Skip to main content

Wat is een focusgroep?

Focusgroepen zijn groepen patiënten die meekijken met verschillende onderdelen van het onderzoek. Ze bekijken o.a. de vragenlijst, publiekssamenvatting, persoonlijk overzicht. Ook denken ze mee hoe de resultaten van het onderzoek gebruikt en ingezet kunnen worden. Op deze manier sluit het onderzoek goed aan op de wensen en verwachtingen van de patiënten.