Skip to main content

Waarom is het belangrijk om deel te nemen als ik een uitnodiging krijg?

Chronische Q-koorts kan leiden tot ernstige problemen of zelfs tot overlijden. Patiënten met een hartklep- of vaataandoening of een verzwakt afweersysteem hebben een verhoogde kans om chronische Q-koorts te ontwikkelen. Wanneer patiënten met chronische Q-koorts vroeger opgespoord worden, dan kunnen zij eerder behandeld worden. Aanwijzingen voor chronische Q-koorts kunnen met een bloedtest worden aangetoond.