functioneren, de sociale contacten en de positie op de arbeidsmarkt.

De cursus gaat uit van co-creatie: samenwerkend leren op basis van interactie met experts én met elkaar. De deelnemers delen de inmiddels vergaarde en de meest actuele kennis over en ervaringen met infectieziekten, waardoor de cursus bijdraagt tot een beter begrip van postinfectieuze klachten en de behandeling ervan.

Hier vindt u informatie over de (achtergrond) van de cursus en de inschrijfmogelijkheden. We hebben gemakshalve ook alvast de flyer toegevoegd.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:

Corry den Rooijen, projectmanager E-Infuse: tel. 06-50873950