Q-support – Expertise in Q-koorts

Q-support is een expertisecentrum voor Q-koorts waar zowel patiënten als (medische) professionals een beroep op kunnen doen. Wij staan klaar voor iedereen die vragen heeft over Q-koorts of gebukt gaat onder de gevolgen ervan.

Q-support werkt samen met diverse professionals aan de ondersteuning van Q-koortspatiënten. Wij fungeren als steun- en adviespunt en als vraagbaak voor patiënten en voor alle professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Bovendien werkt Q-support aan de kennisvermeerdering van professionals over Q-koorts. Patiënten kunnen een beroep op ons doen voor specifieke deskundigheid, zoals medisch, juridisch en arbeidsdeskundig advies.

Heeft u vragen over wat Q-support voor u kan betekenen?
Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur, op vrijdag tot 13.00 uur of per mail: info@q-support.nu. Meer informatie over Q-koorts vindt u op Q-koorts.nl.

Met deze nieuwsflits informeert Q-support u wekelijks over de actuele ontwikkelingen.

Start QVS databank: doe mee!

Komende week gaat de QVS database en jaarlijkse check-up van start. Door het vier jaar lang jaarlijks invullen van een uitgebreide vragenlijst, krijgen patiënten inzicht in de ontwikkeling van hun ziekte en kunnen dit vergelijken met de totale patiëntengroep. Hoe meer patiënten meedoen, hoe waardevoller dit onderzoek wordt.
Philippe Chabot, ervaringsdeskundige bij Q-support, vertelt waarom het belangrijk is om mee te doen, voor uzelf en voor andere patiënten.

Als u als patiënt geregistreerd staat bij Q-support, ontvangt u deze week vanzelf de link voor dit onderzoek. Nog niet geregistreerd? Meld u dan snel aan.

Nieuwsbrief september 2021

Aanbieden onderzoeksagenda, terugblik belronde en start QVS databank

Aanbieden onderzoeksagenda Q-koorts

Het belang van onderzoek naar Q-koorts is groot. Vele jaren na de uitbraak in Nederland kampen nog steeds veel mensen met langdurige klachten. Er is veel onderzoek gedaan maar veel raadselen moeten nog ontsluierd worden. Het belang van onderzoek wordt bevestigd door de recente uitbraak van COVID-19 en nieuwe zoönosen…
Lees verder

QVS database en jaarlijkse check up

Q-support en Q-uestion gaan starten met een QVS database en jaarlijkse check-up. Alle patiënten die bij Q-support staan geregistreerd, ontvangen een online vragenlijst. De resultaten worden opgeslagen in de QVS databank en anoniem verwerkt door Erasmus MC. De vragenlijst dient als basis voor een jaarlijkse check-up; een adviesgesprek met een…
Lees verder

Zaterdag 19 juni: Dag van de Q-koortspatiënt

Op zaterdag 19 juni organiseerden Q-support en Q-uestion samen het webinar QVS database en jaarlijkse check-up. In een anderhalf uur durend programma kwamen alle ins- en outs van dit jaarlijks terugkerende onderzoek aan bod. Bekijk het webinar.
Lees verder

Nog meer onderzoek graag!

Op donderdag 10 en vrijdag 11 juni vond de online workshop ‘onderzoeksagenda Q-koorts’ plaats. Aan deze 2-daagse workshop namen in totaal zo’n 30 ervaringsdeskundigen, onderzoekers en professionals deel. Doel van de workshop was de agenda breed gedragen te maken.
Lees verder

Video ‘De Q-koortsmonitor: Welbevinden’

Bekijk hieronder de video ‘De Q-koortsmonitor: Welbevinden’ voor uitleg over het biopsychosociaal model, ervaringsverhalen en inspiratie rond dit thema. De video’s met als thema ‘rouw’ en ‘bewegen’ lopen door de coronamaatregelen helaas wat vertraging op. We gaan hiermee aan de slag zodra het mogelijk is!
Lees verder

Resultaten Vragenlijst Toekomstvisie 2021

Q-support zou haar werkzaamheden beëindigen per 1 mei 2021. Maar eind 2019 werd door VWS besloten om een verlenging aan de opdracht te geven. Nadien is een nieuwe visie is ontwikkeld op de toekomst, samen met patiënten en andere stakeholders.
Lees verder

Ergotherapie

Q-koorts verstoort de balans in uw leven. Een Q-koortspatiënt deelt de positieve rol die ergotherapie kan spelen bij het (her)vinden en behouden hiervan.
Lees verder

Deelnemers gezocht voor vervolgtraining

‘Q-koorts, de draad weer opgepakt!?’ Het vervolg op de training ‘Omgaan met Q-koorts’ is ontwikkeld. Deze zal in de loop van 2021, volgens de dan geldende richtlijnen, maar het liefst wel fysiek, worden aangeboden. De eerste training is een pilot. Hopelijk kan die nog plaatsvinden in het eerste kwartaal van…
Lees verder

Thema’s uit de Q-koortsmonitor: thema 1: ‘Welbevinden’

De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met het opnemen van informatieve video’s over thema’s die uit de Q-koortsmonitor naar voren kwamen. In deze serie van 4 uitzendingen trappen we af met het thema ‘Welbevinden’. We praten hierover met Alfons Olde Loohuis en Bert Brunninkhuis (Q-uestion) en patiënten laten zien…
Lees verder

Overleg gemeente Eindhoven

Op gezette tijden spreken onze nazorgadviseurs met de contactambtenaren van de gemeenten waar Q-support mee samenwerkt. Recent vond zo’n overleg plaats in de gemeente Eindhoven. Linda Beckman Lapré, Q-koortspatiënt uit de gemeente Eindhoven sloot ook aan.
Lees verder