Skip to main content

QVS database jaar 2

In 2021 ging een langverwachte wens van patiënten in vervulling: de QVS database. Een landelijke databank waarin vier jaar lang gegevens van patiënten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) worden verzameld en geanalyseerd. De database geeft de patiënt inzicht in de ontwikkeling van het eigen ziektebeeld en in dat van de totale populatie van QVS-patiënten. Ook de kwaliteit van de ontvangen zorg wordt onderzocht. Een belangrijk onderzoek want er is nog veel onbekend over QVS.