Medisch advies

Hier kunt u meer lezen over medisch advies


Bij Q-support zijn twee medisch adviseurs werkzaam. Zij bieden advies en begeleiding op het gebied van diagnosestelling en advies voor behandeling. Het is ook mogelijk dat een medisch adviseur overlegt met uw behandelend arts.

 

Wat kan een medisch adviseur voor u betekenen?

Een medisch adviseur kan worden ingezet als:

  • er een diagnose nodig is.
  • om de huisarts (of specialist) te bewegen op Q-koorts te laten prikken.
  • er behoefte is aan informatieverstrekking over Q-koorts, QVS en Chronische Q-koorts aan huisartsen, specialisten en uiteraard de patiënt.
  • er medische vragen zijn over Q-koorts.

 

Werkwijze

Heeft u een medische vraag en bent u nog niet aangemeld als patiënt?
Neem dan contact op met het secretariaat van Q-Support. 

Bent u al aangemeld? Neem dan contact op met uw procesregisseur.
Op basis van de vraag zal een medisch adviseur u via de mail, telefonisch of middels een huisbezoek te woord staan.