Q-support – Expertise in Q-koorts

Q-support is een expertisecentrum voor Q-koorts waar zowel patiënten als (medische) professionals een beroep op kunnen doen. Wij staan klaar voor iedereen die vragen heeft over Q-koorts of gebukt gaat onder de gevolgen ervan.

Q-support werkt samen met de gemeenten van herkomst aan de ondersteuning van Q-koortspatiënten. Wij fungeren als steun- en adviespunt en als vraagbaak voor patiënten en voor alle professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Bovendien werkt Q-support aan de kennisvermeerdering van professionals over Q-koorts. Gemeenten en patiënten kunnen een beroep op ons doen voor specifieke deskundigheid, zoals medisch, juridisch en arbeidsdeskundig advies.

Heeft u vragen over wat Q-support voor u kan betekenen?
Het secretariaat van Q-support is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur, op vrijdag tot 13.00 uur of per mail: info@q-support.nu. U ontvangt dan z.s.m. reactie. Meer informatie over Q-koorts vindt u op Q-koorts.nl.

Met deze nieuwsflits informeert Q-support u wekelijks over de actuele ontwikkelingen.

16 oktober 2020

  • Het in 2019 door het Erasmus UMC uitgevoerde onderzoek is recent gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel onder de titel Long-term impact of a Q-fever outbreak: an evaluation of health symptoms, health-related quality of life, participation and health care satisfaction after ten years.

U leest het hier: https://authors.elsevier.com/a/1bvVQ55zZIl-j

  •  In navolging op dit onderzoek is Q-support samen met Q-uestion opnieuw in gesprek met het Erasmus UMC om de jaarlijkse check van QVS patiënten verder te ontwikkelen.
  • Annemieke de Groot is in gesprek met VWS over het visiedocument en bijbehorende begroting van Q-support voor de komende periode.
  • Het is van belang dat het organisatiemodel voor Q-support en C-support opnieuw bekeken wordt. Met de nieuwe ontwikkelingen zal de structuur moeten voldoen aan gescheiden financiële stromen en bijbehorende inzet van menskracht en middelen. Wanneer daar meer over bekend wordt zullen we u nader informeren.
  • Op 11 december vinden er opnamen plaats voor vier korte videoproducties die dieper ingaan op thema’s uit de monitor: werk, bewegen, welbevinden en rouw (levend verlies).
  • Rianne Kouwenberg en haar man Ruud zijn de trotse ouders geworden van een gezonde zoon: Juliën. Proficiat!
  • Op 21 november is er van 14.00 tot 15.30 uur een weer een webinar dat u live kunt volgen vanaf uw computer of tablet. Noteert de u datum vast? Het thema is leefstijl en wordt ingevuld door Jaqui van Kemenade, huisarts en schrijver van het boek Leefstijl op recept. Natuurlijk zitten Alfons, Bert en Annemieke ook weer klaar om u bij te praten over de actualiteit. Meer informatie krijgt u via de digitale nieuwsbrieven van Q-support en Q-uestion.

Nieuwsbrief september 2020

De nieuwe medisch adviseurs stellen zich voor

16 oktober 2020

Het in 2019 door het Erasmus UMC uitgevoerde onderzoek is recent gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel onder de titel Long-term impact of a Q-fever outbreak: an evaluation of health symptoms, health-related quality of life, participation and health care satisfaction after ten years. U leest het hier: https://authors.elsevier.com/a/1bvVQ55zZIl-j  In navolging op dit…
Lees verder

Vacature nazorgadviseur Q-support

De patiëntenzorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. De Nazorgadviseur is aanspreekpunt voor Q-koorts patiënten. Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een Nazorgadviseur voor de regio ‘s-Hertogenbosch.
Lees verder

9 oktober 2020

Belronde Het telefoontje van Q-koortsadviseurs met de bij ons bekende Q-koortspatiënten wordt heel goed ontvangen. Mensen hebben behoefte aan een luisterend oor en soms ook aan advies en ondersteuning. Gezien de omvang van de groep en de tijd die de gesprekken vragen, neemt de belronde meer tijd in beslag dan…
Lees verder

Extreem gevoelig

‘37 doden zijn er hier gevallen door de Q-koorts en tientallen mensen ondervinden nog steeds de gevolgen, zoals chronische vermoeidheidsklachten.’ Bewoners zijn daardoor wel kritischer geworden over de bouw van megastallen. Een varkensboer heeft onlangs een vergunning aangevraagd voor een megastal met ruim achtduizend dieren op zevenhonderd meter van een…
Lees verder

Kamerbrief kondigt start C-support aan

Met een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hugo de Jonge (VWS) de start van C-support per 1 oktober aanstaande aangekondigd. C-support gaat werken volgens het Q-supportmodel. In dezelfde brief kondigt De Jonge onderzoek aan naar de relatie tussen Q-koorts en Covid-19. Beide berichten staan
Lees verder

Goedkeuring pilotstudie FISH test

Zowel Q-support als Q-uestion hebben gedurende langere tijd veel signalen gekregen dat patiënten het van belang vinden om de werking van de FISH test (Fluorescence In Situ Hybridization) beter te bestuderen. Om die reden heeft Q-support in overleg met Q-uestion besloten een pilotstudie te financieren naar de FISH test.
Lees verder

Training Omgaan met Q-koorts

De training Omgaan met Q-koorts is herzien. De eerdere training was een afgeleide versie van de training “Herstellen doe je zelf”. Met alle ervaringen rondom Q-koorts is deze nu aangepast en helemaal toegesneden op onze wensen.  De kers op de taart is een mooie lay-out. Het werkboek is volledig in…
Lees verder

4 september 2020

Toekomstvisie Q-support De Raad van Toezicht heeft de Toekomstvisie met begroting vastgesteld. De Toekomstvisie is tot stand gekomen in samenspraak met Q-uestion, stakeholders en ervaringsdeskundigen. Het plan beschrijft de visie van Q-support voor de komende vijf jaar. Na goedkeuring door het Ministerie van VWS vindt u het stuk op onze…
Lees verder

28 augustus 2020

Mijn wekelijkse blog gaat al een tijdje mee. 181 keer om precies te zijn. Ooit gestart om de lezer op mijn manier mee te nemen in het reilen en zeilen binnen Q-support en om de actualiteiten te bespreken. Op het moment dat ik ermee begon was het ook een belangrijk…
Lees verder

Over CGT

Regelmatig wordt aan Q-support gevraagd om een standpunt in te nemen over Cognitieve Gedragstherapie of vergelijkbare therapieën. In dit artikel willen we wat nader ingaan op die vraag.
Lees verder

Oproep focusgroepen ‘SterQ aan het Werk’

Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of dreigen hun werk te verliezen. Dat kan grote emotionele, sociale en financiële gevolgen hebben. Om aan de behoefte aan ondersteuning tegemoet te komen is in 2017 op verzoek van Q-support een Werkwijzer ontwikkeld voor mensen met Q-koorts.
Lees verder

Vragen Monitor

Niet alle vragen die ons tijdens de uitzending over de Q-koortsmonitor hebben bereikt, konden worden beantwoord.  Zoals toegezegd, beantwoorden we ze hier schriftelijk.
Lees verder

Gemeente Uden vergoedt beweegprogramma

Er was enige onduidelijkheid of de gemeente Uden het beweegprogramma zou blijven vergoeden. Inmiddels heeft Uden besloten ook in 2020 de kosten voor het beweegprogramma voor Q-koortspatiënten uit die gemeente te vergoeden.
Lees verder

10 juli 2020

Zoals in mijn vorige blog aangekondigd, zorgt dit keer Rianne Hermanns, Q-koortsadviseur, voor een update. Zij staat stil bij de belronde. Twee jaar geleden ben ik begonnen bij Q-support. Mijn hoofdtaak was toen om een goede overdracht van patiënten naar de gemeente van herkomst te realiseren. Een aantal patiënten had…
Lees verder

Q-koorts en de risico’s van corona

Op verzoek van veel patiënten, gaat Alfons Olde Loohuis nader in op de vraag of Q-koortspatiënten een verhoogd risico lopen. Alfons: Het coronavirus laat bij veel mensen diepe sporen na en vormt een behoorlijk risico voor kwetsbaren.
Lees verder

Resultaten Q-koortsmonitor 2020

De Q-koortsmonitor is een terugkerende peiling onder Q-koortspatiënten. De eerste monitor is uitgezet in januari 2020. De resultaten van de monitor leest u hier.
Lees verder