Skip to main content

Kan de vragenlijst worden uitgebreid met meer vragen over behandelingen en gevolgde therapieën?

Ja, in de vragenlijst van jaar 3 is dit onderwerp verder uitgebreid.