Skip to main content

Hoeveel mensen zijn uitgenodigd om de vragenlijst jaar 2 in te vullen?

In totaal hebben 843 mensen een uitnodiging gekregen voor vragenlijst 2. Dit zijn alle mensen die bij Q-support zijn ingeschreven met QVS en QVS gelijkende klachten.