Op deze website vindt u informatie over de
organisatie Q-support 2.0.

Alle informatie over Q-koorts vindt u op Q-koorts.nl.

 

Tussen eind 2013 en medio 2018 heeft Q-support in opdracht van het ministerie van VWS Q-koortspatiënten individueel begeleid en geadviseerd en onderzoek geïnitieerd. Zo’n 1000 patiënten deden in die periode een beroep op ons. Die opdracht is nu afgerond. In 2018 zijn wij verder gegaan als Q-support 2.0 met een nieuwe opdracht van VWS voor 3 jaar.

Wat er verandert
De kern van de nieuwe opdracht luidt dat Q-support 2.0 de patiënten nu voor verdere begeleiding zorgvuldig gaat overdragen aan de gemeenten van herkomst. Q-support 2.0 staat vervolgens de professionals van deze gemeenten bij. Wij fungeren als steun- en adviespunt en als vraagbaak voor alle professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Gemeenten kunnen ook een beroep op ons doen voor specifieke deskundigheid, zoals medisch, juridisch en arbeidskundig advies. Bekijk hier de opdracht van Q-support.
Heeft u vragen? Neem contact op met het secretariaat van Q-support via tel. (073) 61 00 010 of mail naar
info@q-support.nu.

Aanmelden

  Nieuwsarchief
Vind je het fijn om jouw ervaring met Chronische Q-koorts te delen met anderen met Chronische Q-koorts, meld je dan aan voor onze bijeenkomst!

Door de Q-koorts zijn onderwerpen als een opleiding, een baan, relaties, de toekomst, etc. soms niet zo vanzelfsprekend. Daarentegen doe je ontzettend veel levenservaring op. Soms kan het dan fijn zijn om hierover in gesprek te gaan met anderen die hetzelfde meemaken. Je hoeft hen namelijk niets uit te leggen. En omdat de eerste bijeenkomst goed is ontvangen, hebben we een nieuwe bijeenkomst gepland. 

Lees meer


 
Actueel: Q-support in DTV Nieuws

Maandag 7 augustus besteedde DTV Nieuws in haar uitzending aandacht aan Q-support en de overdracht van patiënten aan de gemeenten. Bekijk hier het interview met Annemieke de groot. 


Bijeenkomsten voor Q-koortspatiënten 

20 juni was het de Dag van de Q-koortspatiënt. Het leek ons een goede dag om onze Q-tour in een nieuw jasje aan te kondigen. Geen voorlichtingsbijeenkomst, maar een moment voor patiënten om elkaar te ontmoeten. 

lees meer


Q-support 2.0 geeft vorm aan nieuwe opdracht

Recent heeft Q-support 2.0 haar plannen voor de komende drie jaar aangeboden aan Bruno Bruins, minister voor VWS. Belangrijk verschil met de vorige opdracht aan Q-support is dat de stichting niet langer zelf Q-koortspatiënten adviseert en begeleidt maar de zorg daarvoor overdraagt aan de circa 155 gemeenten van herkomst en andere zorgprofessionals.

Geen rol voor Q-support bij 'gebaar overheid'

Regelmatig bereiken ons vragen over het gebaar dat de landelijke overheid wil maken naar de Q-koortspatiënten. We zien dat patiënten niet goed weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.

Het is belangrijk om te weten dat Q-support en Q-uestion ieder een eigen taak heeft ten aanzien van de Q-koortsproblematiek.

Q-support adviseert en ondersteunt patiënten en zet zich in voor het borgen van blijvende, goede zorg. Vanuit die taak heeft zij geen enkele bemoeienis met de uitvoering van de financiële tegemoetkoming (het gebaar).

Q-uestion informeert, faciliteert lotgenotencontact en is belangenbehartiger. Vanuit die taak zal Q-uestion de belangen van de Q-koortspatiënten behartigen ten aanzien van de tegemoetkoming.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft betreffende de financiële tegemoetkoming, verwijzen wij u dus door naar Q-uestion, www.stichtingquestion.nl.

Namens Q-support,

Annemieke de Groot 


 
 

 

   
Blog

Annemieke de Groot, directeur van Q-support, geeft u een persoonlijk inkijkje in haar dagelijkse werkzaamheden en de actuele ontwikkelingen bij Q-support.

Opnieuw is het een levendige week geweest bij Q-support. Veel zaken zijn voorbij gekomen. Zoals altijd levert dat soms directe resultaten op, in andere gevallen worden er zaadjes geplant die later resultaat geven.

Lees meer


Samenwerking vergroot kans op vervolgonderzoek Q-koorts

Met zestien onderzoeken naar Q-koorts probeerde Q-support de geheimen van deze onbekende ziekte te ontrafelen. Veel werd duidelijk, maar nog steeds is de Q, die voor query (vraagteken) staat, actueel. Want veel van de langetermijngevolgen zijn nog onbekend. En van een afdoende behandeling voor het Q-koortsvermoeidheidsyndroom is nog steeds geen sprake.  ‘Dat maakt vervolgonderzoek echt noodzakelijk’, zegt Annemieke de Groot, directeur van Q-support 2.0. Daarom biedt de samenwerking met ZonMw perspectief. Dat is goed nieuws, zo vlak voor de Dag van de Q-koortspatiënt op 20 juni.

Lees meer


Nieuwe opdracht Q-support 2.0

Het ministerie van VWS heeft Q-support per 1 mei een nieuwe opdracht gegeven. Die doorstart voeren we uit onder de naam Q-support 2.0. De opdracht lees u hier


Einduitgave tot hier ...en nu verder

Tijdens de conferentie van 15 maart presenteerde Q-support haar einduitgave Tot hier...en nu verder! De digitale versie vindt u hier. Stelt u toezending van een gedrukt exemplaar op prijs, dan kunt u dat per mail bestellen. Stuur een berichtje met uw naam en adresgegevens aan: secretariaat@q-support.nu. U krijgt de uitgave dan, zo lang de voorraad strekt, zonder kosten thuisgestuurd.