Skip to main content

Overzicht Q-koortsonderzoeken

Overzicht Q-koortsonderzoeken in Nederland

Hier vindt u een totaaloverzicht van alle Q-koortsonderzoeken in Nederland. Jaarlijks wordt het overzicht geactualiseerd. Heeft u vragen over een bepaald onderzoek, dan kunt u via onderwijsenonderzoek@q-support.nu de contactgegevens van de onderzoekers, projectleiders of contactpersonen opvragen.

Kies filters

Kies filters

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) onderzoek

Onderzoekers: Roan Pijnacker, Gijs Klous

Brondetectie

Onderzoeker: Jeroen van Leuken

sequence data

Plasmiden en virulentie, 2011-2012, Onderzoeker: A. Bossers | Budget: ZonMW 205520009

Teken

Coxiella bij teken, 2011-2012, Onderzoeker: Joppe Hovius | Budget: ZonMW 205520008

Antibody guided magic bullets: antibody-antibiotic conjugate therapy of Q fever

Antilichaam-antibiotica Tx, lab onderzoek, Onderzoekers: Sanne Gräve, Savannah Devente, Ad Koets, Annemieke Dinkla | Budget: Q-support budget

Transmissie

Transmissie bruine ratten, N=14, 2011-2013, Budget: ZonMW 205520007

Verspreiding Coxiella

Verspreiding Coxiella in ruimte en tijd, Onderzoeker: Volker Hackert | Budget: ZonMW budget

Mest transport + 2 extra studies

2007-2009, analyses door Hermans et al, Vd Bron et al, Onderzoeker: Hendrik Jan Roest

Runderen, tankmelk

Runder data, tankmelkprevalentie, serumprevalentie, agens, Onderzoekers: Hendrik Jan Roest, Piet Vellema

Humane genotype

Onderzoeker: Hendrik Jan Roest | Budget: ZonMW budget

Veld data

Seroprev. N=700 paarden, 500 honden, 400 katten, 2010-2011, Onderzoeker: Hendrik Jan Roest | Budget: ZonMW 205520005

Veterinaire sera

Geiten, paarden, honden, katten, experimenteel, Onderzoeker: Hendrik Jan Roest

Dierlijke monsters

Aantal stammen, genotype, sequences, CVI N=12, RIVM N=2, Onderzoekers: Hendrik Jan Roest, Piet Vellema

Tankmelk + bedrijven

Actieve surveillance, N=82 (2009), N=meer (2010), N=0 (2016), Onderzoeker: Hendrik Jan Roest

Abortus bedrijven

Naam, omvang, locatie, abortus methode, onset en meldingsdatum, 2005-2009, N=30, passieve meldingen, Onderzoekers: Hendrik Jan Roest, Piet Vellema, NVWA (Arco vd Spek)

Q-VIVE-veterinair (en Q-VIVE-humaan)

Q-koorts in melkkoeien, schapen en geiten (en veehouders en gezin), N=2.828 sera, 2009-2013, Onderzoeker: Barbara Schimmer | Budget: ZonMW budget 125020008

Snel-Q

Lab+ Q-koorts (pneumonie), 2009, N=50, Onderzoeker: Sandra van Dam

Serologie chron. Q-koorts

Dx, Onderzoekers: Marjolijn Wegdam-Blans, Peter Schneeberger

Hartafwijkingen

Hartafwijkingen, Q-koorts Dx, N=50 Ig+ (chron. neg), Onderzoeker: Marjolijn Wegdam-Blans

PIENTER-II

Bloeddonoren

case series

Case series, genotype, Onderzoeker: Radiologie

Afweer

Afweer bij mensen en geiten, 2011-2014, Onderzoekers: Tom Sprong (Anne Ammerdorfer) | Budget: ZonMW budget 205520004

Q-Vax

Immuunresponse na Q-Vax, N=260+63, 2011, Onderzoekers: Marcel van Deuren, Teske Schoffelen | Budget: ZonMW 205530002

Screening bij zwangeren

Cost effectiveness Q-koorts screening bij zwangeren, RCT, jun-dec 2010, N=1.229, Onderzoeker: Janna Munster | Budget: ZonMW budget

Zwangeren-II

Q-koorts bij zwangeren, zwangerschapsuitkomsten Q-koorts gebied (N=58.737) vergeleken met zwangerschapsuitkomsten in referentiegebieden (N=310.635), outcome PRN, Onderzoeker: Marit de Lange | Budget: VWS

Zwangeren

Q-koorts bij zwangeren, N=4.004, sera van STD screening,

Q-STUD

Q-koorts in studenten diergeneeskunde UMCU + follow-up, N=965, sera + questionnaires, Onderzoekers: Inge Wouters (Myrna de Rooij)

Q-VET-II

Dierenartsen gezelschapsdieren, 2010, Onderzoekers: Barbara Schimmer, René van der Brom

Q-VET-I

Dierenartsen landbouwdieren, 2009, Onderzoekers: Barbara Schimmer, René van der Brom

Q-VIVE-humaan (en Q-VIVE-veterinair)

Q-koorts in veehouders en gezin (en melkkoeien, geiten, schapen), N=2.828 sera, 2009-2013, Onderzoeker: Barbara Schimmer | Budget: ZonMW budget 125020008

Q-support patiëntenPatiënten die Q-support voor ondersteuning hebben benaderd. N=840 (feb 2017), 300 medische verslagen

Patiënten die Q-support voor ondersteuning hebben benaderd. N=840 (feb 2017), 300 medische verslagen, Onderzoeker: Yolanda Dronkers | Budget: Q-support (VWS)

Zorg voor Q-koorts

“Vragenlijstonderzoek onder 478 patiënten (chronische
Q-koorts, QVS, of doorgemaakte Q-koorts) en een Delphistudie onder 94 professionals. 2018/19.”, Onderzoeker: Madelon Bronner | Budget: Q-Support

Ergotherapie Q-koorts

interviews met patienten (n=4) en ergotherapeuten (n=4) en literatuur, wat heeft geresulteerd in een ergotherapierichtlijn QVS, Onderzoekers: Edith Cup, Ton Satink

Beweegprogramma Q-koorts

Retrospectieve data uit fysiotherapeutische dossiers m.b.t. beweegprogramma t/m januari 2017 (N=122), kwalitatieve data, data uit gerandomiseerde multiple baseline interventiestudie (N=13), Onderzoeker: Lieke Sweerts | Budget: Q-Support

TRIQ

Dx Elispot, QVS, nov 2011. Onderzoeker: Gijs Limonard

Qure

QVS behandeling (RCT: CGT vs. Placebo, doxy vs. placebo), 2011-2016, N=156. Klinisch relevante verbetering: CGT 56%, placebo 46%, doxy 31%. CGT is veilig, Onderzoeker: | Budget: Q-support, ZonMW 205520003

QVS

Alle QVS patiënten in het Radboud, incl. Qure, Onderzoeker: Stephan Keijmel

PrediQt, gestopt (weinig inclusie)

Start juni 2011-2015, risicofactoren QVS, QVS behandeling, RCT: doxy vs. Gedragstherapie, Budget: ZonMW 205520003

Microbioom

Het microbioom van QVS, Onderzoeker: Ruud Raijmakers

luchtweginfecties bij QVS

Terugkerende bovenste luchtweginfecties bij QVS, Onderzoeker: Ruud Raijmakers

QVS immuunsysteem

QVS immuunsysteem, oorzaak QVS, Onderzoeker: Ruud Raijmakers | Budget: Q-Support

QVS adolescenten

start April 2020, Onderzoekers: Joost Swart en Sanne Nijhof | Budget: Q-Support

Handreiking QVS voor patiënt, mantelzorger en zorgprofessional

Literatuurstudie beschikbare onderzoeken t.b.v. zorg
voor QVS patiënten. Panelgesprekken met stakeholders (patiënten en zorgaanbieders). Consultatieronde koepelorganisaties, Onderzoekers: Jozé Braspenning, Wim Verrest | Budget: Q-support

Q-Screen

Populatie screening chronische Q-koorts uit 13
huisartsenpraktijken N=1642. Serologie IFA IgG I en IgG II (doorgemaakt acute Q en verdenking chronische Q-koorts), risicogroep en regio, Onderzoeker: Daphne Reukers

immuunrespons

immuunresponse chronische Q en gezonden op Levende Coxiella bacteriën vs dode Coxiella, Onderzoeker: Anne Jansen

regionale verschillen serologische follow-up Q koorts

N= 2.346. regionale verschillen serologisch vervolg (3 labs) na vaststellen acute q-koorts,screeningsgedrag HA en specialisten. Large regional differences in serological follow-up of Q fever patients in the Netherlands, Onderzoeker: Gabriella Morroy

ImpaQt

Chronische Q-koorts en QVS, psychosociaal, werk en
cognitief fuctioneren. 2015-2017, N=250. Psychosociaal: chronische Q-koorts n=80; QVS n=155. Werk: chronische Q-koorts=0; QVS n=154. Cognitief: chronische Q-koorts n=30; QVS n=32, Onderzoeker: Daphne Reukers | Budget: Q-support budget

Dx tools

Dx tools chron. Q-koorts, Onderzoeker: Marjolijn Wegdam-Blans

Screening

Targetted screening, N=5 chron, Onderzoeker: Marjolijn Wegdam-Blans

Q-cor

Screening hartklepafwijkingen, chronische Q-koorts, 2016-2017, N=6/904, Onderzoeker: Marit de Lange | Budget: Q-support budget

Q-Herpen-II

Populatie screening chr Q N= 1.517. Lab+ en chronische Q-koorts, questionnaires NCSI, samples, 2014, Onderzoeker: Gabriella Morroy | Budget: VWS budget, JBZ lab

PET-scan

Chronische Q-koorts patiënten in Radboud (allen in UMCU database), PET scan, N=273, mortaliteit. Tot 2015, Onderzoeker: Ilse Kouijzer | Budget: Q-Support budget

Q-Booster

Controles uit Q-HORT, cases uit Q-VET-I/II, risicofactoren chronische Q, beroepsblootstelling, Onderzoekers: Lieke Wielders, René van der Brom

Immunologie

Immunologie van chronische Q-koorts, meerdere projecten met chr Q patiënt materiaal, waaronder autoimmuniteit Dx, biomarkers, lab, Onderzoeker: Anne Jansen | Budget: Q-Support, ZonMW

FISH Chronische Q-koorts

Fluorisation in situ hibridisation uitslagen naar Coxiella burnetii in weefsels van chronische Q-koorts patiënten, Onderzoekers: Jesper Weehuizen, Bianca Buijs | Budget: ZonMW

Chronische Q-koorts

Chronische Q-koorts, non-Hodgkin, 2007-2016, N=500, 1.774 variabelen. Onderzoekers: Linda Kampschreur, Sonja van Roeden, Bianca Buijs, Jesper Weehuizen | Budget: Q-Support

Qorona

Alle patiënten opgenomen in JBZ en Bernhoven met COVID tijdens de eerste golf met Q-koorts status, Onderzoekers: Jesper Weehuizen, Sonja van Roeden | Budget: RIVM/JBZ stipendium

NHL/ Qfever

Database van de gehele Nederlandse populatie met alle NHL en Q-koorts diagnoses tussen 2002 en 2017, Onderzoekers: Jesper Weehuizen, Sonja van Roeden | Budget: ZonMW 50-52200-98-807

Meldingsplichtige Q-koorts

Acute Q-koorts meldingen incl. verdenkingen, 2007-heden, Onderzoeker: Diversen

RCT doxycycline versus moxifloxacin

RCT doxycycline versus moxifloxacin, 2010, niet gestart ivm te late toekenning financiering, Budget: ZonMW 205510001

Mortaliteit

Sterfte na acute Q-koorts, Onderzoeker: Linda Kampschreur

Q-Utrecht

OSIRIS, Onderzoeker: Barbara Schimmer

Kinderen

Kinderen, Onderzoeker: Volker Hackert

Voerendaal

Acute screening, Onderzoekers: Wim van der Hoek, Volker Hackert

Q-Helmond-II

Onderzoeker: Barbara Schimmer (Georgia Ladbury)

Q-Helmond-I

OSIRIS, Onderzoeker: Barbara Schimmer

Q-Nuenen

Case-control, bezoekers schapen, Feb-Mar 2009, Onderzoekers: Ronald ter Schegget (Mirna Robert)

Q-cull

17,5% seroconversie bij ruimers Onderzoeker: Mirna Robert

Antibiotica huisartsen

Acute Q-koorts Osiris, vragenlijst door huisarts, antibiotica, N=438, Onderzoeker: Frederika Dijkstra

Q-Herpen-I

Questionnaires, sero + omgeving samples, N=443, okt 2007-2008, Onderzoekers: Barbara Schimmer (Ioannis Karagiannis) | Budget: ZonMW 125050001

Q-koorts COVID-19

Q-HORT deelnemers nogmaals vragenlijst toegestuurd of ze in 2020 en/of 2021 COVID-19 hebben doorgemaakt. 1302 vragenlijsten verstuurd. Data is in analyse, Onderzoekers: Lieke Wielders, Marit de Lange, Elke den Boogert | Budget: VWS

Q-HORT (overlap met Q-Quest II)

Onderzoekers: Lieke Wielders (PhD 2014), Van der Hoek | Budget: ZonMW 205520006, Q-support budget

Dx acute-chron Q-koorts, Pre-vaccinatie

Dx acute-chron Q-koorts, IFN, 2011-2012. Pre-vaccinatie survey, ontwikkelen bloedtest Dx, Onderzoekers: Tom Sprong, Teske Schoffelen | Budget: ZonMW 12500095006

Dx acute-chron Q-koorts

Dx acute-chron Q-koorts, IFN vs serologie, 2011, Onderzoeker: Teske Schoffelen | Budget: ZonMW budget

Meta-Q

Acute Q-koorts, QVS én chronische Q koorts (confirmed+probable), 7 studies samenvoegen (Q-Quest I+II, Q-HORT, Qure, Q-Herpen-II, QAAD, ImpaQt, Snel-Q), 2007-2016, Onderzoeker: Ellen van Jaarsveld | Budget: Q-support budget

Differentiatie acute Q-koorts

Acute Q-koorts, tot 2012, beperkte klinische gegevens

OSIRIS

Acute Q-koorts meldingen en aanvullende vragenlijst welke later ook in OSIRIS is ingebouwd, 2007-2011, Onderzoeker: Frederika Dijkstra

Herpen

Huisartsen, vragenlijsten, 1+4 jaar follow-up, N=85 | Onderzoeker: Marrigje Nabuurs (Gijs Limonard)

Q-Quest II (overlap met Q-hort)

Onderzoeker: Joris van Loenhout, PhD 2015 | Budget: ZonMW 204004003

Q-Quest I

Acute Q-koorts 2007-2008, N=556, burden of disease, cost of illness, sick leave | Onderzoeker: Gabriella Morroy