Skip to main content

Onderzoek

De Q van Q-koorts staat voor ‘query’, een vraagteken. Veel is nog onbekend van deze ziekte. In de periode van 2014 tot 2018 had Q-support onderzoeksbudget voor 16 onderzoeken naar Q-koorts. Vanaf 2019 stimuleren wij wetenschappers om vervolgonderzoek te doen. Veel vragen zijn nog niet beantwoord. Een goede behandeling voor QVS is nog niet gevonden. Q-support voert daarom een intensieve lobby voor meer onderzoeksbudget.

Wilt u op de hoogte blijven?

Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief.