Verslag Q-tour: Laatste bijeenkomst in Uden

Op 24 november sloot Q-support de landelijke Q-tour af met een druk bezochte bijeenkomst in Uden.

Zo’n 120 bezoekers werden er welkom geheten door Kees Groot, longarts in BernhovenAnnemieke de Groot blikte vervolgens terug op de landelijke Q-tour en in ging in een samenspraak met patiënt en ervaringsdeskundige Peter van Sambeek in op de dienstverlening van Q-support. Medisch adviseur Alfons Olde Loohuis deelde vervolgens op zeer toegankelijke wijze nieuwe inzichten rond Q-koorts uit de lopende onderzoeken, die mede gefinancierd zijn door Q-support. Nadien was er voor de aanwezigen alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook in een meer persoonlijke setting tijdens het afsluitende drankje. Twee dagen eerder kon Q-support bijna 100 bezoekers welkom heten in Stramproy. Deze extra Q-tour werd georganiseerd omdat uit een bevolkingsonderzoek van RIVM bleek dat ongeveer 10% van de bevolking was besmet terwijl er bij de GGD geen gevallen van acute Q-koorts bekend waren. Ook hier werden de bezoekers door Alfons en Annemieke geïnformeerd en was er alle ruimte voor hun vragen.