Wat Q-support 2.0 doet

 

Opdracht

Tussen 2013 en 2018 heeft Q-support Q-koortspatiënten integraal advies en begeleiding geboden bij de vraagstukken die zij als gevolg van Q-koorts op verschillende leefgebieden tegenkwamen. Bovendien heeft Q-support 16 onderzoeken naar Q-koorts mogelijk gemaakt. 

In die tijd deden ruim 1000 patiënten een beroep op Q-support.

In mei 2018 kreeg Q-support een nieuwe opdracht van het ministerie van VWS. Tot maart 2021 gaan wij de patiënten met een warme overdracht overdragen aan de gemeenten van herkomst voor verdere begeleiding. Wij ondersteunen de gemeenten daarbij met medisch, juridisch en arbeidskundig advies voor de patiënten. Verder wil Q-support de opgebouwde expertise borgen, zodat die beschikbaar blijft voor de groep Q-koortspatiënten.