Bijeenkomst Q-koortspatiënten Gemeente Helmond

Op uitnodiging van verantwoordelijk wethouder Cathalijne Dortmans verzamelden zich zo’n 20 Q-koortspatiënten voor een goed verzorgde lunchbijeenkomst. De verzorging betrof niet alleen een smakelijke lunch maar ook allerlei voor Q-koortspatiënten relevante organisaties uit Helmond die zich presenteerden.

Na een hartelijk welkom van de wethouder, legde zij het doel van deze tweede bijeenkomst voor patiënten uit de gemeente uit. ‘Q-koortspatiënten maken kennis met elkaar en met organisaties die iets voor hen kunnen betekenen. Ik onderschrijf de uitkomst van een eerdere bijeenkomst dat het van groot belang is om mensen te informeren over Q-koorts en ik wil daar met deze bijeenkomst graag een bijdrage aan leveren.’

Dat lukte. Want behalve Q-support en Q-uestion presenteerde het JIBB+ zich, dat sportieve activiteiten voor inwoners organiseert en daarbij speciale programma’s heeft voor chronisch zieken. De cliëntondersteuners stelden zich voor en legden uit dat zij patiënten kunnen helpen bij het zoeken en organiseren van de benodigde ondersteuning.  Zij wijzen de weg in het voorzieningenaanbod binnen de gemeente. De LEF groep van Helmond voor elkaar lichtte toe hoe zij vraag en aanbod matchen op hun website. Daar zijn vrijwilligers te vinden die willen klussen, boodschappen willen doen of als maatje willen fungeren. De website biedt de mogelijkheid je vraag te stellen, maar ook je als vrijwilliger aan te bieden.

Dat het onderlinge contact uitermate op prijs werd gesteld, bleek aan het eind van de bijeenkomst. Daar werd besloten tot het oprichten van een Q-kring. Ook de plaatselijke kartrekker heeft zich spontaan gemeld.