Q-support – Expertise in Q-koorts

Q-support is een expertisecentrum voor Q-koorts waar zowel patiënten als (medische) professionals een beroep op kunnen doen. Wij staan klaar voor iedereen die vragen heeft over Q-koorts of gebukt gaat onder de gevolgen ervan.

Q-support werkt samen met de gemeenten van herkomst aan de ondersteuning van Q-koortspatiënten. Wij fungeren als steun- en adviespunt en als vraagbaak voor patiënten en voor alle professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Bovendien werkt Q-support aan de kennisvermeerdering van professionals over Q-koorts. Gemeenten en patiënten kunnen een beroep op ons doen voor specifieke deskundigheid, zoals medisch, juridisch en arbeidsdeskundig advies.

Heeft u vragen over wat Q-support voor u kan betekenen?
Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur, op vrijdag tot 13.00 uur of per mail: info@q-support.nu. Meer informatie over Q-koorts vindt u op Q-koorts.nl.

 
 
 

Met deze nieuwsflits informeert Q-support u wekelijks over de actuele ontwikkelingen.

16 april 2021

Plan van aanpak vragenlijst
De resultaten van de vragenlijst van begin dit jaar zijn breed besproken: met de ervaringsdeskundigen van Q-support, een patiëntenvertegenwoordiging van Question en de Klankbordgroep. De uitkomsten van die gesprekken zijn vervat in een Plan van Aanpak Toekomstvisie Q-support. Daarin staan concrete acties en aanbevelingen waarmee Q-support beter aan kan sluiten bij de wensen van de patiënten zoals die uit de vragenlijst zijn gebleken. Wordt binnenkort vervolgd.

Training Q-koorts, de draad weer opgepakt!?
Q-support is gestart met een pilot van de vervolgtraining Q-koorts, de draad weer opgepakt!? De eerste bijeenkomst van de digitale versie heeft plaatsgevonden en is goed ontvangen. Het is de bedoeling om na de meivakantie te starten met de eerste fysieke bijeenkomst. Binnen de coronaregels uiteraard. We hebben van de webinars geleerd dat patiënten digitale bijeenkomsten op prijs stellen omdat dit geen extra belasting met reizen betekent. Ook in de toekomst zullen patiënten kunnen blijven kiezen tussen digitale en fysieke bijeenkomsten voor de training. De ervaringen met beide pilots leiden wellicht nog tot enkele aanpassingen van de training. Daarna wordt deze definitief uitgerold en kunnen Q-koortspatiënten zich daarvoor aanmelden. Wij houden u op de hoogte.

Workshops onderzoeksagenda
Op 10 en 11 juni gaan patiënten en professionals (digitaal) met elkaar aan de slag om de onderzoeksagenda Q-koorts te formuleren. Beide groepen hebben afzonderlijk van elkaar al hun onderzoeksvragen geformuleerd. Het doel van de workshops is dat deze experts nu gezamenlijk tot een agenda komen. Daarvoor gaan de patiënten en onderzoekers in gemengde groepen per onderzoeksthema aan de slag. De bedoeling is later in het jaar het resultaat in de vorm van de Q-koortsonderzoeksagenda voor de toekomst te presenteren aan VWS en ZonMw (instantie die namens VWS onderzoeken stimuleert en financiert).

Nieuwsbrief

nieuwsbrief mei 2021

Webinar Q-uestion 20 maart

Namens Q-support zal Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur, u aanstaande zaterdag – 20 maart – de gelegenheid bieden om vragen te stellen tijdens het Webinar van Q-uestion. Lees verder voor meer informatie en de link om het Webinar te volgen.
Lees verder

Resultaten Vragenlijst Toekomstvisie 2021

Q-support zou haar werkzaamheden beëindigen per 1 mei 2021. Maar eind 2019 werd door VWS besloten om een verlenging aan de opdracht te geven. Nadien is een nieuwe visie is ontwikkeld op de toekomst, samen met patiënten en andere stakeholders. Een visie die een afspiegeling vormt van wat belangrijk is…
Lees verder

Ergotherapie

Q-koorts verstoort de balans in uw leven. Een Q-koortspatiënt deelt de positieve rol die ergotherapie kan spelen bij het (her)vinden en behouden hiervan.
Lees verder

Deelnemers gezocht voor vervolgtraining

‘Q-koorts, de draad weer opgepakt!?’ Het vervolg op de training ‘Omgaan met Q-koorts’ is ontwikkeld. Deze zal in de loop van 2021, volgens de dan geldende richtlijnen, maar het liefst wel fysiek, worden aangeboden. De eerste training is een pilot. Hopelijk kan die nog plaatsvinden in het eerste kwartaal van…
Lees verder

Thema’s uit de Q-koortsmonitor: thema 1: ‘Welbevinden’

De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met het opnemen van informatieve video’s over thema’s die uit de Q-koortsmonitor naar voren kwamen. In deze serie van 4 uitzendingen trappen we af met het thema ‘Welbevinden’. We praten hierover met Alfons Olde Loohuis en Bert Brunninkhuis (Q-uestion) en patiënten laten zien…
Lees verder

Overleg gemeente Eindhoven

Op gezette tijden spreken onze nazorgadviseurs met de contactambtenaren van de gemeenten waar Q-support mee samenwerkt. Recent vond zo’n overleg plaats in de gemeente Eindhoven. Linda Beckman Lapré, Q-koortspatiënt uit de gemeente Eindhoven sloot ook aan.
Lees verder

Minister adresseert coronazorgen stichting Q-uestion

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) snapt dat Q-uestion, de stichting voor mensen met Q-koorts, zich zorgen maakt over het coronavirus. “Ik begrijp dat herinneringen en emoties weer naar boven komen bij de uitbraak van het coronavirus.”
Lees verder

Waar krijgt u energie van? Laat het ons zien en stuur uw video in!

In april van dit jaar presenteerden wij de resultaten van de Q-koortsmonitor, welke door ruim 500 patiënten werd ingevuld. De meest in het oog springende thema’s diepen we de komende tijd in verschillende video’s verder uit, waaronder het thema ‘Welbevinden’. En hierbij hebben wij uw hulp nodig! Wij zijn benieuwd…
Lees verder

Online Q-tour; webinar 21-11-2020

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van Q-koorts? Op zaterdag 21 november jl. vond een online Q-tour van Q-support en Q-uestion plaats. Heeft u de live uitzending gemist of wilt u het nog een keer terugkijken? Via deze link is de uitzending terug te kijken. Naast een update…
Lees verder

Vragen over biomarkers in COVID-19

De uitzending over het onderzoek van Radboudumc naar biomarkers in Covid-19 roept vragen op onder Q-koortspatiënten. Met name of de uitkomsten van dit onderzoek ook van betekenis kan zijn voor Q-koortspatiënten. Tijdens het webinar van 21 november aanstaande zal Alfons Olde Loohuis hier nader op ingaan.
Lees verder

Vacature nazorgadviseur Q-support

De patiëntenzorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. De Nazorgadviseur is aanspreekpunt voor Q-koorts patiënten. Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een Nazorgadviseur voor de regio ‘s-Hertogenbosch.
Lees verder