Skip to main content

Wij ondersteunen patiënten met Q-koorts

Q-support is gespecialiseerd in de nazorg voor patiënten met Q-koorts. We ondersteunen Q-koortspatiënten die na hun besmetting vaak nog jaren kampen met de gevolgen. We adviseren (zorg)professionals, stimuleren onderzoek en geven scholing.

Q-support

Q-support werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We ondersteunen en adviseren Q-koortspatiënten in heel Nederland. We kijken naar de klachten en naar de gevolgen van de klachten op alle leefgebieden. We stimuleren onderzoek naar Q-koorts maar voeren zelf geen onderzoek uit. Onze kennis delen we met andere (zorg)professionals.

Q-koorts

In Nederland brak tussen 2007 en 2010 de grootste Q-koortsepidemie ter wereld uit. Tussen de 50.000 en 100.000 mensen raakten besmet. Duizenden mensen werden ziek (acute Q-koorts) en meer dan honderd stierven. Van de acute Q-koortspatiënten hield zo’n 20% langdurige klachten; zij kregen QVS, het Q-koortsvermoeidheidsyndroom. Minder dan 2% van alle zieken, ontwikkelt chronische Q-koorts. Zij blijven de levende bacterie bij zich dragen. Deze levert gevaar op voor hart en vaten.

 

Informatie uitwisselen

Door het jaar heen zijn er zowel fysieke bijeenkomsten als online webinars waar informatie wordt gegeven, patiënten elkaar ontmoeten en ervaringen met elkaar delen. Zoals de Q-tours rondom een bepaald thema en trainingen voor patiënten en hun naasten. Veel patiënten vinden elkaar ook bij verschillende lotgenotengroepen op Facebook.

Stichting Q-uestion

Stichting Q-uestion is de patiëntenorganisatie voor Q-koortspatiënten en staat los van Q-support. Q-uestion geeft informatie, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van Q-koortspatiënten. Zo heeft Q-uestion ertoe bijgedragen dat het Ministerie van VWS Q-support in het leven heeft geroepen. De contributie bedraagt 25 euro per jaar.

Wilt u op de hoogte blijven?

Wij versturen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief.