Q-support test

Huisarts Gulja Haliullina uit Deventer wint prijs in Q-koortstest

Kennis over Q-koorts op Huisartsenbeurs

Om bij medische professionals aandacht te vragen voor de actuele problematiek van Q-koortspatiënten, heeft Q-support deelgenomen aan de Huisartsenbeurs in april van dit jaar. Hier is vanuit een eigen stand met uiteenlopend voorlichtingsmateriaal de aandacht op de problematiek van de Q-koortspatiënten gevestigd. Met een Q-koorts quiz is op een ludieke manier aandacht gevraagd voor de nascholing Zoönosen. Dat deze nascholing met Q-koorts als een van de thema’s, in een lacune voorziet, illustreren de uitslagen van de quiz. De beurs leverde 246 ingevulde formulieren op. Daarvan waren er 111 ingevuld door huisartsen. Het aantal foutloos ingevulde formulieren bedroeg 16! De prijs die Q-support uitloofde onder de goede inzenders, een weekend luxe kamperen, is onlangs uitgereikt aan huisarts Gulja Haliullina, van huisartsenpraktijk Keizershoed in Deventer.
Een van de taken waar Q-support zich voor gesteld ziet, is Q-koorts weer op de agenda te krijgen, zodat er meer erkenning en herkenning voor Q-koortspatiënten ontstaat. Met een breed mediaoffensief in gedrukte en zendende media is aandacht verkregen voor de problematiek van de Q-koortspatiënt en de dienstverlening van Q-support. Dat is gecombineerd met een Q-tour; voorlichtingsavonden over Q-koorts in heel Nederland. Inmiddels heeft Q-support daar in totaal ruim duizend patiënten mee bereikt. In een enkel geval gaven ook medische professionals gehoor aan de uitnodiging voor de Q-tour. Deze werd toegezonden in combinatie met een informatiedossier over Q-koorts van de hand van medisch adviseur Alfons Olde Loohuis.


Annemieke de Groot (r) overhandigt de prijs aan huisarts Gulja Haliullina

NascholingIn samenwerking met het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen heeft Q-support bovendien een geaccrediteerde nascholing Zoönosen ontwikkeld die specifiek op de doelgroep medische professionals is gericht. De nascholing is in maart 2015 gestart. Eind 2015 waren daarmee 584 artsen bereikt, waarvan 107 UWV-artsen, 22 bedrijfs- en verzekeringsartsen en verder hoofdzakelijk huisartsen. In 2016 is deze nascholing met verve voortgezet en onder meer door het Nederlands Huisartsen Genootschap uitgezet als Programma voor Individuele Nascholing (e-learning).