Skip to main content

Hoe kan ik mijn resultaten vergelijken met de rest van de patiëntgroep?

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een persoonlijk overzicht van uw persoonlijke resultaten. Wanneer alle deelnemers aan het onderzoek de vragenlijst hebben ingestuurd, worden de gegevens (anoniem) verwerkt en geanalyseerd door het Erasmus MC. We stellen dan de gemiddelde persoonlijke overzichten op waarmee u uw eigen resultaten kunt vergelijken. Er zijn zes verschillende groepen:

1. Mannen tot 40 jaar
2. Mannen van 40 tot 65 jaar
3. Mannen vanaf 65 jaar
4. Vrouwen tot 40 jaar
5. Vrouwen van 40 tot 65 jaar
6. Vrouwen vanaf 65 jaar

De gemiddelde persoonlijke overzichten van jaar 1 vindt u hier. De gemiddelde persoonlijke overzichten van jaar 2 verschijnen in de loop van april.