Q-support – Expertise in Q-koorts

Q-support is een expertisecentrum voor Q-koorts waar zowel patiënten als (medische) professionals een beroep op kunnen doen. Wij staan klaar voor iedereen die vragen heeft over Q-koorts of gebukt gaat onder de gevolgen ervan.

Q-support werkt samen met de gemeenten van herkomst aan de ondersteuning van Q-koortspatiënten. Wij fungeren als steun- en adviespunt en als vraagbaak voor patiënten en voor alle professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Bovendien werkt Q-support aan de kennisvermeerdering van professionals over Q-koorts. Gemeenten en patiënten kunnen een beroep op ons doen voor specifieke deskundigheid, zoals medisch, juridisch en arbeidsdeskundig advies.

Heeft u vragen over wat Q-support voor u kan betekenen?
Het secretariaat van Q-support is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur, op vrijdag tot 13.00 uur of per mail: info@q-support.nu. U ontvangt dan z.s.m. reactie. Meer informatie over Q-koorts vindt u op Q-koorts.nl.

Met deze nieuwsflits informeert Q-support u wekelijks over de actuele ontwikkelingen.

18 september 2020

  • Eerder is gebleken dat van het onderzoeksbudget uit de eerste fase van Q-support nog wat geld over was van een van de onderzoeken. Q-support heeft in samenspraak met Q-uestion besloten om dit budget te besteden aan een klein onderzoek naar de FISH-techniek. Centraal staat de vraag of de FISH test van waarde kan zijn voor de diagnose QVS. Lees hier meer.
  • Afgelopen week is met een aantal mensen gesproken die toe willen treden tot een klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal in de nabije toekomst vanuit diverse disciplines adviseren over het beleid. De opzet van klankbordgroepen en patiëntparticipatie zal de komende tijd verder uitgewerkt worden.
  • Komende week wordt u nader geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen die ook voor u van belang zijn. Houdt onze website in de gaten.

Nieuwsbrief juni 2020

Virtuele Q-tour 20 juni 2020

Kamerbrief kondigt start C-support aan

Met een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hugo de Jonge (VWS) de start van C-support per 1 oktober aanstaande aangekondigd. C-support gaat werken volgens het Q-supportmodel. In dezelfde brief kondigt De Jonge onderzoek aan naar de relatie tussen Q-koorts en Covid-19. Beide berichten staan
Lees verder

Goedkeuring pilotstudie FISH test

Zowel Q-support als Q-uestion hebben gedurende langere tijd veel signalen gekregen dat patiënten het van belang vinden om de werking van de FISH test (Fluorescence In Situ Hybridization) beter te bestuderen. Om die reden heeft Q-support in overleg met Q-uestion besloten een pilotstudie te financieren naar de FISH test.
Lees verder

Training Omgaan met Q-koorts

De training Omgaan met Q-koorts is herzien. De eerdere training was een afgeleide versie van de training “Herstellen doe je zelf”. Met alle ervaringen rondom Q-koorts is deze nu aangepast en helemaal toegesneden op onze wensen.  De kers op de taart is een mooie lay-out. Het werkboek is volledig in…
Lees verder

4 september 2020

Toekomstvisie Q-support De Raad van Toezicht heeft de Toekomstvisie met begroting vastgesteld. De Toekomstvisie is tot stand gekomen in samenspraak met Q-uestion, stakeholders en ervaringsdeskundigen. Het plan beschrijft de visie van Q-support voor de komende vijf jaar. Na goedkeuring door het Ministerie van VWS vindt u het stuk op onze…
Lees verder

28 augustus 2020

Mijn wekelijkse blog gaat al een tijdje mee. 181 keer om precies te zijn. Ooit gestart om de lezer op mijn manier mee te nemen in het reilen en zeilen binnen Q-support en om de actualiteiten te bespreken. Op het moment dat ik ermee begon was het ook een belangrijk…
Lees verder

Over CGT

Regelmatig wordt aan Q-support gevraagd om een standpunt in te nemen over Cognitieve Gedragstherapie of vergelijkbare therapieën. In dit artikel willen we wat nader ingaan op die vraag.
Lees verder

Oproep focusgroepen ‘SterQ aan het Werk’

Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of dreigen hun werk te verliezen. Dat kan grote emotionele, sociale en financiële gevolgen hebben. Om aan de behoefte aan ondersteuning tegemoet te komen is in 2017 op verzoek van Q-support een Werkwijzer ontwikkeld voor mensen met Q-koorts.
Lees verder

Vragen Monitor

Niet alle vragen die ons tijdens de uitzending over de Q-koortsmonitor hebben bereikt, konden worden beantwoord.  Zoals toegezegd, beantwoorden we ze hier schriftelijk.
Lees verder

Gemeente Uden vergoedt beweegprogramma

Er was enige onduidelijkheid of de gemeente Uden het beweegprogramma zou blijven vergoeden. Inmiddels heeft Uden besloten ook in 2020 de kosten voor het beweegprogramma voor Q-koortspatiënten uit die gemeente te vergoeden.
Lees verder

10 juli 2020

Zoals in mijn vorige blog aangekondigd, zorgt dit keer Rianne Hermanns, Q-koortsadviseur, voor een update. Zij staat stil bij de belronde. Twee jaar geleden ben ik begonnen bij Q-support. Mijn hoofdtaak was toen om een goede overdracht van patiënten naar de gemeente van herkomst te realiseren. Een aantal patiënten had…
Lees verder

Q-koorts en de risico’s van corona

Op verzoek van veel patiënten, gaat Alfons Olde Loohuis nader in op de vraag of Q-koortspatiënten een verhoogd risico lopen. Alfons: Het coronavirus laat bij veel mensen diepe sporen na en vormt een behoorlijk risico voor kwetsbaren.
Lees verder

Resultaten Q-koortsmonitor 2020

De Q-koortsmonitor is een terugkerende peiling onder Q-koortspatiënten. De eerste monitor is uitgezet in januari 2020. De resultaten van de monitor leest u hier.
Lees verder

Samenvatting Q-koortsmonitor

De Q-koortsmonitor is een terugkerende peiling onder Q-koortspatiënten. De eerste monitor is uitgezet in januari 2020. De samenvatting van de resultaten leest u hier
Lees verder

Alfons Olde Loohuis beantwoordt vragen van Q-kring Uden

Vragen van Q-kring Uden Onderstaande vragen zijn gesteld door patiënten van de Q-kring in Uden. Zij zijn gebundeld en ingestuurd door Felix Hermans, de kartrekker daar. De vragen zijn beantwoord door drs. Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur bij Q-support. Omdat deze vragen waarschijnlijk breder leven, publiceren we ze samen met…
Lees verder

Q-support betrokken bij nazorg Covid-19

Kamerbreed is recent besloten dat er nazorg voor Covid-19 patiënten georganiseerd moet worden. Daarbij is Q-support als een van de partijen genoemd die deze nazorg mede vorm gaat geven. De reden daarvoor is dat men het Q-supportmodel een voorbeeld van goede nazorg vindt. In dat model staan maatwerk voor de…
Lees verder