Wat Q-support 2.0 doet

Opdracht

Tussen 2013 en 2018 heeft Q-support Q-koortspatiënten integraal advies en begeleiding geboden bij de vraagstukken die zij als gevolg van Q-koorts op verschillende leefgebieden tegenkwamen. Bovendien heeft Q-support 16 onderzoeken naar Q-koorts mogelijk gemaakt. 

In die tijd deden ruim 1200 patiënten een beroep op Q-support.

In mei 2018 kreeg Q-support een nieuwe opdracht van het ministerie van VWS. Tot eind 2020 gaan wij samenwerken met de gemeente van herkomst in de begeleiding en ondersteuning van patiënten. Wij ondersteunen patiënten en professionals onder meer met medisch, juridisch en arbeidsdeskundig advies voor de patiënten. Verder wil Q-support de opgebouwde expertise borgen, zodat die beschikbaar blijft voor de groep Q-koortspatiënten.