Onderzoek

De werkzaamheden van Q-support zijn gefundeerd op de academische trias van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Goede patiëntenzorg dient gebaseerd te zijn op onderzoek. De uitkomsten van dat onderzoek worden gedeeld met de relevante professionals.

In de eerste fase van haar bestaan (2013-2018) heeft Q-support diverse onderzoeken naar Q-koorts mede mogelijk gemaakt (zie ook Q-koorts.nl). De inbreng van patiënten vormde daarbij een essentieel onderdeel. Ook nu lopen er nog enkele onderzoeken, zoals het eerste onderzoek ter wereld naar kinderen met Q-koorts. 

In deze fase heeft Q-support geen middelen om onderzoek mogelijk te maken, maar het belang van meer onderzoek is daarmee niet afgenomen. De omvang van de grootste Q-koortsepidemie ter wereld, die tussen 2007 en 2010 in Nederland plaatsvond, biedt uitgelezen kansen de raadselen van deze ziekte te ontsluieren. En met Q-koorts als voorbeeld, meer te leren over postinfectieuze aandoeningen.

Een groep van Q-koortsexperts, het Q-consortium, stelt in samenspraak met patiënten een onderzoekagenda op voor de komende vijf jaar. Samen met patiënten, het Q-consortium en stakeholders zal Q-support zich blijvend inzetten dit onderzoek mogelijk te maken.

Sinds 2018 houdt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  een overzicht bij van alle onderzoeks-databestanden over Q-koorts in Nederland. Bekijk hier het overzicht.