Medisch

Q-koorts is een relatief onbekende ziekte die tot langdurige en complexe klachten kan leiden. De Q staat voor Query (vraagteken) en illustreert dat er nog weinig bekend is van de aard van de ziekte en de langetermijngevolgen in de vorm van het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) en chronische Q-koorts. (Voor meer informatie over Q-koorts en onderzoeken naar Q-koorts, verwijzen wij u naar Q-koorts.nl)

Wel is inmiddels duidelijk dat er ruim 10 jaar na de uitbraak nog steeds een flinke groep patiënten is (circa 2000), die dagelijks de indringende gevolgen van de ziekte ervaart. Zij kunnen niet zonder goede zorg van deskundige professionals. Bovendien bestaat de terechte vrees dat een aantal chronische Q-koortspatiënten nog niet is ontdekt. Zonder de juiste behandeling is dat levensbedreigend.

Wanneer uw werk als medisch professional tot vragen leidt over de zorg voor of behandeling van Q-koortspatiënten, kunt u een beroep doen op Q-support.

Geaccrediteerde (na)scholing

Om de kennis over zoönosen waaronder Q-koorts te vermeerderen, verzorgen de medisch adviseurs geaccrediteerde (na)scholingen over zoönosen, lezingen en cursussen. Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een (na)scholing, neem dan contact op met Q-support: t. (073) 610 00 10.  

Consultatie

Heeft u als zorgprofessional vragen op medisch gebied, dan kunt u voor consultatie contact opnemen met de medisch adviseur Q-support: t. (073) 610 00 10.

Organisatie Multidisciplinair overleg

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat Q-koortspatiënten gemiddeld met zes verschillende (zorg)professionals te maken krijgen. Waar overleg en afstemming nodig is organiseert Q-support, ook op verzoek, een MDO met de patiënt en de betrokken professionals.

Screening

De vrees blijkt gerechtvaardigd dat er nog steeds, ruim na 10 jaar na de epidemie, een groep patiënten is met niet gediagnosticeerde chronische Q-koorts. Zonder de juiste behandeling is dat een levensbedreigende ziekte. De 95 doden aan Q-koorts ondersteunen deze stelling. Vandaar dat RIVM in samenwerking met Q-support en NHG een screening organiseert in de risicogebieden naar chronische Q-koortspatiënten. Een verhoogd risico lopen:

  • Patiënten met hartklepgebreken, klep- of vaatprothesen of een aneurysma.
  • Patiënten met een verstoord afweersysteem, bijvoorbeeld door gebruik van immunosuppressiva.
  • Zwangere vrouwen.

Kaartje risicogebieden:

Relevante documenten:

LCI Richtlijn
Uitspraak Gezondheidsraad ME/CVS

Handreiking QVS

Ergotherapierichtlijn QVS