Skip to main content

Inschrijven | Levend Verlies

Groepsbijeenkomsten Levend Verlies

Voor- en achternaam*
We gebruiken uw e-mailadres om contact met u op te nemen.
Bijeenkomsten*
Bij voldoende vraag wordt bekeken of er een nieuwe groep kan worden opgestart. Data worden dan in overleg met deelnemers vastgesteld. Het betreft een traject van 5 opeenvolgende online bijeenkomsten van ieder 1,5 uur. Daarna volgt een 6e terugkomsessie. U kunt zich opgeven voor een plaats op de lijst, dan wordt er contact met u opgenomen.