Q-koortspatiënt niet vatbaarder voor COVID-19

Het onderzoek van het RIVM, in samenwerking met het Nivel, huisartsen in Noord-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Bernhoven ziekenhuis, laat zien dat er tijdens de eerste golf van de coronapandemie (voorjaar 2020) vaker COVID-19 is gevonden in de gebieden in het oosten van Noord-Brabant waar destijds Q-koorts uitbrak. Het aantal gediagnosticeerde corona-infecties was hoger bij mensen met doorgemaakte Q-koorts.

Er zijn geen aanwijzingen dat de infecties een ernstiger beloop hadden bij mensen die eerder Q-koorts doormaakten. Echter, veel mensen die te maken hebben gehad met Q-koorts, hebben een of meer onderliggende aandoeningen waardoor ze tijdens de eerste golf vaker getest werden. De testcapaciteit was toen nog beperkt en er is vaker getest bij mensen met onderliggende aandoeningen. Vanaf het moment dat er breder werd getest, was dit verschil niet meer zichtbaar.

De onderzoekers zien geen aanwijzingen voor een oorzakelijk verband tussen Q-koorts en een toegenomen risico op COVID-19. De vraag of er eventueel sprake is van een meer indirecte relatie tussen COVID-19, luchtkwaliteit en veehouderij in deze regio, wordt verder onderzocht in een meerjarig onderzoek.

Lees het onderzoeksrapport