Skip to main content

Persoonlijk overzicht deel 2

Wat is het?

Tijdens het meerjarige QVS database onderzoek ontvangt iedere deelnemer jaarlijks een persoonlijk overzicht; een overzichtelijke samenvatting van uw antwoorden. Aan de vragenlijst van jaar 2 zijn enkele nieuwe of aangepaste modules toegevoegd. Bijvoorbeeld over de invloed van QVS op uw gezin, uw leefstijl en uw omgang met QVS-klachten.

Het persoonlijk overzicht deel 2 is een weergave van deze nieuwe modules. Het is een uitbreiding op het persoonlijk overzicht dat u heeft ontvangen na het insturen van de vragenlijst.

Welke gegevens staan er in?

In het persoonlijk overzicht staan de volgende informatieblokken:

 • Algemene informatie
 • Last QVS gezondheidsklachten
 • Invloed QVS op partner en gezin
 • Financiële situatie
 • Slaap en ontspanning
 • Zelfmanagement
 • Omgaan met problemen
 • Rouw en zingeving
 • Genotsmiddelen
 • Voeding
 • Beweging
 • Motivatie leefstijl

Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld van het persoonlijk overzicht deel 2.

Wat heb ik er aan?

Dit geeft u een samenvattend inzicht in uw situatie over onder andere uw omgang met QVS-klachten en uw leefstijl. U kunt het gebruiken om in gesprek te gaan met uw zorgverleners of naasten. Ook kunt u het tijdens het medisch adviesgesprek bespreken.

Waarom moet ik toestemming geven?

De informatie in het persoonlijk overzicht deel 2 zijn gegevens over uw gezondheid. Dit zijn  zogeheten ‘bijzondere persoonsgegevens’. Deze gegevens mogen niet verwerkt worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Omdat dit een nieuw persoonlijk overzicht is, heeft u hier nog niet eerder toestemming voor kunnen geven.

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?

Als u toestemming geeft, verwerkt Q-support dit. Vervolgens wordt er voor u automatisch het persoonlijk overzicht deel 2 gemaakt. Dit wordt toegevoegd aan uw online dossier in Solvio.

Wie kan mijn persoonlijk overzicht deel 2 inzien?

Uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Q-Support hebben toegang tot uw dossier.

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef?

Als u geen toestemming geeft, worden uw gegevens niet verwerkt en wordt er geen persoonlijk overzicht deel 2 gemaakt.

Kan ik nadien toestemming intrekken?

Ja, u kunt op elk later moment uw toestemming intrekken. Wanneer u dit meldt bij Q-support, zal uw persoonlijk overzicht deel 2 worden verwijderd uit uw dossier in Solvio.