Onderzoek Erasmus ‘Zorg Q-koorts beter bekeken’

Zoals bekend ondervindt een substantiële groep patiënten nog dagelijks de gevolgen van de Q-koortsepidemie. Inmiddels wordt, ruim 10 jaar na de uitbraak, steeds meer duidelijk over de lange termijn gevolgen. Het onderzoek dat Erasmus MC – in opdracht van Q-support – en met ondersteuning van CZ Fonds heeft verricht naar de wijze waarop de zorg voor de Q-koortspatiënt in ons land is georganiseerd, draagt daar sterk aan bij.
Dit is bovendien het eerste onderzoek dat is uitgezet bij zowel patiënten als zorgaanbieders. Het resultaat ‘Zorg voor Q-koorts beter bekeken’ is recent verschenen en inmiddels ook gepresenteerd aan patiënten. Behalve het volledige onderzoeksrapport is er een ‘factsheet’ beschikbaar met een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten (vanaf p.40). Hierbij de rechtstreekse link naar het volledige Eindrapport .Voor de samenvatting in een ‘factsheet’ klik hier .