Oproep focusgroepen ‘SterQ aan het Werk’

Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of dreigen hun werk te verliezen. Dat kan grote emotionele, sociale en financiële gevolgen hebben. Om aan de behoefte aan ondersteuning tegemoet te komen is in 2017 op verzoek van Q-support een Werkwijzer ontwikkeld voor mensen met Q-koorts. De Werkwijzer is een omvangrijke informatiebron die een basale ondersteuning biedt aan mensen met Q-koorts die problemen hebben op het domein werk en inkomen. Voor veel mensen zal deze ondersteuning voldoende zijn, maar voor een aantal is aanvullende ondersteuning op het gebied van arbeid wenselijk en waarschijnlijk noodzakelijk.

Binnen het door ZonMw gefinancierde project ‘SterQ aan het Werk’ zal een online zelfmanagementprogramma voor mensen met Q-koorts ontwikkeld worden om hen zo aanvullende ondersteuning te bieden. Dit programma zal grotendeels gebaseerd zijn op de ontwikkelde Werkwijzer (https://www.q-koorts.nl/verwijsgids/werk-inkomen/werkwijzer/).

Focusgroepen

De eerste stap in het project is het organiseren van een aantal focusgroepen. In deze focusgroepen wordt onder leiding van een gespreksleider in een kleine groep gesproken over onderwerpen die van belang zijn voor het ontwikkelen van het online zelfmanagementprogramma.

De onderwerpen waarover gesproken zal worden zijn:

  • De opzet en inhoud van de Werkwijzer op q-koorts.nl;
  • De inhoud van het nieuw te ontwikkelen online zelfmanagementprogramma;
  • De opzet en vormgeving van het nieuwe online zelfmanagementprogramma.

Wat wordt er vooraf van u verwacht?

Er wordt van u verwacht dat u de Werkwijzer op www.q-koorts.nl voor de bijeenkomst globaal bekijkt zodat u een indruk heeft van de onderwerpen en de opzet van de Werkwijzer. Daarnaast wordt u gevraagd het eerste deel van de Werkwijzer (‘Aan het werk met moeite’) in zijn geheel door te nemen.

De bijeenkomsten

De bijeenkomsten duren maximaal 2 uur en vinden plaats op het kantoor van Q-support in Den Bosch. U hoeft maar aan één van de bijeenkomsten deel te nemen. De bijeenkomsten zullen in maart worden gehouden. U kunt per datum aangeven of u beschikbaar bent.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deelname als u het leuk vindt om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van het zelfmanagementprogramma, ervaring met Q-koorts heeft en op dit moment in loondienst of als zelfstandige werkzaam bent of in de afgelopen 5 jaar werkzaam bent geweest.

Als dank voor uw deelname ontvangt u een cadeaubon en een reiskostenvergoeding van 0,19 cent per kilometer.

Meer informatie of deelnemen?

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven voor één van de focusgroepen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider:

Nathan Hutting, lectoraat Arbeid & Gezondheid / HAN University of Applied Sciences

Telefoon: 06-47892426

Email: Nathan.Hutting@han.nl