Skip to main content

Veel mensen zijn tussen 2007 en 2010 besmet met Q-koorts. Waarom vindt dit bevolkingsonderzoek nu pas plaats?

Er was (en is) nog veel onbekend over Q-koorts. Aanvankelijk werd gedacht dat chronische Q-koorts tot een paar jaar na de besmetting kan ontstaan. Na verloop van tijd werd duidelijk dat het veel langer na de besmetting nog kan ontstaan en dat het vaak pas veel te laat werd ontdekt. Tussen 2018 en 2021 heeft het RIVM huisartsen geholpen bij het opsporen van Chronische Q-koorts. Dat onderzoek was een pilot van de Q-screen die we nu uitvoeren.