Uit: Kamerbrief Kenmerk d.d. 17 maart 2018

Q-support 2.0

“Op 15 maart heeft Q-support in Eindhoven een symposium georganiseerd om de overgang in fase te markeren. Tijdens dit symposium heeft Q-support haar taken afgerond en het stokje overdragen aan Q-support 2.0. Het kabinet heeft immers besloten Q-support nog drie jaar te financieren, om mensen met langdurige klachten te kunnen ondersteunen, adviseren en begeleiden. De voortzetting van Q-support heeft twee doelen. Ten eerste de uitvoering van de laatst ingediende  patiënten-begeleidingstrajecten. Ten tweede het realiseren van een warme overdracht van Q-koortspatiënten naar de reguliere zorg. Door te dienen als vraagbaak kan de kennis worden overgedragen naar zorgpartners en gemeenten. Hiermee wordt voldaan aan brede politieke en maatschappelijke vraag naar verlenging van de steun die Q-support levert.”