Aanmelden

Aanmelden bij Q-support kan op twee manieren. U kunt onderstaand aanmeldformulier digitaal invullen en versturen. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Q-support: 073-6100010. Uw gegevens worden dan genoteerd. Q-support heeft een kopie van de (positieve) testuitslag van een doorgemaakte Q-koorts van uw huisarts of specialist nodig, waarin staat dat u Q-koorts heeft. Heeft u deze (positieve) testuitslag van een doorgemaakte Q-koorts nog niet, dan kunt u die opvragen bij uw huisarts of specialist. Zodra Q-support in het bezit is van uw aanmelding en deze testuitslag, wordt u zo spoedig als mogelijk gebeld voor het plannen van uw intakegesprek. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

bv. 01-10-2019
bv. 01-10-1975