Aanmelden

Aanmelden bij Q-support kan op twee manieren. U kunt onderstaand aanmeldformulier digitaal invullen en versturen. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Q-support: 073-6100010. Uw gegevens worden dan genoteerd. Q-support heeft een kopie van de (positieve) testuitslag van een doorgemaakte Q-koorts van uw huisarts of specialist nodig, waarin staat dat u Q-koorts heeft. Heeft u deze (positieve) testuitslag van een doorgemaakte Q-koorts nog niet, dan kunt u die opvragen bij uw huisarts of specialist. Zodra Q-support in het bezit is van uw aanmelding en deze testuitslag, wordt u zo spoedig als mogelijk gebeld voor het plannen van uw intakegesprek. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Ja, (positieve) testuitslag doorgemaakte Q-koorts van huisarts of specialist
Ja, (positieve) testuitslag doorgemaakte Q-koorts per post opgestuurd naar Q-support, Goudsbloemvallei 1, 5237 MH ’s-Hertogenbosch
Ja, ik lees de patiëntenfolder digitaal op deze site
Ja, ik wens de patiëntenfolder toegestuurd te krijgen
Ja, Ik blijf graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Q-support