Skip to main content

Online dossier in Solvio

Heeft u zich aangemeld bij Q-support? Een van onze nazorgadviseurs belt u na uw aanmelding. En vraagt naar uw klachten en de gevolgen van die klachten op uw leven. De nazorgadviseur legt dit gesprek vast in Solvio, een beveiligde online omgeving. Op deze pagina leest u hier meer over.