Skip to main content

Is het bloedonderzoek gratis?

Nee, het bloedonderzoek is niet gratis. De kosten worden vergoed uit de basisverzekering waarbij u altijd eerst uw eigen risico verbruikt. Is uw eigen risico nog niet op, dan vallen de kosten van dit onderzoek hieronder. Het onderzoek wordt alleen aangevraagd bij de eerste keer dat u deelneemt aan het QVS database onderzoek.