Skip to main content

Wat is een gemiddeld persoonlijk overzicht?

Dit is een overzicht van de resultaten van een groep patiënten die wat betreft leeftijdscategorie en geslacht het zelfde zijn. Het is als man van 60 bijvoorbeeld niet zo zinvol om uw resultaten te vergelijken met een vrouw van 30.