Skip to main content

RIVM heeft tussen 2018-2021 een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Wat is het verschil met het Q-screen onderzoek dat Q-support nu doet?

Het onderzoek van het RIVM was een pilot. Er is toen onderzocht of en hoe dit bevolkingsonderzoek naar chronische Q-koorts uitgevoerd kan worden en tegen welke kosten. De uitslag was dat een regionaal bevolkingsonderzoek in gebieden in een straal van 5 kilometer rondom destijds besmette bedrijven uitvoerbaar en kosteneffectief is.