Nieuwsberichten


Webinar Q-koorts zaterdag 9 oktober

Op zaterdag 9 oktober organiseert Q-support een interessant webinar (ook later terug te kijken). Wij praten u bij over een groot aantal onderwerpen die op dit moment actueel zijn. Lees verder

Voorzetting dienstverlening Q-support

Vandaag heeft minister de Jonge de kamer geïnformeerd over Q-koorts. Hierbij ging hij ook in op Q-support. Q-support heeft recent een belronde bij patiënten en nabestaanden uitgevoerd. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid van hen tevreden is over de dienstverlening van Q-support. Voor de toekomst blijft Q-support werken aan de zorg, scholing en onderzoek rondom ...

Lees verderVoorzetting dienstverlening Q-support

Lees verder

Q-koortspatiënt niet vatbaarder voor COVID-19

Het onderzoek van het RIVM, in samenwerking met het Nivel, huisartsen in Noord-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Bernhoven ziekenhuis, laat zien dat er tijdens de eerste golf van de coronapandemie (voorjaar 2020) vaker COVID-19 is gevonden in de gebieden in het oosten van Noord-Brabant waar destijds Q-koorts uitbrak. ...

Lees verderQ-koortspatiënt niet vatbaarder voor COVID-19

Lees verder

Opsporing chronische Q-koortspatiënten

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de opsporing van chronische Q-koortspatiënten. Ook is de kosteneffectiviteit van deze screening nader onderzocht. Op basis van dit onderzoek heeft het RIVM vandaag een advies aan de minister uitgebracht. Chronische Q-koorts Ongeveer 2% van de patiënten die acute Q-koorts doormaken, ontwikkelt chronische Q-koorts. Patiënten met bepaalde hartafwijkingen of vaataandoeningen ...

Lees verderOpsporing chronische Q-koortspatiënten

Lees verder

Evaluatie onverplichte financiële tegemoetkoming Q-koorts

De betekenis van een gebaar Tussen 2007 en 2011 was er in Nederland een grote Q-koortsuitbraak. Vele duizenden mensen raakten besmet en werden ziek, een aantal overleed. Een deel bleef daarna klachten houden of kreeg ernstige complicaties, waaraan sommigen zijn gestorven. In 2018 trof de overheid een tegemoetkomingsregeling voor patiënten en nabestaanden. Deze ‘onverplichte financiële ...

Lees verderEvaluatie onverplichte financiële tegemoetkoming Q-koorts

Lees verder

Aanbieden onderzoeksagenda Q-koorts

Het belang van onderzoek naar Q-koorts is groot. Vele jaren na de uitbraak in Nederland kampen nog steeds veel mensen met langdurige klachten. Er is veel onderzoek gedaan maar veel raadselen moeten nog ontsluierd worden. Het belang van onderzoek wordt bevestigd door de recente uitbraak van COVID-19 en nieuwe zoönosen die op de loer liggen. ...

Lees verderAanbieden onderzoeksagenda Q-koorts

Lees verder

Onderzoek naar jongeren met QVS

Lees hier het eerste verslag van het WKZ over het onderzoek naar jongeren met QVS Lees verder

Vacatures voor twee Medisch Adviseurs (18 uur)

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij twee medisch adviseurs die ieder tweeëneenhalve dag per week actief willen zijn binnen de academische trias van zorg, onderzoek en onderwijs. Lees verder

Antistoffen tegen Q-koortsbacterie hebben geen relatie met sterfte of ziektebeloop

UMC Utrecht heeft, onder leiding van dr. Jan Jelrik Oosterheert, onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van IgG-antilichamen voor de diagnose chronische Q-koorts. Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van IgG- antilichamen onvoldoende uitsluitsel biedt voor die diagnose. Lees verder

Onderzoek naar chronische vermoeidheid bij jongeren met QVS

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis loopt al enige tijd een onderzoek naar chronische vermoeidheid bij kinderen met QVS. Lees verder

QVS database en jaarlijkse check up

Q-support en Q-uestion gaan starten met een QVS database en jaarlijkse check-up. Alle patiënten die bij Q-support staan geregistreerd, ontvangen een online vragenlijst. De resultaten worden opgeslagen in de QVS databank en anoniem verwerkt door Erasmus MC. De vragenlijst dient als basis voor een jaarlijkse check-up; een adviesgesprek met een medisch adviseur van Q-support. Deze check-up wordt vier jaar herhaald. Lees verder

Zaterdag 19 juni: Dag van de Q-koortspatiënt

Op zaterdag 19 juni organiseerden Q-support en Q-uestion samen het webinar QVS database en jaarlijkse check-up. In een anderhalf uur durend programma kwamen alle ins- en outs van dit jaarlijks terugkerende onderzoek aan bod. Bekijk het webinar. Lees verder

Nog meer onderzoek graag!

Op donderdag 10 en vrijdag 11 juni vond de online workshop ‘onderzoeksagenda Q-koorts’ plaats. Aan deze 2-daagse workshop namen in totaal zo’n 30 ervaringsdeskundigen, onderzoekers en professionals deel. Doel van de workshop was de agenda breed gedragen te maken. Lees verder

Opstellen onderzoeksagenda Q-koorts: Nog enkele patiënten gezocht

Ook nu Q-support geen eigen onderzoeksbudget meer heeft, proberen we onderzoek naar Q-koorts nadrukkelijk te stimuleren. Daarom zijn we bezig een breed gedragen onderzoeksagenda op te stellen. Lees verder

Video ‘De Q-koortsmonitor: Welbevinden’

Bekijk hieronder de video ‘De Q-koortsmonitor: Welbevinden’ voor uitleg over het biopsychosociaal model, ervaringsverhalen en inspiratie rond dit thema. De video’s met als thema ‘rouw’ en ‘bewegen’ lopen door de coronamaatregelen helaas wat vertraging op. We gaan hiermee aan de slag zodra het mogelijk is! Lees verder

Webinar Q-uestion 20 maart

Namens Q-support zal Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur, u aanstaande zaterdag - 20 maart - de gelegenheid bieden om vragen te stellen tijdens het Webinar van Q-uestion. Lees verder voor meer informatie en de link om het Webinar te volgen. Lees verder

Resultaten Vragenlijst Toekomstvisie 2021

Q-support zou haar werkzaamheden beëindigen per 1 mei 2021. Maar eind 2019 werd door VWS besloten om een verlenging aan de opdracht te geven. Nadien is een nieuwe visie is ontwikkeld op de toekomst, samen met patiënten en andere stakeholders. Lees verder

Video: Q-koortsmonitor en werk

Begin 2020 stuurden wij een Q-koortsmonitor rond onder onze patiënten. Ruim 500 patiënten vulden deze vragenlijst in. De meest in het oog springende resultaten daarvan diepen we verder uit in een reeks van vier video's. In deze aflevering gaan we in op het thema 'werk'. Lees verder

Enquête dienstverlening Q-support

Ruim 180 patiënten vulden de enquête naar onze dienstverlening in. We zijn onder indruk van de moeite die zij hebben genomen om ook heel uitgebreid toelichting te geven op veel vragen. Lees verder

RIVM onderzoekt 1200 Brabanders: zoektocht naar relatie tussen Q-koorts en corona

Vandaag in het Brabants Dagblad. Gezondheidsinstituut RIVM start onderzoek naar de mogelijke relatie tussen Q-koorts en corona. De onderzoekers willen weten of mensen die Q-koorts hadden óók vaker corona opliepen. Lees verder

Deelnemers gezocht voor vervolgtraining

‘Q-koorts, de draad weer opgepakt!?’ Het vervolg op de training ‘Omgaan met Q-koorts’ is ontwikkeld. Deze zal in de loop van 2021, volgens de dan geldende richtlijnen, maar het liefst wel fysiek, worden aangeboden. De eerste training is een pilot. Hopelijk kan die nog plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2021. ‘Pilot’ wil zeggen dat we van de deelnemers gedurende de training graag feedback krijgen over het proces, de inhoud en de vorm van de training. Zo kunnen we de training al doende verder aanscherpen. We zoeken nu deelnemers voor deze pilot Lees verder

Nuttige links bij vragen over vaccinatie

Een aantal nuttige links met meer informatie over de vaccinatie COVID-19.  Lees verder

Q-koorts en vragen over het vaccineren

Alfons Olde Loohuis beantwoordt vragen over de vaccinatie COVID-19 bij chronische Q-koorts, QVS en doorgemaakte Q-koorts. Lees verder

Thema’s uit de Q-koortsmonitor: thema 1: ‘Welbevinden’

De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met het opnemen van informatieve video's over thema's die uit de Q-koortsmonitor naar voren kwamen. In deze serie van 4 uitzendingen trappen we af met het thema 'Welbevinden'. We praten hierover met Alfons Olde Loohuis en Bert Brunninkhuis (Q-uestion) en patiënten laten zien wat zij, Lees verder

Samenvatting toekomstvisie Q-support

Voor de samenvatting van de toekomstvisie lees verder Lees verder

Overleg gemeente Eindhoven

Op gezette tijden spreken onze nazorgadviseurs met de contactambtenaren van de gemeenten waar Q-support mee samenwerkt. Recent vond zo’n overleg plaats in de gemeente Eindhoven. Linda Beckman Lapré, Q-koortspatiënt uit de gemeente Eindhoven sloot ook aan. Lees verder

Antwoorden vragen Webinar

Er bleven nog drie vragen uit het Webinar van 21 november onbeantwoord. Lees hier de antwoorden. Lees verder

Marlon (29 jaar) kreeg Q-koorts en corona. “Iedereen kan corona krijgen, niemand is onkwetsbaar.”

Ruim 10 jaar geleden werd Marlon ziek. Wat begon met hoofdpijn, slecht zien en een ‘kuchje’, eindigde in letterlijk omvallen. Na een bloedtest blijkt ze Q-koorts te hebben. Marlon: “Ik was 19 jaar, stond vol in het leven, ging naar school en ondernam veel activiteiten. Door de Q-koorts kon ik enkel nog hele dagen in bed doorbrengen.” Lees verder

Minister adresseert coronazorgen stichting Q-uestion

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) snapt dat Q-uestion, de stichting voor mensen met Q-koorts, zich zorgen maakt over het coronavirus. "Ik begrijp dat herinneringen en emoties weer naar boven komen bij de uitbraak van het coronavirus." Lees verder

Waar krijgt u energie van? Laat het ons zien en stuur uw video in!

In april van dit jaar presenteerden wij de resultaten van de Q-koortsmonitor, welke door ruim 500 patiënten werd ingevuld. De meest in het oog springende thema’s diepen we de komende tijd in verschillende video’s verder uit, waaronder het thema ‘Welbevinden’. En hierbij hebben wij uw hulp nodig! Lees verder

Online Q-tour terugkijken

Op zaterdag 21 november jl. vond een online Q-tour van Q-support en Q-uestion plaats. Heeft u de live uitzending gemist of wilt u het nog een keer terugkijken? Via deze link is de uitzending terug te kijken. Lees verder

Waarom laat de minister het virus nog voortwoeden onder de nertsen?

In een motie verzoeken diverse partijen de regering om ‘uiterlijk eind november een verbod in te stellen op het bedrijfsmatig houden van nertsen’ en doen daarbij een beroep op het gevaar voor de volksgezondheid. Ook wordt in dit artikel de parallel getrokken met de Q-koorts. Lees verder

Q-support en E-Infuse ontwikkelen nascholing

Van Q-koorts naar COVID-19; nascholing ontwikkeld door Q-support en E-Infuse. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het persbericht. Lees verder

Vacature nazorgadviseur Q-support

De patiëntenzorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. De Nazorgadviseur is aanspreekpunt voor Q-koorts patiënten. Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een Nazorgadviseur voor de regio 's-Hertogenbosch. Lees verder

Te gast bij DTV: overeenkomsten en verschillen tussen Q-koorts en Covid-19

Annemieke de Groot en Alfons Olde Loohuis waren te gast bij Dtv Nieuws in het TV programma Focus. In deze uitzending vertelt Annemieke over de werkwijze van zowel Q-support als C-support en legt Alfons o.a. uit wat nu precies de overeenkomsten en verschillen tussen Q-koorts en Covid-19 zijn. Lees verder

Extreem gevoelig

‘37 doden zijn er hier gevallen door de Q-koorts en tientallen mensen ondervinden nog steeds de gevolgen, zoals chronische vermoeidheidsklachten.’ Bewoners zijn daardoor wel kritischer geworden over de bouw van megastallen. Een varkensboer heeft onlangs een vergunning aangevraagd voor een megastal met ruim achtduizend dieren op zevenhonderd meter van een woonwijk. Lees verder

Kamerbrief kondigt start C-support aan

Met een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Hugo de Jonge (VWS) de start van C-support per 1 oktober aanstaande aangekondigd. C-support gaat werken volgens het Q-supportmodel. In dezelfde brief kondigt De Jonge onderzoek aan naar de relatie tussen Q-koorts en Covid-19. Beide berichten staan Lees verder

Onderzoek FISH-techniek

Eerder is gebleken dat van het onderzoeksbudget uit de eerste fase van Q-support nog wat geld over was van een van de onderzoeken. Q-support heeft in samenspraak met Q-uestion besloten om dit budget te besteden aan een klein onderzoek naar de FISH-techniek. Lees verder

Goedkeuring pilotstudie FISH test

Zowel Q-support als Q-uestion hebben gedurende langere tijd veel signalen gekregen dat patiënten het van belang vinden om de werking van de FISH test (Fluorescence In Situ Hybridization) beter te bestuderen. Om die reden heeft Q-support in overleg met Q-uestion besloten een pilotstudie te financieren naar de FISH test. Lees verder

Over CGT

Regelmatig wordt aan Q-support gevraagd om een standpunt in te nemen over Cognitieve Gedragstherapie of vergelijkbare therapieën. In dit artikel willen we wat nader ingaan op die vraag. Lees verder

Deverra in gesprek met Rianne

Deverra in gesprek met Rianne. Naar aanleiding van de eerdere blogs is Q-support ook benieuwd hoe het gaat nu de maatregelen versoepelen. Als schrijver ben ik vooral nieuwsgierig hoe het voor Q-support is en besloot ik ook een interview te houden met Rianne.  Lees verder

Deverra in gesprek met Audrey

Deverra in gesprek met Audrey. Naar aanleiding van de eerdere blogs is Q-support ook benieuwd hoe het gaat nu de maatregelen versoepelen. Als schrijver ben ik vooral nieuwsgierig hoe het voor Q-support is en besloot ik te bellen met Audrey, Q-koortsadviseur bij Q-support. Lees verder

Q-koorts en de risico’s van corona

Op verzoek van veel patiënten, gaat Alfons Olde Loohuis nader in op de vraag of Q-koortspatiënten een verhoogd risico lopen. Alfons: Het coronavirus laat bij veel mensen diepe sporen na en vormt een behoorlijk risico voor kwetsbaren. Lees verder

Webinar Dag van de Q-koortspatiënt

Heeft u het webinar van 20 juni, de Dag van de Q-koortspatiënt gemist? Kijk dan hier de uitzending terug: Lees verder

D-tv nieuws: Q-koortsmonitor

Annemieke de Groot en Alfons Olde Loohuis in D-tv over de Q-koortsmonitor Lees verder

Persbericht Dag van de Q-koortspatiënt

Lees verder voor het volledige persbericht i.v.m. de Dag van de Q-koortspatiënt op 20 juni Lees verder

Resultaten Q-koortsmonitor 2020

De Q-koortsmonitor is een terugkerende peiling onder Q-koortspatiënten. De eerste monitor is uitgezet in januari 2020. De resultaten van de monitor leest u hier. Lees verder

Samenvatting Q-koortsmonitor

De Q-koortsmonitor is een terugkerende peiling onder Q-koortspatiënten. De eerste monitor is uitgezet in januari 2020. De samenvatting van de resultaten leest u hier Lees verder

De blog van Rianne

De ervaringsdeskundigen delen op verzoek hun persoonlijke ervaringen in deze coronatijd. Elke 2 weken vindt u een blog van de hand van een van hen. Dit keer: Rianne. Lees verder

Onderzoek naar Q-koorts bij onder meer studenten

Een éénmalige screening van risicopatiënten lijkt de beste manier om chronische Q-koorts op te sporen. Lees verder

Q-support en Q-uestion presenteren:

Een  virtuele Q-tour over de Q-koortsmonitor en de actuele ontwikkelingen, op zaterdag 20 juni van 14.00 tot 15.30 uur Noteert u de datum vast? Meer informatie volgt. Lees verder

Blog Ervaringsdeskundigen Q-koorts

De ervaringsdeskundigen delen hun ervaringen in deze coronatijd. Elke 2 weken vindt u een blog van een van hen. Dit keer is het de beurt aan Philippe.  Lees verder

Alfons Olde Loohuis beantwoordt vragen van Q-kring Uden

Vragen van Q-kring Uden Onderstaande vragen zijn gesteld door patiënten van de Q-kring in Uden. Zij zijn gebundeld en ingestuurd door Felix Hermans, de kartrekker daar. De vragen zijn beantwoord door drs. Alfons Olde Loohuis, medisch adviseur bij Q-support. Omdat deze vragen waarschijnlijk breder leven, publiceren we ze samen met de antwoorden van Alfons Olde Loohuis ook op de websites. Lees verder

Blog: Ervaringsdeskundigen Q-koorts

De ervaringsdeskundigen delen op verzoek hun persoonlijke ervaringen in deze coronatijd. Elke twee weken vindt u een blog van de hand van en van hen. Deverra beantwoordt een aantal persoonlijke vragen. Lees verder

Q-support betrokken bij nazorg Covid-19

Kamerbreed is recent besloten dat er nazorg voor Covid-19 patiënten georganiseerd moet worden. Daarbij is Q-support als een van de partijen genoemd die deze nazorg mede vorm gaat geven. De reden daarvoor is dat men het Q-supportmodel een voorbeeld van goede nazorg vindt. In dat model staan maatwerk voor de patiënt en een integrale aanpak centraal. Met dat laatste bedoelen we dat er aandacht is voor alle leefgebieden waarop de ziekte ingrijpt. Hoe de rol van Q-support er precies uitgaat zien, Lees verder

Blog: Ervaringsdeskundigen Q-koorts

De ervaringsdeskundigen delen op verzoek hun persoonlijke ervaringen in deze coronatijd. Elke twee weken vindt u een blog van de hand van een van hen. Alex trapt af. Lees verder

Artikel over nazorg in het Brabants Dagblad d.d. 4-5-2020

Een nieuw, landelijk instituut moet coronapatiënten de nazorg bieden die Q-koortsslachtoffers aanvankelijk gemist hebben. Lees verder

Corona blijkt harder toe te slaan in gebieden met intensieve veehouderij

Corona blijkt een stuk harder toe te slaan in gebieden met intensieve veehouderij, zoals Oost-Brabant en Noord-Limburg. Er zijn sterke aanwijzingen dat luchtkwaliteit een rol speelt. Het RIVM en universiteiten broeden op onderzoek naar een verband tussen veehouderij en de impact van het virus. ‘Mensen in gebieden met veel luchtvervuiling moeten beter beschermd worden.’ Lees verder

Reportage NRC: ‘Ik heb al Q, ik wil niet ook C’

Het gebied waar de Q-koorts in 2009 het hardste toesloeg, wordt nu zwaar getroffen door het coronavirus. Bij Q-koorts-patiënten is de angst van toen weer terug. Lees verder

Zembla – ‘Huisarts in crisistijd’ Donderdag 30 april, 20:25 uur op NPO2

Een grote uitbraak van een besmettelijke, dodelijke ziekte in Oost-Brabant. Het komt de bewoners van het Brabantse dorp Herpen akelig bekend voor. Lees verder

‘Geef coronapatiënten een landelijk steunpunt; leer van de Q-koortsepidemie’

BD 16-04-2020: Nu gevreesd wordt dat een deel van de coronapatiënten ook op de lange termijn klachten houdt, moet er snel een landelijk steunpunt voor ze komen. Die oproep doet de directeur van Q-support, het expertisecentrum voor Q-koorts. Volgens Annemieke de Groot is het nú zaak te leren van de Q-koortsepidemie. Lees verder

Nazorg; lessen uit Q-koortsepidemie

Alles wijst er op dat ook veel coronapatiënten langdurig klachten zullen houden. Goede nazorg is dan heel belangrijk, zo heeft Q-koorts ons geleerd. Lees hier de lessen over nazorg die we trokken uit de Q-koortsepidemie. Lees verder

Alfons Olde Loohuis in Focus (D-tv) corona en Q-koorts

Alfons Olde Loohuis in Focus (D-tv) over corona en Q-koorts. Lees verder om de uitzending te bekijken.  Lees verder

Belronde Q-koortsadviseurs

De Q-koortsadviseurs bellen momenteel met patiënten. Wij willen graag even van u horen hoe het met u gaat en of we misschien nog iets voor u kunnen betekenen. Er hebben zich inmiddels ruim 1300 patiënten bij Q-support gemeld. U begrijpt dat het dus even duurt voor we die allemaal hebben gesproken.  U hoeft dat telefoontje natuurlijk niet af te wachten. Als er dringende zaken zijn of u heeft behoefte aan contact, kunt ons natuurlijk ook zelf bellen (073-610 00 10) of mailen (info@q-support.nu). Lees verder

Ruimere bereikbaarheid

Q-support heeft de bereikbaarheid verruimd: wij zijn nu ook op vrijdagochtend bereikbaar en op maandag t/m donderdag tot 15.00 uur via 073-610 00 10. Vragen kunt u natuurlijk ook via de mail stellen: info@q-support.nu  Wij antwoorden u zo spoedig mogelijk. Lees verder

Q-support inventariseert Q-koortspatiënten met corona

Er verschijnen momenteel veel berichten over een vermeende relatie tussen Q-koorts en het coronavirus. De kaarten van de besmetting destijds en de besmettingen van nu laten inderdaad een opvallende overeenkomst zien, die niet genegeerd kan worden. Maar wat zegt die overeenkomst? Lees verder

Corona in simpele bewoordingen

Naast de website van het RIVM voor alle actuele informatie over corona en de maatregelen, heeft de Rijksoverheid nu ook een website gelanceerd waar op heel eenvoudige wijze de informatie over het coronavirus wordt uitgelegd. Lees verder

Alfons Olde Loohuis ‘voorspelde’ komst corona..

Brabants Dagblad 01-04-2020: Ook nu, bij de coronauitbraak, is het ‘dichtbeveede’ gebied Noord-Oost Brabant weer de klos. Precies op de plekken waar tien jaar geleden de Q-koorts woekerde, vindt nu het coronavirus vaste grond Lees verder

Bericht inzake werk

Ons bereiken veel vragen van bezorgde patiënten over het werk. Zij vragen zich af of het verantwoord is te blijven werken met QVS of chronische Q-koorts of omdat hun partner dat heeft. Lees verder

Telefonische beoordeling door UWV

Het UWV heeft in verband met de coronamaatregelen besloten om beoordelingsgesprekken telefonisch te gaan voeren. Q-support probeert zo goed mogelijk Lees verder

Geen Q-tour

In verband met de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vindt er voorlopig geen Q-tour plaats. Lees verder

BD: Corona treft Q-koortsgemeenten hard

Brabants Dagblad 21-03-20: ,,Ik krijg heel veel telefoontjes van bezorgde Q-koorts patiënten”, zegt Alfons Oude Loohuis, gepensioneerd huisarts in Herpen. ,,Ze willen weten of ze tot de kwetsbare groep behoren. Het haalt bij deze mensen ook echt een trauma naar boven. Lees verder

Q-koorts en de risico’s van corona

Op verzoek van veel patiënten, gaat Alfons Olde Loohuis nader in op de vraag of Q-koortspatiënten een verhoogd risico lopen. Alfons: Het coronavirus laat bij veel mensen diepe sporen na en vormt een behoorlijk risico voor kwetsbaren. Wie kunnen we van de Q-koortspatiënten tot de risicogroepen rekenen? Lees verder

Lucht uw hart! Q-koorts en Corona

Corona is voor veel Q-koortspatiënten extra ingrijpend. Wil u uw hart luchten? Mail dan uw tekst naar info@q-support.nu. Wij delen uw verhalen op onze site. Lees verder

Coronavirus

Ons bereiken vragen over de kwetsbaarheid van Q-koortspatiënten in relatie tot het Coronavirus. Lees verder

Feit of fictie: ‘De afgelopen jaren zijn 100 mensen overleden door dierziekten’

"De afgelopen jaren overleden 100 mensen door dierziekten", zei Frank Wassenberg van Partij voor de Dieren op NPO Radio 1. De vraag is: klopt dat eigenlijk wel? Allereerst moeten we weten waar Wassenberg eigenlijk op doelde met zijn uitspraak. Lees verder

Bijeenkomst Q-koortspatiënten Gemeente Helmond

Op uitnodiging van verantwoordelijk wethouder Cathalijne Dortmans verzamelden zich zo’n 20 Q-koortspatiënten voor een goed verzorgde lunchbijeenkomst. De verzorging betrof niet alleen een smakelijke lunch maar ook allerlei voor Q-koortspatiënten relevante organisaties uit Helmond die zich presenteerden. Lees verder

Minister Bruins besluit: Q-support blijft bestaan

Minister Bruno Bruins (VWS) laat de 2e Kamer weten dat Q-support ook na 1 mei 2021 wil laten bestaan! Lees verder

Medische ontwikkelingen Q-koorts

Alfons Olde Loohuis beantwoordt vragen van patiënten over medische ontwikkelingen in Schijndel. Lees verder

Fototentoonstelling geeft Q-koorts een gezicht

Op verzoek van Q-uestion opende de Commissaris van de Koning - Wim van de Donk - vrijdag 22 november de fototentoonstelling met Q-koortspatiënten in het provinciehuis. 'Q-koorts is voor altijd verbonden met wat we in Brabant met elkaar meemaken', zei Wim van de Donk. Lees verder

Overhandiging cheque WKZ

Carla, Angela en Emma overhandigen de cheque van € 5027, 49 uit de crowd fund actie aan de onderzoekers. Lees verder

Bericht van een QVS-patiënt

Ik vergelijk mezelf als QVS-patiënt wel eens met een pruttelende tweedehands auto: een rammelbak waar ... Lees verder

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over het onderzoek van het Erasmus MC, 12 november 2019. Lees verder

Zorgverzekering kiezen

In november en december is het weer tijd om na te denken over een nieuwe zorgverzekering. Lees verder

Portretserie Q-koorts in het Provinciehuis

Opening foto-expositie Q-koortspatiënten in het Brabantse provinciehuis op 22 november. Lees verder

Minister Bruins reageert op brief patiënt

Ik begrijp dat je een hele hoop vragen hebt die ik zo goed mogelijk probeer te beantwoorden. Lees verder

Testen op Q-koorts

Er zijn verschillende testen beschikbaar (geweest), met andere invalshoeken en (deels) niet vergelijkbaar. Lees verder

Onderzoek Erasmus ‘Zorg Q-koorts beter bekeken’

Velen ondervinden nog dagelijks de gevolgen van de Q-koortsepidemie. Ruim 10 jaar na de uitbraak wordt... Lees verder

Landerd schenkt bankjes aan Q-koorts patiënten

Wandelaars met Q-koorts kunnen vanaf nu uitrusten op hun eigen bankje in Zeeland en Schaijk. Lees verder

Terugblik Q-tour Schijndel 7 september 2019

Voor een gehoor van 200 patiënten hielden Q-support en Q-uestion hun 3e gezamenlijke bijeenkomst in 2019. Lees verder

Q-koortspatiënten ontevreden over zorg

Brabants Dagblad: Ruime meerderheid van Q-koortspatiënten ontevreden over zorg Lees verder

Wat doet Q-support?

Q-support zet haar dienstverlening voor patiënten en professionals op een rijtje. Lees verder

Uitleg over Q-koorts

Het is niet altijd makkelijk om aan een professional uit te leggen wat QVS of chronische Q-koorts. Lees verder

BeLife: Revalidatiezorg voor Q-koortspatiënten

BeLife wil een organisatie worden waar huisartsen en specialisten Q-koortspatiënten naar door verwijzen. Lees verder

A. de Groot over 95 sterfgevallen Q-koorts:

Het sterftecijfer als gevolg van Q-koorts, dat sinds 2016 op 74 stond, inmiddels moet worden bijgesteld naar 95. Lees verder

Regeling tegemoetkoming verruimd

Er komen nu meer patiënten in aanmerking voor de tegemoetkoming van 15.000 euro. Lees verder

WKZ onderzoekt kinderen met Q-koorts

Artsen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis willen starten met een onderzoek naar kinderen met Q-koorts. Lees verder

Q-support 2.0 geeft vorm aan nieuwe opdracht

Q-support 2.0 biedt plannen voor de komende drie jaar aan Bruno Bruins, minister voor VWS. Lees verder

Samenwerking vergroot kans op vervolgonderzoek

Met 16 onderzoeken naar Q-koorts probeerde Q-support de geheimen van deze ziekte te ontrafelen. Lees verder

Geslaagde avond Positieve Gezondheid

Op 6 december organiseerden Q-uestion en Q-support een avond over Positieve Gezondheid in Rosmalen. Lees verder

Verslag Q-tour: Laatste bijeenkomst in Uden

Op 24 november sloot Q-support de landelijke Q-tour af met een druk bezochte bijeenkomst in Uden. Lees verder

Q-support ontvangt Marie-Louise Essink-Bot prijs

Clementine Wijkmans krijgt de Marie-Louise Essink-Bot posterprijs uitgereikt. Lees verder

Extra informatiebijeenkomst Q-koorts Stramproy

Op 22 november 2016 is er een extra bijeenkomst over Q-koorts in Stramproy. Lees verder

Uitzending Zembla

De uitzending van Zembla (28 september 2016, 21:15, NPO2) doet veel stof opwaaien. Lees verder

Fotoverslag conferentie 20 juni

Rond de klok van 20.00 uur werd de conferentie afgesloten. Lees verder

Is mijn vader overleden aan Q-koorts?

De publiciteit over het aantal sterfgevallen door Q-koorts, zette Anja van den Bersselaar aan het denken. Lees verder

Gevolgen Q-koortsepidemie nog steeds ingrijpend

De gevolgen van de Q-koortsepidemie zijn nog lang niet voorbij. Lees verder

Videoverslag werkconferentie

Bekijk het videoverslag van de werkconferentie die plaats vond op 20 juni 2016. Lees verder

Bijeenkomst ‘Q-koorts en kinderwens’

Deze bijeenkomst heeft gezorgd voor de geruststelling dat ik het kán. Lees verder

Dodental als gevolg van Q-koorts voorlopig op 74

65 sterfgevallen zeer waarschijnlijk door chronische Q-koorts en 9 door acute Q-koorts. Lees verder

Landelijke media-aandacht voor Q-koorts

Diverse media hebben interviews en artikelen gepubliceerd. Lees verder

Q-support test

Huisarts Gulja Haliullina uit Deventer wint prijs in Q-koortstest Lees verder

4 middelen die ik 5 jaar permanent gebruikt heb

Ik gun het iedereen van harte om er weer bovenop te komen. Lees verder

Natuurlijke geneeswijze

Een aantal tips van Maria ter verlichting van haar symptomen. Lees verder

Raymedycentrum helpt q-koortsbestrijding

Na een bezoek aan Raymedy centrum, hebben ze mij gewezen op de aanwezigheid van de q-koorts bacterie. Lees verder

QVS

Op een gegeven moment hebben ze gezegd tegen mij dat ik q-koorts vrij was. Lees verder

Wim Hof adem en koude cursus

Anderhalf jaar geleden een cursus gedaan bij Innerfire bij Wim Hof (beter bekend als The Iceman). Lees verder

Osteopathie

Voordat ik wist dat ik QVS had, kwam ik al bij de osteopaat. Hij snapte er niets van. Lees verder

Heel veel energie terug gewonnen

Darmspoelingen in combinatie met hoge doseringen Vitamine D en B12 injecties Lees verder

Kosten

Ben ik dan een proefkonijn wat op eigen kosten moet gaan onderzoeken waar ik baat bij heb ? Lees verder

Geen last meer

Ik was een QVSser, dat kan ik nu met volle overtuiging zeggen. Lees verder

Werkplek

Na mijn ernstige Q-koortsperiode heb ik tijd genomen om te herstellen. Lees verder

Ciran

Ciran, en Calcium, Magnesium en vitamine B tabletten. Ik voel me 80 tot 90 procent beter. Lees verder

Osteopathie

Lichamelijk heb ik erg veel baat bij de behandeling van de osteopaat. Lees verder

Lactosevrije producten

Sinds de q-koorts kan mijn lichaam voedingsmiddelen met lactose slecht verdragen. Lees verder

Natuurlijke supplementen

Het belang van gezonde voeding en aanvulling van tekorten. Lees verder

Film: De Q-koorts ontrafeld?

Onbegrip, niet gestelde diagnoses door artsen, het verliezen van werk en inkomen en geen erkenning. Lees verder

Multidisciplinaire dagbehandeling

Q-support kwam vorig voorjaar met 2 personen bij mij langs. Lees verder

Q-koortspatiënten doen indringend verhaal

Gisteren bracht een delegatie Q-koortspatiënten een bezoek aan Den Haag. Lees verder

20 juni: Dag van de Q-koortspatiënt

Stichting Q–support heeft 20 juni tot de Dag voor de Q-koortspatiënt uitgeroepen. Lees verder

Terugblik Maatschappelijk Cafe

Maatschappelijk Café over de bevindingen na 1 jaar Q-support. Lees verder

250ste patiënt meldt zich aan

9 maanden na de start is de 250ste Q-koortspatiënt ingeschreven. Lees verder

Q-support officieel van start

Q-support officieel van start voor heel Nederland, per woensdag 12 februari Lees verder