Wetenschappelijk onderzoek naar Q-koorts

Lees en bekijk hier alles wat u wilt weten over de gehonoreerde onderzoeken naar Q-koorts

 Q-support heeft diverse onderzoeken naar Q-koorts financieel gesteund. De keuze voor deze onderzoeken is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met patiënten. Die hebben de onderzoeken eerst beoordeeld op relevantie voor de patiënt.   

Bekijk het complete onderzoeksprogramma van Q-support:
Twee werelden verbinden

Vragen over onderzoeken naar Q-koorts
In de onderzoeksbundel Twee werelden verbinden doen de onderzoekers verslag van hun onderzoeken naar Q-koorts. Het kan zijn dat een of meerdere onderzoeken nog vragen bij u oproepen. Stelt u ze gerust. Wij leggen ze dan aan de betreffende onderzoekers voor.

Stel uw vragen voor 1 juni per mail aan: m.nijs@q-support.nu en vermeld de titel van het onderzoek waar uw vraag over gaat.

Video's

Bekijk hier de video's waarin de onderzoekers kort uitleggen wat ze gedaan en hebben en wat de resultaten zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Onderzoeken derde Call 

Op grond van een derde call heeft Q-support vijf kleinere onderzoeken naar Q-koorts financieel gesteund. Ook deze keer is de keuze tot stand gekomen in nauwe samenspraak met patiënten. Die hebben de onderzoeken eerst beoordeeld op relevantie voor de patiënt. De onderzoeken die van de patiënten een zes of meer kregen, zijn daarna door de Commissie Onderzoek beoordeeld op kwaliteit en haalbaarheid. Lees hier alles over de nieuwe onderzoeken.


Filmpjes en voortgangsrapportages

Patiënte Marloes van der Velde trad op als reporter bij het maken van de filmpjes over alle financieel gehonoreerde onderzoeken naar Q-koorts. 

De Qure-studie

Bekijk hier alle filmpjes en voortgangsrapportages!


Meer onderzoeken

Onderzoek naar de behoeften van Q-koortspatiënten die hebben deelgenomen aan de training " Chronische Q-koorts of QVS, Hoe ga ik daarmee om?...". Door Rob Wissink en Loraine Forterie, HBO-Verpleegkunde, HAN Nijmegen.

Bekijk hier de samenvatting 

 

 

 

Onderzoek naar succesfactoren voor het uitvoeren en behouden van betaald werk bij patiënten met QVS. Door Emie Böckel, Joy Ellenbroek, Lissy van den Elzen en Lissa de Gouw, Han Nijmegen.

Bekijk hier de samenvatting 


Masterscriptie: Pijnbestrijding bij Q-koorts. Door Murel Arts. Bekijk hier de samenvatting. 

 

 

 
Onderzoek naar diëten en supplementen in relatie tot Q-koorts klachten: gebruik en effecten. Door Rowan Smeets. Bekijk hier de samenvatting.

Pijnbestrijding bij Q-koorts

 

Onderzoek naar diëten en supplementen in relatie tot Q-koorts klachten

 

Het vergelijken van de impact van twee 
gelijktijdige besmettelijke ziekte-uitbraken 
op Nederland de bevolking , 2009 , 
met behulp van disability adjusted life years

Onderzoeksresultaten Q-Herpen II
GGD Hart voor Brabant

  Proefschrift John Brooke
Universiteit Utrecht

Masterscriptie: Nazorg na een schokkende gebeurtenis. Wanneer aan de orde? Door Joost Beekman (compleet). Voor een samenvatting kijk hier.

 

Studie naar het lange termijn effect van de 
Q-koorts in Nederland door Joris van Loenhout

Nazorg na een schokkende gebeurtenis. Wanneer aan de orde?   Prospectieve cohort studie Van Loenhout

 

Een cross- sectionele studie naar de gezondheid op lange termijn te beoordelen bij patiënten met een lagere weerstand voor luchtweg- infecties , met inbegrip van Q-koorts

 

Gedetailleerde analyse van de gezondheidstoestand van de Q-koorts patiënten 1 jaar na de eerste Nederlandse uitbraak door Gijs Limonard

Cross- sectionele studie Van Dam   Case control study Limonard6 september 2016

Het gebruik van en de effecten van voeding en supplementen op q-koorts klachten. 

Veel Q-koorts patiënten overwegen het gebruik van diëten en voedingssupplementen, om het energieniveau en daarmee hun kwaliteit van leven te verhogen. In dit onderzoek is gekeken naar van welke diëten en voedingssupplementen patiënten gebruik maken en welke positieve en negatieve gevolgen ze hiervan ondervinden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de ondervraagde patieënten vooral gebruik maken van een dieet met extra vitaminen/mineralen en van vitamine D supplementen. Een voorbeeld van een voordeel van het gebruik van voedingssupplementen dat patiënten aangaven is dat ze meer energie hebben. Een voorbeeld van een nadeel was dat het veel geld kost.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek
Door Rowan Smeets, masterstudent Universiteit Maastricht


 

30 mei 2016

Internist Peter Schneeberger  (JBZ) en epidemioloog Marit de Lange (RIVM) doen onderzoek naar chronische Q-koorts bij patiënten met een hartklepaandoening in Bernhoven.

Tussen 2007 en 2009 zijn naar berekeningen van Sanquin en het RIVM tussen de 50.000  en 100.000 Nederlanders besmet geraakt met de Q-koortsbacterie. In de regio Brabant Noordoost raakten veel mensen besmet. Een klein deel daarvan loopt risico op het ontwikkelen van chronische Q-koorts. Bij chronische Q-koorts blijft de bacterie zich vermeerderen in het weefsel van de patiënt, onder meer in de hartkleppen. Chronisch Q-koorts van de hartklep is een zeer ernstige ziekte en kan dodelijk zijn als het niet wordt behandeld. In Bernhoven wordt nu, met financiële steun van de Stichting Q-support, onderzocht of er hartkleppatiënten met chronische Q-koorts zijn zonder dat zij dit weten. De eerste resultaten lijken geruststellend.

Lees hier verder


31 maart 2016

Is beweegprogramma effectief op de verbetering van gezondheid voor patiënten met Q-koorts?

Tot op de dag van vandaag is er geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effectiviteit van beweegtherapie voor patiënten die aan Q-koorts lijden. Daarom wordt er gekeken naar andere ziektes die op Q-koorts lijken. De symptomen van chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) komen grotendeels overeen met die van QVS, zoals vermoeidheid, gewrichtspijn of hoofdpijn. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat beweegtherapie een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van patiënten met CVS. Dit zou kunnen betekenen dat beweegtherapie ook bij QVS-en chronische Q-koortspatiënten tot positieve resultaten kan leiden.

Lees hier verder...

Eindrappotage onderzoek 'Is een beweegprogramma effectief op de verbetering van de gezondheid voor Q-koortspatienten?'
Door Christa Leidsman, afgestudeerd Universiteit Utrecht

U kunt de uitgebreide rapportage hier downloaden.


13 november 2015

Veel belangstelling voor Q-koortsonderzoeken

Voor zo’n 200 belangstellenden, waaronder veel patiënten, presenteerde Q-support op 12 november 2015 de tussenstand van de onderzoeken naar Q-koorts. In gefilmde portretten van de negen onderzoekers kreeg het publiek een goede indruk van de aard van het onderzoek en de stand van zaken. Patiënte Marloes van der Velde trad daarvoor op als reporter. Zij bracht de verschillende onderzoekers, samen met een cameraploeg een bezoek en vroeg hen het  hemd van het lijf. Het leverde boeiende filmpjes op waarin op toegankelijke wijze de onderzoeken worden gepresenteerd.

Na de presentatie van de negen door Q-support financieel gesteunde onderzoeken, kregen de belangstellenden de gelegenheid om in een kleine setting de onderzoekers vragen te stellen. Veel patiënten maakten daar gebruik van. Volgens Clementine Wijkmans, voorzitter van de Commissie Onderzoek van Q-support, is de betrokkenheid van patiënten, zowel bij de selectie als bij de voortgang van het onderzoek, een unicum in onderzoeksland. ‘ Q-support wil de verbinding tussen onderzoekers en patiënten tot stand brengen. Deze manier van werken is uniek en strekt tot voorbeeld.’ Naar verwachting organiseert Q-support in 2018 een symposium over de eindresultaten van de negen onderzoeken.

Introductiefilm: Annemieke de Groot en Marloes van der Velde
Fotobijschrift: Voorzitter Commissie Onderzoek Clementine Wijkmans

   


26 oktober 2015

Literatuuronderzoek naar de behandeling van concentratie problemen

Inleiding
Q-support kent een onderzoeksprogramma waarin patiënten meebepalen wat onderzocht wordt. Wanneer de resultaten van de verschillende onderzoeken bekend zijn, worden ze gepubliceerd op onze website. In dit grote wetenschappelijke programma kunnen niet alle vragen worden beantwoord. Patiënten hebben nog allerlei andere vragen. Bijvoorbeeld over alternatieve geneeswijzen, over het effect van voeding op je welzijn of over de invloed van bewegen op je gezondheid.

Om toch aandacht te besteden aan dit soort vragen werken we samen met universiteiten en hogescholen. Studenten voeren daar onderzoek uit voor Q-support. Dat gebeurt onder wetenschappelijke begeleiding. Ze leren zo over Q-koorts en over hoe je onderzoek moet uitvoeren. Wij kunnen de resultaten gebruiken om patiënten te informeren of te adviseren. Zo heeft iedereen hier baat bij.

Een belangrijke vraag die onder Q-koorts patiënten leeft is of er iets valt te doen aan concentratieproblemen. Bijna iedereen heeft daar last van (gehad). Soms heel veel en langdurig. Soms ook kortdurend en minder erg. Er is weinig informatie beschikbaar over de behandeling van concentratieproblemen. Zijn er behandelingen die een bewezen effect hebben? Welke zijn dat? Hoe zien ze eruit? Worden ze in ons land ook gebruikt?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden heeft Q-support aan de Universiteit Twente gevraagd te onderzoeken wat er nu precies bekend is uit de wetenschappelijke literatuur. Daarmee hopen we patiënten behulpzaam te zijn bij het maken van een keuze.

Wat zijn concentratieproblemen?

 


Mede dankzij de steun van Q-support vindt er onderzoek naar Q-koorts plaats. Q-support heeft 2 miljoen van haar budget uitgegeven aan ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. Bij de beoordeling van deze onderzoeken hebben patiënten een belangrijke rol gespeeld. Onder begeleiding van de Commissie Onderzoek van Q-support heeft een groep patiënten de aanvragen beoordeeld op relevantie voor de patiënt. Daarna heeft de Commissie Onderzoek de onderzoeksvragen beoordeeld op kwaliteit en haalbaarheid. Alleen aanvragen die door zowel de patiënten als de commissie op een 6 of meer werden beoordeeld, kwamen voor financiële steun in aanmerking.

Patiëntenparticipatie
Vijf patiënten hebben, onder begeleiding van enkele leden van de Commissie Onderzoek, de aanvragen beoordeeld op de relevantie voor de patiënt. Aan de hand van de vooraf geformuleerde relevantiecriteria hebben patiënten de onderzoeken beoordeeld en vervolgens een advies uitgebracht aan de Commissie Onderzoek. Deze beoordeelt de aanvragen verder op kwaliteit en haalbaarheid om daarna een advies uit te brengen aan de directeur van Q-support. U kunt hier meer lezen over patiëntenparticipatie. 

Het onderzoeksprogramma van Q-support kent onderzoeksvragen waarin (eind)gebruikers aantoonbaar geïnteresseerd zijn en richt zich op vier aandachtsgebieden:

1. De verbetering van de diagnostiek en aantoonbaarheid.

2. Verbetering van de behandelmethoden.

3. Analyse van de psychosociale en arbeidskundige impact.

4. Wetenschappelijk onderzoek naar chronische Q-koorts en QVS.

Qure-Studie 

Wat is het doel van het onderzoek?
De Qure-studie beoordeelt de effectiviteit van twee behandelstrategieën voor vermoeidheid en beperkingen in QVS-patiënten: behandeling met langdurig antibiotica (doxycycline) en cognitieve gedragstherapie (CGT).

Wat levert het onderzoek op?
In totaal nemen 156 patiënten, verdeeld over drie groepen, deel aan het onderzoek. Patiënten krijgen een behandeling met antibiotica, CGT of een placebo. De resultaten van deze studie geven antwoord op de vraag of QVS behandeld kan worden met CGT of langdurige antibiotica. Indien de werkzaamheid van voor één van beide behandelingen blijkt, kan dat leiden tot een bewezen effectieve behandeling. Dat betekent dat dit de eerste wetenschappelijk aangetoonde effectieve behandeling voor QVS-patiënten zou zijn sinds de ontdekking van de Q-koortsbacterie.

Wat heeft de patiënt eraan?
De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor huidige en toekomstige patiënten. Dat geldt ook voor artsen en verpleegkundigen van de GGD, huisartsen, medisch specialisten, medisch microbiologen, maar ook voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan de erkenning en herkenning van QVS patiënten. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden geïmplementeerd in de landelijke LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS).

Over de resultaten is nog niks te melden. Dat kan pas als het onderzoek is afgerond en is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. De bedoeling is dat de resultaten van het onderzoek eind 2015 bekend worden gemaakt.   

Wilt u meer lezen over wetenschappelijk onderzoek?
In de bijlage staan alle onderzoeken (gesorteerd op QVS en chronisce Q-koorts) met toelichting die gehonoreerd zijn met een financiële bijdrage van Q-support.


24 juni 2015

GGD Hart voor Brabant maakt onderzoeksresultaten Q-Herpen II onderzoek bekend
Testen op Q-koorts levert weinig chronische Q-koorts op

Dat blijkt uit het onderzoek Q-Herpen II, dat de GGD Hart voor Brabant hield in Herpen. Hiervoor nodigde de GGD iedereen uit gemeentedeel Herpen van 18 jaar en ouder met postcode 5373 uit. Vorig jaar werden de eerste resultaten al bekend gemaakt. Inmiddels zijn de resultaten gepubliceerd in een onderzoeksrapport

Eén nieuwe patiënt met chronische q-koorts ontdekt
Het onderzoek leverde één nieuwe patiënt met chronische Q-koorts op, die nu behandeling krijgt. Het testen in andere gebieden waar veel Q-koorts voorkomt, zal daarom mogelijk weinig opleveren. Dat advies gaf de GGD dan ook samen met de onderzoekspartners aan het Ministerie van VWS.

Geen verschil in vermoeidheid en kwaliteit van leven
Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de Herpenaren die de infectie doormaakten zonder of alleen met lichte klachten, even vaak vermoeid waren en een vergelijkbare kwaliteit van leven hebben als de Herpenaren die de infectie niet doormaakten.

Q-koorts patiënten met acute Q-koorts wel vaker moe
Deelnemers waarbij acute Q-koorts is vastgesteld en die door de GGD werden gemeld, houden wel vaker last van ernstige vermoeidheidsklachten. Het gaat dan om patiënten, die (ernstige) klachten hadden op het moment dat zij de infectie doormaakten. Mogelijk werken hun klachten van het begin van de ziekte langer door.

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek 

  • De opkomst van 71% was hoog
  • Naar schatting maakte 34% van de inwoners van Herpen ooit een Q-koorts-infectie door.
  • We ontdekten één nieuwe patiënt met chronische Q-koorts, die nu behandeling krijgt.
  • De kwaliteit van leven en vermoeidheid verschilde niet tussen mensen die wel of geen afweerstoffen tegen Q-koorts in het bloed hadden.
  • Mensen die door de GGD gemeld werden met acute Q-koorts zijn wel vaker moe.